Akt urodzenia sporządza się w miejscu narodzin dziecka. Życie pisze jednak najróżniejsze, czasem nietypowe scenariusze. Jak sobie wówczas radzić? Podpowiada Iwona Basior, dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Reklama

Gdy dziecko urodziło się poza miejscem zameldowania rodziców

Zdarza się, że dziecko rodzi się np. podczas wakacji nad morzem. Bywa i tak, że z powodu komplikacji mama została przywieziona do szpitala w większym mieście. Akt urodzenia dziecka sporządza się wówczas tam, gdzie maleństwo przyszło na świat i to właśnie do tamtejszego USC powinni się zgłosić rodzice (lub jedno z nich).
Jeśli to niemożliwe (bo np. mieszkają na drugim końcu Polski) mogą się zgłosić do USC w mieście w którym mieszkają, a ten będzie pośredniczył w załatwieniu rejestracji noworodka w USC miejsca narodzin. Odpis aktu urodzenia odbiorą u siebie.

Zobacz też: Formalności po urodzeniu dziecka

Gdy dziecko urodziło się w domu

Fakt narodzin dziecka zgłasza do USC lekarz lub położna obecni przy porodzie, a dalej wszystko toczy się jak w przypadku maluchów urodzonych w szpitalu: rodzice (lub jedno z nich) zgłaszają się do urzędu itd.
Jeśli nikogo nie było przy porodzie, bo np. mama nie zdążyła dojechać do szpitala, zgłoszenie urodzenia noworodka wystawia lekarz, który badał ją już po porodzie.

Zobacz także

[CMS_PAGE_BREAK]

Gdy dziecko urodziło się poza Polską

Odpis aktu urodzenia sporządzonego za granicą (wraz ze sporządzonym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski ) trzeba złożyć w USC w mieście, w którym zameldowane jest jedno z rodziców.
Sprawę można załatwić za pośrednictwem polskiego konsula.

Jeżeli żadne z rodziców nie jest zameldowane w Polsce (bo np. oboje mieszkają za granicą od bardzo dawna), sprawą zajmie się USC w ostatnim miejscu zamieszkania jednego z rodziców. Jeśli i takiego miejsca nie ma sprawą zajmie się USC m.st.Warszawy.

UWAGA!

Rodzicom z polskim obywatelstwem zaleca się, nadawanie dzieciom imion w polskim brzmieniu, np. Klaudia a nie Claudia.
Jeśli jednak dziecko urodziło się za granicą, w polskim akcie urodzenia znajdzie się imię w takiej wersji, w jakiej zapisano je w akcie urodzenia w kraju, w którym przyszło na świat (a więc także Claudia).

Gdy dziecko urodziło się na statku albo w samolocie

Do rejestracji w USC potrzebny jest protokół zdarzenia, sporządzony przez kapitana i podpisany przez dwóch świadków.
Protokół zostaje wysłany przez kapitana do USC pierwszego miasta, do którego statek zawinął lub w którym wylądował samolot, a jeśli to niemożliwe (bo pozostaje za granicą) do najbliższego konsula.
USC lub konsul przesyłają dokumenty do USC m.st. Warszawy, gdzie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka.

Przeczytaj także:

Jak zarejestrować dziecko, gdy brakuje dokumentów albo rodzice nie mogą zgłosić się do USC?
Jak zarejestrować dziecko, gdy rodzice nie są małżeństwem, mąż mamy nie jest ojcem dziecka albo pojawiają się inne komplikacje?

Pamiętaj! Nie ma sytuacji bez wyjścia, to znaczy takiej, w której dziecka nie da się zarejestrować!

Prawo w zakresie aktów urodzenia jest regulowane w Polsce przez ustawę z dnia 29 września 1986 r. Tekst jednolity znajdziesz w Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).

Nadal nie wiesz, co zrobić? Zadzwoń do USC w miejscu swojego zamieszkania i zapytaj, w jaki sposób załatwić swoją sprawę.

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama