Mówi się, że stare, ludowe przysłowia są mądrością narodu. Kto jest ich autorem lub autorką? Nie wiadomo, jednak z pewnością była to osoba posiadająca umiejętność wnikliwej obserwacji otaczającego ją świata.

Reklama

Poznaj stare przysłowia i ich znaczenie:

Stare przysłowia i ich znaczenie

Ile kto ma cierpliwości, tyle ma mądrości.

Zdobycie wiedzy wymaga cierpliwości i systematyczności. To przypomnienie o tym, że cierpliwość, jest kluczem do zdobycia mądrości.

Gdy trwoga, to do Boga.

Ludzie w dobrobycie często zapominają o Bogu, natomiast w niedoli jest on głównym obiektem próśb błagalnych. To stare przysłowie jest krytyką fałszywej pobożności.

Kto pracuje za młodu, ten na starość nie ma głodu.

Jedno z wielu przysłów, które przypomina, że dzięki pracy można zapewnić sobie dostatnie życie. Według tego starego przysłowia praca w młodych latach oznacza brak głodu na starość.

Zobacz także

Kto szanuje niedziele i dni boże – Pan mu dopomoże.

Szanując przykazania boże, można liczyć na pomoc Stwórcy, natomiast jeśli się nie praktykuje odpowiednio religii, to nie powinno polegać się na pomocy Boga. W tym starym przysłowiu niedziela i dni boże mają wymiar metaforyczny.

Lepsza cnota w błocie, niż niecnota w złocie.

Miarą człowieka jest nie ilość posiadanych dóbr, lecz jego dobre serce. Cnotliwe życia wiąże się z przekładaniem dobra etycznego nad fizyczne przyjemności, takie jak pieniądze i inne dobra materialne.

Jaka woda, taki młyn. Jaki ojciec, taki syn.

Przysłowie stare, lecz wciąż bardzo aktualne. Przypomina o tym, że dzieci bardzo często naśladują swoich rodziców i wraz z wiekiem coraz bardziej się do nich upodabniają.

Nie ma ryby bez ości, ni człowieka bez złości.

Staropolskie powiedzenie, które przypomina, że złość jest powszechną emocją i każdy człowiek może mieć gorszy dzień. I co istotne, złość to uczucie, które może być wywołane przez wiele czynników, ale jest ono naturalne jak dla ryby ości.

Trudność ustąpi, gdy chęć przystąpi.

Dzięki chęciom można pokonać wszelkie trudności. Głębokie pragnienie czegoś i dążenie do osiągnięcia celu pomoże pozbyć się wszelkich przeciwieństw.

Lepszy żołnierz zbrojny, aniżeli strojny.

Stare powiedzenie, które podkreśla istotę osobowości. Ładny strój nie pozwala żołnierzowi walczyć na polu bitwy. Zbroja jest metaforą osobowości, a strój – urody. Lepiej, żeby człowiek miał dobry charakter, gdyż jak powiada inne staropolskie przysłowie „Z ładnej miski się nie najesz”.

Kto po kładkach mądrze stąpa, ten się rzadko w błocie kąpa.

Osoby, które podejmują rozsądne decyzje, rzadko popełniają błędy. Dzięki roztropności i uważności można uniknąć wielu porażek życiowych.

Zobacz także:

Reklama
  • Przysłowia po angielsku – powiedzenia o życiu, miłości i zdrowiu
  • Przysłowia o psach – polskie i zagraniczne aforyzmy
  • Przysłowia o wodzie – znane i mniej znane aforyzmy
Reklama
Reklama
Reklama