500 plus zmiany 2021
Prawo i finanse

500 plus na dziecko: zmiany zasad przyznawania w 2022/2023 roku

500 plus w 2022 roku jest przyznawane na pierwsze i każde kolejne dziecko. Trzeba tylko w odpowiednim czasie złożyć wniosek. Oto przewodnik po aktualnych zasadach przyznawania świadczenia 500 plus w 2022 roku. Podajemy też informacje o zmianach, które czekają rodziców: kiedy i jak złożyć wniosek przez internet? Wymieniamy kluczowe terminy.

Świadczenie 500 plus na pierwsze i każde kolejne dziecko jest wypłacane w ramach rządowego programu pomocy rodzinom o nazwie Program Rodzina 500 plus. Obecne zasady przyznawania pieniędzy obowiązują od 1 lipca 2019 roku (wcześniej, przez ponad 3 lata trwania programu, świadczenie było wypłacane tylko na drugie i kolejne dziecko). W 2022 roku wprowadzono zmiany w programie – obowiązuje nowy okres rozliczeniowy i nowe terminy składania wniosków. Dokumenty można składać tylko przez internet.

Spis treści:

500+ - jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]

Komu przysługuje 500 plus na dziecko?

Program Rodzina 500 plus powstał z myślą o regularnym wsparciu finansowym rodzin i ma być kontynuowany w kolejnych latach. W przeciwieństwie do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (12 tysięcy zł na dziecko), becikowego czy „kosiniakowego” wypłacanie tych środków nie jest ograniczone do krótkiego czasu: każde dziecko otrzyma 500 złotych miesięcznie do uzyskania pełnoletności bez względu na wysokość zarobków jego rodziców. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia w roku 2022 jest złożenie wniosku 500 plus drogą elektroniczną.

Świadczenie mogą otrzymać:

 • rodzice;
 • opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd jako opiekunowie prawni dziecka);
 • rodziny zastępcze;
 • rodzinne domy dziecka;
 • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego (to duża zmiana, do tej pory nie przysługiwało im ono);
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

500 plus: do jakiego wieku?  

Do ilu lat przysługuje rodzicom 500 plus na dziecko? Świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (bez względu na dochód osiągany przez rodzinę). 500 złotych na każde dziecko w całości trafia do kieszeni rodziców i nie trzeba od niego odprowadzać podatków. Kiedy dziecko skończy 18 lat, rodzice nie będą mogli dłużej starać się o przyznawanie świadczenia z programu 500 plus. 

Jeśli dziecko skończy w trakcie okresu rozliczeniowego 18 lat, wypłata świadczenia nastąpi ostatni raz w miesiącu, w którym dziecko ma urodziny i zostanie pomniejszona proporcjonalnie o liczbę dni, jakie wypadają w miesiącu, kiedy dziecko będzie już pełnoletnie. 

500 plus w 2022 roku: terminy

Sama wypłata świadczenia nie ulega zmianie, ale w 2022 roku obowiązuje nowy okres rozliczeniowy: od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Oznacza to, że świadczenie 500 plus, o które złożono wniosek w ubiegłym roku, jest wypłacane do końca maja 2022 roku.

Kiedy składać wniosek o 500 plus? Aby otrzymywać świadczenie od czerwca 2022, trzeba złożyć nowy wniosek – to możliwe od 1 lutego 2022 roku. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, portal Empatia oraz PUE ZUS.

Tylko złożenie wniosku o 500 plus do 30 kwietnia 2022 roku gwarantuje ciągłość wypłat. Wnioski złożone od 1 maja do 31 maja zapewnią wypłatę świadczenia za czerwiec i lipiec nie później niż do 31 lipca. Z kolei rodzicom, którzy złożą wnioski po 30 czerwca, świadczenie 500 plus będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Uwaga! Nawet spóźnienie o kilka dni i złożenie wniosku po 30 czerwca może skutkować utratą wyrównania 500 plus za czerwiec 2022. 

Inne zmiany w 500 plus w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku weszły też w życie inne zmiany w 500 plus:

 • Jednostka wypłacająca świadczenie – od początku nowego okresu rozliczeniowego 500 plus będzie wypłacał ZUS (teraz świadczenie wypłacają samorządy).
 • Sposób wypłacania pieniędzy – gdy obsługę programu przejmie ZUS, wypłata pieniędzy będzie odbywała się tylko przelewem bankowym (do końca roku lub okresu rozliczeniowego 500 plus można otrzymać na konto, przekazem pocztowym lub jako gotówkę).
 • Sposób składania wniosków – od 1 lutego 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie drogą elektroniczną.

Kiedy wypłata 500 plus w 2022 roku?

Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica. Termin wypłaty leży w gestii samorządów i zależy od ich sprawności w obsłudze złożonych wniosków. To oznacza, że wypłata 500 plus w każdej gminie może następować w innym terminie, ale zawsze jest to wypłata raz w miesiącu. Cała kwota na wszystkie dzieci wpływa w ramach jednego przelewu.


Termin wypłaty 500 plus zależy od terminu ustalenia prawa do świadczenia oraz od czasu, w jakim został złożony wniosek 500 plus:

 • wniosek złożony do 30 kwietnia 2022 – wypłata nastąpi do 30 czerwca 2022,
 • wniosek złożony w maju 2022 – wypłata nastąpi do 31 lipca 2022,
 • wniosek złożony w czerwcu 2022 – wypłata nastąpi do 31 sierpnia 2022,
 • wniosek złożony w lipcu 2022 – wypłata nastąpi do 30 września 2022,
 • wniosek złożony w sierpniu 2022 – wypłata nastąpi do 31 października 2022.
Uwaga! Od 2022 roku wypłata ma następować wyłącznie na konto bankowe (nie będzie wypłat gotówkowych ani przekazem pocztowym).

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wniosek o 500 plus możesz składać przez internet za pośrednictwem:

 • ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl – trzeba założyć konto);
 • PUE ZUS (trzeba założyć indywidualny profil);
 • bankowości elektronicznej.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu 500 plus zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, będzie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia. Drugi rodzic nie musi składać osobnego wniosku.

Opieka naprzemienna a 500 plus na dziecko

W przypadku rozwodu świadczenie jest wypłacane temu rodzicowi, który ma sądownie przyznaną opiekę nad dziećmi i mieszka z nimi na stałe. W sytuacji opieki naprzemiennej, gdy rodzice wykonują ją w równej części, pieniądze są dzielone na dwie części – dla każdego rodzica przypada po 250 złotych miesięcznie. Jeżeli opieka nie jest wykonywana równo po połowie, 500 złotych dzieli się proporcjonalnie do czasu, przez który każdy z rodziców opiekuje się dzieckiem.

Ważne! W sytuacji rozwodu rodziców wniosek o przyznanie 500 plus powinni złożyć oboje rodzice. Jeżeli jesteś w trakcie rozwodu, 500 plus jest wypłacane temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu jest dziecko.

500 plus a alimenty

Dzięki zniesieniu kryterium dochodowego skończył się problem samotnych matek z jednym dzieckiem, które, zarabiając niewiele więcej od pensji minimalnej, przekraczały limit i nie dostawały ani złotówki z programu. W związku z tym samotni rodzice nie muszą już występować o alimenty do drugiego z rodziców, aby móc otrzymać 500 plus. Odpada też czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Po zniesieniu kryterium dochodowego nie ma znaczenia, czy wychowujesz dziecko samotnie, czy też z partnerem/partnerką. Nikt nie będzie też badał, czy masz alimenty.

500 plus dla osób mieszkających za granicą

Rząd, uszczelniając system, wprowadził nowe zasady związane z wypłacaniem pieniędzy osobom, które mieszkają za granicą i tam pobierają świadczenia na dzieci. Zgodnie z prawem nie kwalifikują się one do wypłaty 500 plus w Polsce.

Takie rozwiązanie ma wyeliminować przypadki pobierania świadczenia przez osoby, które mieszkają za granicą, choć deklarują spełnienie ustawowego warunku zamieszkiwania w Polsce – takie przypadki mają miejsce zwłaszcza przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze online.

Kiedy można stracić 500 plus?

Jeżeli urzędnicy gminy potwierdzą w wyniku wywiadu środowiskowego informacje, że doszło do marnotrawienia pieniędzy z 500 plus lub wydawania ich niezgodnie z przeznaczeniem, będą mogli odmówić przyznania świadczenia lub wstrzymać jego wypłatę. Ewentualnie pomoc pieniężna może być także zamieniona na pomoc rzeczową.

Zobacz też:

ciąża, brzuch, cieżarna, pieniądze, skarbonka
fotolia
Zakupy
Ile kosztuje dziecko? Tak zaoszczędzisz!
Poznaj 5 niezawodnych sposobów na zmniejszenie wydatków przy dziecku.
Pieniądze na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse
Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]
Narodziny i wychowanie dziecka to mnóstwo wydatków. Pieniądze na dziecko oferowane przez państwo mają wspomóc rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Podpowiadamy, o jakie świadczenia po urodzeniu dziecka możesz się ubiegać w 2022 roku. Do znanych od lat świadczeń, zasiłków i ulg dołączyły nowe, w tym świadczenia dla dzieci Ukraińców.

Świadczenia przyznawane w związku z urodzeniem dziecka w 2022 roku obejmują zarówno wypłacane jednorazowo kwoty, np. z tytułu becikowego, jak i comiesięczne lub coroczne zasiłki, ulgi i inne formy finansowego wsparcia rodziców.  Suma wszystkich świadczeń wzrosła w związku z wprowadzeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ale na trzy lata (do 31 października 2024 roku)  zamrożone zostały progi dochodowe i kwoty świadczeń , poza świadczeniem pielęgnacyjnym. Obowiązują one już od 6 lat (ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2015 roku). Oznacza to, że świadczenia są przyznawane coraz mniejszej liczbie rodzin, gdyż zarówno minimalna, jak i średnia pensja przez ten czas znacząco wzrosła. Zdaniem rządu decyzję tę rekompensuje świadczenie 500 plus. Nie jest to prawdą, gdyż przysługuje ono do 18 roku życia, a świadczenie rodzinne można pobierać przez cały czas trwania nauki dziecka (maksymalnie do 21 roku życia w przypadku dzieci zdrowych i do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W związku z decyzją rządu nie ulegną podniesieniu przez najbliższe trzy lata kwoty: becikowego, kosiniakowego, zasiłku rodzinnego. Wyjaśniamy, co należy się rodzicom po urodzeniu dziecka. Podpowiadamy też, jakie pieniądze dostaną dzieci uchodźców z Ukrainy. Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać w 2022 roku i przez najbliższe trzy lata.  Świadczenia na dziecko w 2022 roku: Becikowe Kosiniakowe 500 złotych na dziecko 12 tysięcy zł na drugie dziecko Zasiłek macierzyński Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ​ Ulga podatkowa na dziecko Zasiłek wychowawczy Karta Dużej Rodziny Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka Świadczenia opiekuńcze 300 plus dla ucznia Bon turystyczny „Żłobkowe”...

Ulga na dziecko
Adobe Stock
Prawo i finanse
Ulga na dziecko 2021/2022: komu przysługuje? Jaka ulga na dziecko od 2023?
Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna, to kwota, jaką możesz odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym składanym do fiskusa. Suma, jaką można odliczyć za 2021 rok, zależy od liczby dzieci w rodzinie. Ulga podatkowa jest sposobem na wspomaganie przez państwo obywateli wychowujących dzieci. Niestety w 2022 roku nie wszyscy dostaną cały zwrot podatku.

Jeżeli masz dzieci, masz też prawo do ulgi na dziecko, czyli odliczenia pewnej kwoty od podatku. Dzięki temu zapłacisz mniej państwu i otrzymasz zwrot części podatku. Czy tak się stanie, zależy od twoich dochodów. Od 2020 roku obowiązuje ułatwienie w rozliczaniu deklaracji PIT dla rodziców, dzięki czemu uzyskanie ulgi na dziecko jest mniej zawiłe. Z kolei z początkiem 2022 roku wszedł w życie program Polski Ład, który trochę komplikuje sytuację najuboższych rodzin. Jeszcze większa rewolucja dotyczyć będzie ulgi na dziecko w 2023 roku. Spis treści: Ulga na dziecko: ile można odliczyć za 2021 rok Ulga na dziecko – limit dochodu Ulga prorodzinna 2022: komu przysługuje? Odliczenie na dziecko 2022: kiedy zwrot podatku? Ulga na dziecko rozliczona za pomocą Twój e-PIT Ulga prorodzinna: zwrot niewykorzystanej części Termin składania deklaracji podatkowych za 2021 rok Ulga na dziecko 2022 i 2023 a Polski Ład Ulga na dziecko: ile można odliczyć za 2021 rok? Ulga na dziecko, nazywana też ulgą prorodzinną lub ulgą podatkową na dziecko, to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych dla rodziców w Polsce. Rodzice mogą ją odliczyć od kwoty podatku lub też otrzymać zwrot w gotówce albo na konto bankowe, jeżeli ich dochody były zbyt niskie, żeby odliczyć ją od podatku. Ulga na dziecko za 2021 rok wynosi: 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko, 92,67 złotych miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko, 225 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.   Wysokość kwoty, jaką można odliczyć, nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.  Ulga na dziecko 2021 – limit dochodu W przypadku...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj