Rozmowa z dzieckiem może okazać się niezwykle cenna przy podejmowaniu przez sędziego decyzji o jego losach. Ważne jest więc, by dziecko miało możliwość wypowiedzenia się i to w sprzyjających warunkach.

Reklama

Opinia dziecka może być kluczowa

Dzieci nie są zbyt często wysłuchiwane przez sędziów. Rzadko oni korzystają z możliwości porozmawiania z dzieckiem, co w sprawach takich jak: ustalenie kontaktów z rodzicami, władzy rodzicielskiej, czy przeniesienia dziecka z placówki opiekuńczej do rodziny zastępczej, byłoby kluczowe.– Kontakt z dzieckiem pomaga podjąć sędziemu lepszą decyzję. – dodaje dr Monika Sajkowska, prezeska fundacji Dzieci Niczyje. – Wysłuchanie daje możliwość bezpośredniego kontaktu sędziego z dzieckiem, lepszego poznania jego potrzeb i uwzględnienia jego opinii.

"Dzieci mają prawo do wyrażania własnych poglądów"

W Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach dziecka, istnieją zapisy, które dają dziecku prawo do wyrażania swoich poglądów. Dlatego zdaniem członków Fundacji, dziecko powinno mieć szansę osobiście wyrazić swoje stanowisko odnośnie przyszłości, rodziców i mieszkania, czyli w postępowaniach cywilnych.

Zapewnić komfort dziecku

Rozmowę należy oczywiście przeprowadzić w sposób jak najbardziej korzystny dla dziecka. Nie można nieletniej osoby obciążać poczuciem odpowiedzialności za rozstrzygnięcie sądu, a także wikłać go w konflikty pomiędzy dorosłymi. W czasie rozmowy z dzieckiem należy brać pod uwagę jego rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości. To kluczowe dla zapewnienia komfortu nieletniemu.

Kampania skierowana do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ma podkreślić jaką wagę i znaczenie może mieć rozmowa z dzieckiem przy postępowaniach cywilnych. Głównym zadaniem Fundacji Dzieci Niczyje, będzie oprócz kampanii informacyjnej, organizowanie szkoleń dla sędziów z zakresu psychologicznych aspektów wysłuchania dziecka.

Zobacz także
Reklama

Przeczytaj także: Trudne rozmowy z dzieckiem - co mówić?

Reklama
Reklama
Reklama