Preferencyjne rozliczenie PIT dla rodziców wychowujących dzieci to spory zastrzyk gotówki dla domowego budżetu, zwłaszcza gdy podatnik ma więcej niż jedno dziecko. Ulga prorodzinna przysługuje na pierwsze i każde kolejne dziecko, a rodzice (także zastępczy) mogą co roku odliczać od podatku kwoty wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reklama

Ulga na dziecko – dla kogo?

Zwrot podatku na dziecko przysługuje rodzicom i opiekunom, którzy sprawują faktyczną opiekę nad dzieckiem i utrzymują je. Sam fakt posiadania władzy rodzicielskiej i płacenia alimentów nie wystarczy, by skorzystać z ulgi.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice po rozstaniu lub rozwodzie naprzemiennie zajmują się dzieckiem. W lutym Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, że oboje mogą wówczas rozliczać się jako osoby samotnie wychowujący dziecko. Potwierdził tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opieka naprzemienna po rozwodzie – kto skorzysta z ulgi?

Decyzja sądu dotyczyła podatnika, który po rozwodzie zajmuje się dzieckiem co drugi tydzień, na przemian z byłą żoną. Sąd uznał, że takie rozwiązanie daje mu prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Rodzic samotnie wychowujący dziecko nie musi bowiem wcale opiekować się dzieckiem nieprzerwanie przez cały rok.

Ulga prorodzinna – ile?

W 2020 roku ulga prorodzinna nie ulegnie zmianie i będzie wynosić odpowiednio:

Zobacz także
  • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (rocznie 1 112,04 zł)
  • 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł)
  • 166,67 zł na trzecie dziecko (rocznie 2 000,04 zł)
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2 700 zł)

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama