Ulga prorodzinna to jedna z najważniejszych korzyści związanych z odliczeniami podatkowymi. Można z niej korzystać po spełnieniu odpowiednich warunków.

Reklama

Z ulgi można skorzystać, jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad dzieckiem, jesteś rodzicem zastępczym lub prawnym opiekunem mieszkającym z dzieckiem. To ile odliczysz, zależy od liczby posiadanych dzieci.

Jeżeli na utrzymaniu jest:

  • 1 dziecko, ulga prorodzinna w skali miesięcznej wynosi 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł),
  • 2 dzieci, ulga wyniesie 92,67 zł miesięcznie za każde z nich (łącznie 2224,08 zł w skali roku),
  • 3 dzieci, rodzice w ramach ulgi prorodzinnej odbiorą w skali miesięcznej po 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko oraz 166,67 zł za trzecie (w skali roku 4224,12 zł za wszystkie dzieci),
  • 4 i więcej dzieci, na dwoje pierwszych należy się ulga w wysokości 92,67 zł, na trzecie 166,67 zł, a na czwarte i kolejne 225 zł (w skali rocznej rodzice czworga dzieci uzyskają 6924,12 zł).

W przypadku jednego dziecka, obowiązują limity dochodu. Rozliczające się indywidualnie nie można przekroczyć progu rocznego dochodu w wysokości 56 000 zł, a małżonkowie wspólnie rozliczający się z fiskusem – łącznej kwoty 112 000 zł. Limity dochodu rodziców nie istnieją w przypadku dwójki i większej liczby dzieci.

Możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej nie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym, którzy uzyskują dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i według ryczałtu.

Zobacz także

Ulgę na dziecko oblicza się za pełne miesiące, co oznacza, że jeśli urodziłaś dziecko np. połowie czerwca, to ulga pomnożona będzie o 7 miesięcy (pełny czerwiec i okres od lipca do grudnia). Za maluchy urodzone 30 czy 31 grudnia przysługuje rodzicom ulga za cały grudzień.

Ulga prorodzinna a 500 plus?

Świadczenie 500 plus jest zwolnione od podatku, co oznacza, że nie wpływa na dochód rodziców, ani ulgi podatkowe. Warto też pamiętać, że nie rozliczamy się z fiskusem także za jednorazową wypłatę z tytułu narodzin dziecka czy dodatek pieniężny dla kobiet niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy na zasadzie samozatrudnienia.

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej współmałżonkowie muszą rozliczyć się wspólnie, wykazując w deklaracji posiadanie wszystkich dzieci, nad którymi sprawują opiekę. Ulga prorodzinna po rozwodzie lub podczas separacji rodziców rozliczana jest w inny sposób. Byli małżonkowie mogą ustalić proporcje odliczenia ulgi od podatku. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, stosuje się zasadę korzystania z ulgi proporcjonalnie do liczby dni, w których dany rodzic sprawował nad dziećmi opiekę.

Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej przez samotną matkę lub samotnego ojca nie różnią się od tych stosowanych wobec współmałżonków. Za samotnego rodzica uważa się osobę niepozostającą w związku małżeńskim, owdowiałą, rozwiedzioną, pozostającą w stosunku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub w separacji.

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać również rodzice lub opiekunowie z nadzorem komorniczym. Powinni jednak pamiętać, że zwrot nadpłaty z racji ulgi prorodzinnej komornik, zgodnie z przepisami, ma prawo zająć, zwracając się bezpośrednio do urzędu skarbowego lub pobierając nadpłatę z konta dłużnika.

Źródło: money.pl

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama