Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
rejestracja w USC
Adobe Stock
Prawo i finanse

Rejestracja dziecka w USC: jakie dokumenty są potrzebne? Ile jest czasu na zarejestrowanie dziecka?

Rejestracja dziecka po urodzeniu jest banalnie prosta – kilka kliknięć i gotowe. Akt urodzenia można otrzymać online, trzeba jednak złożyć odpowiednie dokumenty. Zgodnie z nowymi przepisami rejestracja dziecka w USC jest prostsza niż dawniej. Sprawdź, jaki jest czas na zarejestrowanie dziecka, jak nadać PESEL i co zrobić, gdy dziecko ma nietypowe miejsce urodzenia.

Rejestracja dziecka w USC odbywa się przez internet lub bezpośrednio w urzędzie. Może to zrobić mama lub tata. Gdy złożycie dokumenty i uda wam się zarejestrować dziecko, wraz z aktem urodzenia otrzymacie numer PESEL dziecka oraz zameldowanie. Sprawdź, jaki jest czas na zarejestrowanie dziecka i jak dopełnić formalności zgodnie z przepisami.

Rejestracja dziecka w USC:

 1. Rejestracja dziecka online
 2. Rejestracja dziecka osobiście w USC
 3. Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji dziecka?
 4. Ile jest czasu na zarejestrowanie dziecka i ile się czeka na odpis aktu urodzenia?
 5. Nadanie numeru PESEL dziecku
 6. Rejestracja dziecka w USC: zameldowanie
 7. Rejestracja dziecka: imiona w akcie urodzenia
 8. Rejestracja dziecka, kiedy rodzice nie mają ślubu
 9. Rejestracja dziecka a nietypowe miejsce urodzenia:

Stare imiona – dla dziewczynek i dla chłopców, popularne 100 lat temu i nadal modne

Rejestracja dziecka online

Aby zarejestrować dziecko przez internet, musisz mieć Profil Zaufany (stworzysz go na www.gov.pl) lub e-dowód. Rejestracji dziecka dokonuje się na stronie www.obywatel.gov.pl. Tam wybierasz usługę, z której chcesz skorzystać. Przygotuj koniecznie dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Po zalogowaniu system poprosi o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka, i zweryfikowanie danych.

Aby urzędnik mógł przyjąć twoje zgłoszenie i zarejestrować dziecko po urodzeniu, do USC musi wpłynąć  karta urodzenia dziecka. Ten dokument przekazuje osoba, która odebrała poród, np. lekarz lub położna.

Rejestracja dziecka przez internet: 7 kroków

 1. Kliknij przycisk: Zgłoś urodzenie dziecka.
 2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
 3. Wypełnij zgłoszenie. W kroku 3. wpisz imię lub imiona dziecka.
 4. Po wypełnieniu zgłoszenia system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie sprawdzisz i podpiszesz zgłoszenie elektronicznie.
 5. Możesz podpisać zgłoszenie za pomocą:
 • profilu zaufanego,
 • dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 1. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.
 2. Czekaj na odpowiedź urzędu.

Akt urodzenia dziecka (odpis) otrzymasz w wersji papierowej lub elektronicznej w zależności od wybranej opcji. Razem z metryką dostaniesz też powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu.

Jeśli nie korzystasz z Profilu Zaufanego, zarejestrujesz dziecko tak jak dawniej, czyli osobiście w urzędzie stanu cywilnego. Niżej wyjaśniamy, jak należy to zrobić.

Rejestracja dziecka w USC

Formalności po urodzeniu dziecka musisz dokonać w urzędzie w miejscowości, w której dziecko przyszło na świat. Możesz zarejestrować tylko dziecko urodzone w Polsce.

Po zgłoszeniu dziecka kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt urodzenia dziecka i przekaże rodzicom:

 • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia;
 • numer PESEL dziecka;
 • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka. 

Akt urodzenia to dokument stwierdzający fakt narodzin dziecka. Jest tworzony i przechowywany przez Urząd Stanu Cywilnego. Odnotowuje się w nim imię i nazwisko dziecka, jego płeć, datę urodzenia, imiona, nazwiska i daty i miejsca urodzenia rodziców oraz ich adres. Dzięki niemu dziecko otrzymuje PESEL, może m.in. korzystać z opieki medycznej i dostać paszport. 

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji dziecka?

Aby zarejestrować dziecko, nie trzeba okazywać odpisów aktów stanu cywilnego rodziców (np. aktu urodzenia, małżeństwa) ani dokumentów ze szpitala, w którym odbył się poród (zgłoszenie urodzenia zostanie przesłane ze szpitala do USC). Według nowych przepisów wystarczy jedynie okazanie dowodu osobistego rodzica. Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, dodatkowo potrzebne będzie stosowne pełnomocnictwo.

Ile jest czasu na zarejestrowanie dziecka i ile czeka się na akt urodzenia?

Masz 3 tygodnie (21 dni od daty wpisanej w karcie urodzenia, którą wystawia szpital) na zarejestrowanie narodzin dziecka w urzędzie. Szpital ma 3 dni na przekazanie karty do USC. Zgłoszenia dziecka nie muszą dokonywać oboje rodzice – do urzędu może pójść jedno z nich albo reprezentujący ich pełnomocnik (np. jeśli matka ma mniej niż 16 lat). Sporządzenie aktu urodzenia dziecka jest bezpłatne. Jeśli do USC wpłynęła karta urodzenia dziecka (ze szpitala), kierownik urzędu sporządzi akt następnego dnia roboczego po zgłoszeniu przez ciebie dziecka.

Uwaga, jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka w ciągu 21 dni, urzędnik samodzielnie dokona rejestracji. Sam wybierze też imię dla dziecka.

Nadanie numeru PESEL dziecku

PESEL jest nadawany po zgłoszeniu dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Można go więc otrzymać także online. Po sporządzeniu aktu urodzenia kierownik USC występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych o jego nadanie. W niektórych przypadkach rodzice otrzymują PESEL dziecka od razu. Czasem jednak muszą na niego poczekać – gdy formalności zostaną dopełnione, do osoby zgłaszającej urodzenie dziecka zostanie wysłane powiadomienie o jego nadaniu.

Rejestracja dziecka w USC: zameldowanie

Po zarejestrowaniu w urzędzie stanu cywilnego dziecko zostanie również zameldowane w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców (albo tego z rodziców, u którego faktycznie będzie mieszkało). Zameldowania dokona kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dziecka. Warto też wiedzieć, jak zameldować dziecko np. po zmianie miejsca pobytu lub po powrocie z zagranicy.

Rejestracja dziecka: imiona w akcie urodzenia

Rodzice mogą nadać dziecku nie więcej niż dwa imiona. Nadal jednak muszą liczyć się z tym, że urzędnik USC nie zgodzi się na wpisanie do metryki imion, które:

 • są w formie zdrobniałej;
 • mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity;
 • jest ich więcej niż dwa;
 • nie wskazują na płeć dziecka (wyjątkiem są imiona, które nie wskazują na płeć, ale są do niej przypisane w powszechnym znaczeniu).

Niestety brak szczegółowych informacji, które wyjaśniałyby, jakie są to imiona. Warto pamiętać, że od decyzji urzędnika można odwoływać się do wojewody – gwarantuje to art. 11 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Ważną zmianą w przepisach jest możliwość nadawania dzieciom urodzonym w Polsce, niezależnie od ich obywatelstwa i narodowości rodziców, imion obcego pochodzenia. Wcześniej mogły je nosić jedynie dzieci, których przynajmniej jeden rodzic był cudzoziemcem.

Rejestracja dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem

W takiej sytuacji, aby zarejestrować dziecko, potrzebne jest oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Składa się je w USC podczas zgłaszania narodzin. Oświadczenie taty musi potwierdzić mama dziecka. Może to zrobić od razu lub w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez ojca. Dziecko będzie nosiło nazwisko, które zgodnie wskażą oboje rodzice. Gdy ich zdania się różnią, otrzyma nazwiska mamy i taty.  

Jak składa się oświadczenie o uznaniu ojcostwa?

Mężczyzna może tego dokonać przed:

 • kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego;
 • konsulem Rzeczypospolitej Polskiej;
 • sądem. 

Rejestracja dziecka a nietypowe miejsce urodzenia

Jak zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granicą lub w samolocie? Akt urodzenia sporządza się w miejscu narodzin dziecka. Życie pisze jednak najróżniejsze, czasem nietypowe scenariusze. Jak sobie wówczas radzić? Podpowiada Iwona Basior, dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Jeśli twoje dziecko urodziło się poza Polską, możesz je zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, składając wniosek do kierownika USC lub u polskiego konsula. Do wniosku musisz dołączyć:

 • tłumaczenie przysięgłe (transkrypcję) zagranicznego aktu urodzenia (transkrypcja);
 • tłumaczenie przysięgłe odtworzonego zagranicznego aktu urodzenia, jeśli nie możesz uzyskać tego dokumentu;
 • opłatę skarbową w wysokości 50 zł (transkrypcja), 39 zł (odtworzenie i rejestracja).
Zagraniczny akt urodzenia nie wymaga tłumaczenia, jeżeli został do niego załączony wielojęzyczny standardowy formularz, o którym mowa w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

Odpis aktu urodzenia sporządzonego za granicą (wraz ze sporządzonym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski) trzeba złożyć w USC w mieście, w którym zameldowane jest jedno z rodziców lub w ostatnim miejscu zamieszkania.

Rejestracja dziecka urodzonego w domu

Fakt narodzin dziecka podczas porodu domowego zgłasza do USC lekarz lub położna obecna przy porodzie, a dalej już wszystko toczy się tak, jak w przypadku maluchów urodzonych w szpitalu: rodzice (lub jedno z nich) zgłaszają się do urzędu lub rejestrują dziecko przez internet. Jeśli nikogo nie było przy porodzie, bo np. mama nie zdążyła dojechać do szpitala, zgłoszenie urodzenia noworodka wystawia lekarz, który badał ją już po porodzie.  

Rejestracja dziecka urodzonego na statku albo w samolocie

Do rejestracji w USC potrzebny jest protokół zdarzenia sporządzony przez kapitana i podpisany przez dwóch świadków. Protokół zostaje wysłany przez kapitana do USC pierwszego miasta, do którego statek zawinął lub w którym wylądował samolot, a jeśli to niemożliwe (bo pozostaje za granicą) – do najbliższego konsula. USC lub konsul przesyłają dokumenty do USC m.st. Warszawy, gdzie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka. 

Źródło: 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 oraz z 2019 r. poz. 1909 z późn. zm.).

Zobacz też:

W akcie urodzenia dziecka nie mogą być wpisane dwie matki
AdobeStock
Aktualności
Uchwała NSA: w akcie urodzenia dziecka nie można wpisać dwóch matek
Polka, matka chłopca urodzonego w 2014 roku w Londynie, ubiegała się o nadanie mu polskiego obywatelstwa. W brytyjskim akcie urodzenia syn miał wpisane dwie matki. Polskie prawo na to nie pozwala. Jak NSA rozstrzygnął tę sprawę?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie jest możliwa transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia osoby, która ma wpisane w dokumencie dwoje rodziców tej samej płci. Według polskiego prawa w akcie urodzenia dziecka muszą być podane imiona i nazwiska matki i ojca. W Polsce nie są również zalegalizowane związki jednopłciowe. Czy zatem dziecko urodzone za granicą, którego jedno z rodziców jest Polakiem, nie może otrzymać polskiego obywatelstwa, ponieważ drugi rodzic nie jest przeciwnej płci? Polka ubiegała się o obywatelstwo dla syna od 2015 roku W 2015 roku kobieta posiadająca polskie obywatelstwo zwróciła się do Urzędu Stanu Cywilnego w Piasecznie z prośbą o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia syna, który przyszedł na świat w 2014 roku w Londynie . Chłopiec posiadał brytyjski akt urodzenia, a w nim dane dwóch matek, zamiast matki i ojca. Kierownik USC odmówił transkrypcji aktu urodzenia, a jego decyzję podtrzymał wojewoda. W 2016 roku sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten również uznał, że w polskim akcie urodzenia nie ma możliwości wpisania rodziców jednakowej płci. Matka złożyła skargę kasacyjną do NSA. Wyrok w tej sprawie zapadł 2 grudnia. Wyrok NSA w sprawie transkrybowania zagranicznych aktów urodzenia osób posiadających rodziców tej samej płci W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny  w poszerzonym składzie 7 sędziów orzekł, że nie ma możliwości transkrybowania zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice podane są osoby tej samej płci. Z drugiej strony brak zgodny na wydanie dziecku paszportu i dowodu osobistego, mimo że jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, byłoby naruszeniem artykułu 34. Konstytucji. NSA orzekł zatem, że organy administracji powinny nadawać numer PESEL i wydawać dokumenty tożsamości w oparciu o zagraniczne akty urodzenia , bez ich transkrybowania. Adwokat Karolina...

Nietypowe imiona dla dzieci zgłaszane w USC
AdobeStock
Imiona
Nietypowe imiona dla dzieci zgłaszane do USC. Niektóre trudno nawet wymówić!
Trzeba przyznać, że rodzice mają fantazję, jeśli chodzi o dobór imienia dla dziecka. Urzędnik nie zawsze musi jednak godzić się na wpisanie danej propozycji do aktu urodzenia. Są imiona, których w Polsce nie można nadawać. Jakie?

W nadaniu dzieciom imion panują w Polsce dwie mody. Jedni rodzice chcą, by było ono jak najbardziej klasyczne, polskobrzmiące i wybierają tradycyjne, polskie imiona , a inni szukają tych wyrafinowanych, niepowtarzalnych, a często też dość dziwnych imion , bo uważają, że w ten sposób ich dzieci będą jeszcze bardziej unikatowe . Jesteście ciekawi, na jakie najbardziej oryginalne pomysły wpadają rodzice, wybierając imię dla nowo narodzonego maleństwa? Oto lista nietypowych imion dla chłopców i dziewczynek zgłaszanych w Urzędzie Stanu cywilnego w ostatnich latach! Najbardziej nietypowe dziewczęce imiona rejestrowane w USC Wśród rzadkich i absolutnie  nietuzinkowych imion , jakie rodzice nadają dziewczynkom, są: Dzierżka; Hosanna; Legia; Poziomka; Malta; Mikołajka; Maciejka; Druzjanna; Truskawka; Nike; India; Damiana; Amiliana. Zobacz także: Rodzice nazwali dziecko „Google”! Spodobało im się znaczenie Najbardziej nietypowe chłopięce imiona rejestrowane w USC Oryginalne imiona dla chłopców wybierane przez rodziców, to np.: Amsterdam; Dąb; Kermit; Milano; Pacyfik; Sokół; Wilk; Quentin; Szon; Tupak; Opieniek; Merlin. Czy dziecko w Polsce może nosić dowolne imię? Rodzice szukający unikatowych imion dla swoich dzieci muszą mieć świadomość tego, że nie każde zostanie zarejestrowane w USC . Zgodnie z obowiązującymi przepisami imię nie może być: zdrobnieniem pełnego imienia (choć niektóre zdrobnienia stają się z czasem samodzielnymi imionami. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji , np. w 2019 r. 68 dziewczynek otrzymało imię „Ola” jako forma oficjalna); ośmieszające lub nieprzyzwoite. Nie można też nadawać dziecku więcej niż 2 imion. Dozwolone są jednak imiona, które nie wskazują jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisywane są...

Nazwisko dziecka
AdobeStock
Prawo i finanse
Nazwisko dziecka: czy dziecko musi mieć nazwisko ojca? Jakie są możliwości?
Choć w Polsce najczęściej dziecko otrzymuje nazwisko po ojcu, nie zawsze musi tak być. Może nosić również nazwisko matki albo oba, matki i ojca. Przepisy jasno regulują tę kwestię, również jeśli chodzi o nazwisko dziecka ze związku nieformalnego (partnerskiego). A jak to wygląda ze społecznego punktu widzenia?

Nazwisko dziecka najczęściej jest tożsame z nazwiskiem ojca, choć nie zawsze musi tak być. Dziecko może również nosić nazwisko matki albo oba. Rodzice dziecka nie zawsze noszą to samo nazwisko. Bywa, że po ślubie małżonkowie pozostają przy swoich panieńsko-kawalerskich nazwiskach. Zdarza się również, że para zostaje rodzicami, mimo że nie mają ślubu. Sprawdziliśmy, jak sprawę nadawania dziecku nazwiska regulują polskie przepisy (również gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem). Spis treści: Nazwisko dziecka: jakie są możliwości? Dziecko ma inne nazwisko niż wychowujący go opiekun – czy to problem? Różne nazwiska dzieci i rodziców powodem problemów w podróży Nazwisko dziecka: jakie są możliwości? Jeśli małżonkowie mają takie samo nazwisko, wówczas z założenia dzieci również je otrzymują (chyba że małżonkowie ustalą inaczej). Kobieta samotna po urodzeniu dziecka może zdecydować, że będzie ono nosiło jej nazwisko. Para, która żyje w związku nieformalnym, może ustalić, że dziecko będzie nosiło nazwisko ojca, ale tylko wówczas, gdy uzna on ojcostwo albo zostanie mu ono udowodnione przez sąd. Jak wynika z artykułu 88. kodeksu rodzinnego, dziecko, wobec którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża, nosi nazwisko obojga małżonków. Gdy mąż i żona noszą różne nazwiska — dziecko otrzymuje takie nazwisko, które małżonkowie wskażą w zgodnych oświadczeniach. Może to być: nazwisko jednego z rodziców lub dwa nazwiska (np. Nowak-Kowalska).    O tym, jakie nazwisko będzie nosiło dziecko (dzieci) kobieta i mężczyzna decydują, wypełniając dokumenty przed wstąpieniem w związek małżeński. Nazwisko dziecka takie samo jak ojca To najczęstsza sytuacja z uwagi na to, że w Polsce wiele kobiet po ślubie decyduje się na przyjęcie nazwiska męża, a nawet jeśli para...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak