rejestracja w USC
Adobe Stock
Prawo i finanse

Rejestracja dziecka w USC: jakie dokumenty są potrzebne? Ile jest czasu na zarejestrowanie dziecka?

Rejestracja dziecka po urodzeniu jest banalnie prosta – kilka kliknięć i gotowe. Akt urodzenia można otrzymać online, trzeba jednak złożyć odpowiednie dokumenty. Zgodnie z nowymi przepisami rejestracja dziecka w USC jest prostsza niż dawniej. Sprawdź, jaki jest czas na zarejestrowanie dziecka, jak nadać PESEL i co zrobić, gdy dziecko ma nietypowe miejsce urodzenia.

partnerzy
Edipresse

partnerzy Internetowej Szkoły Rodzenia
Edipresse

Rejestracja dziecka w USC odbywa się przez internet lub bezpośrednio w urzędzie. Może to zrobić mama lub tata. Gdy złożycie dokumenty i uda wam się zarejestrować dziecko, wraz z aktem urodzenia otrzymacie nr PESEL dziecka oraz zameldowanie. Sprawdź, jaki jest czas na zarejestrowanie dziecka i jak dopełnić formalności zgodnie z przepisami.

Rejestracja dziecka w USC:

 1. Rejestracja dziecka online
 2. Rejestracja dziecka osobiście w USC
 3. Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji dziecka?
 4. Ile jest czasu na zarejestrowanie dziecka i ile się czeka na odpis aktu urodzenia?
 5. Nadanie numeru PESEL dziecku
 6. Rejestracja dziecka w USC: zameldowanie
 7. Rejestracja dziecka: imiona w akcie urodzenia
 8. Rejestracja dziecka, kiedy rodzice nie mają ślubu
 9. Rejestracja dziecka a nietypowe miejsce urodzenia:

Stare imiona – dla dziewczynek i dla chłopców, popularne 100 lat temu i nadal modne

Rejestracja dziecka online

Aby zarejestrować dziecko przez internet, musisz mieć Profil Zaufany (stworzysz go na www.gov.pl) lub e-dowód. Rejestracji dziecka dokonuje się na stronie www.obywatel.gov.pl. Tam wybierasz usługę, z której chcesz skorzystać. Przygotuj koniecznie dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Po zalogowaniu system poprosi o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka, i zweryfikowanie danych.

Do zarejestrowania dziecka po urodzeniu potrzebne są następujące informacje:
 • nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat (miejsce urodzenia);
 • imię dziecka;
 • numer aktu małżeństwa lub aktu urodzenia rodzica (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim).

Rejestracja dziecka przez internet: 5 kroków

1. Oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka.
2. Wprowadzasz dane drugiego rodzica.
3. Wpisujesz dane dziecka (imiona, nazwisko).
4. Wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odebrania dokumentów (elektronicznie: skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną).
5. Sprawdzasz wniosek i podpisujesz Profilem Zaufanym.


Akt urodzenia dziecka (odpis) otrzymasz w wersji papierowej lub elektronicznej w zależności od wybranej opcji. Razem z metryką dostaniesz też powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu.
Jeśli nie korzystasz z Profilu Zaufanego, zarejestrujesz dziecko tak jak dawniej, czyli osobiście w urzędzie stanu cywilnego. Niżej wyjaśniamy, jak należy to zrobić.

Rejestracja dziecka w USC

Formalności po urodzeniu dziecka musisz dokonać w urzędzie w miejscowości, w której dziecko przyszło na świat. Możesz zarejestrować tylko dziecko urodzone w Polsce.

Po zgłoszeniu dziecka kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt urodzenia dziecka i przekaże rodzicom:
 • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia;
 • numer PESEL dziecka;
 • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka. 
Akt urodzenia to dokument stwierdzający fakt narodzin dziecka. Jest tworzony i przechowywany przez Urząd Stanu Cywilnego. Odnotowuje się w nim imię i nazwisko dziecka, jego płeć, datę urodzenia, imiona, nazwiska i daty i miejsca urodzenia rodziców oraz ich adres. Dzięki niemu dziecko otrzymuje PESEL, może m.in. korzystać z opieki medycznej i dostać paszport. 

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji dziecka?

Aby zarejestrować dziecko, nie trzeba okazywać odpisów aktów stanu cywilnego rodziców (np. aktu urodzenia, małżeństwa) ani dokumentów ze szpitala, w którym odbył się poród (zgłoszenie urodzenia zostanie przesłane ze szpitala do USC). Według nowych przepisów wystarczy jedynie okazanie dowodu osobistego rodzica. Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, dodatkowo potrzebne będzie stosowne pełnomocnictwo.

Ile jest czasu na zarejestrowanie dziecka i ile czeka się na akt urodzenia?

Masz 3 tygodnie (21 dni od daty wpisanej w karcie urodzenia, którą wystawia szpital) na zarejestrowanie narodzin dziecka w urzędzie. Szpital ma 3 dni na przekazanie karty do USC. Zgłoszenia dziecka nie muszą dokonywać oboje rodzice – do urzędu może pójść jedno z nich albo reprezentujący ich pełnomocnik (np. jeśli matka ma mniej niż 16 lat). Sporządzenie aktu urodzenia dziecka jest bezpłatne. Jeśli do USC wpłynęła karta urodzenia dziecka (ze szpitala), kierownik urzędu sporządzi akt następnego dnia roboczego po zgłoszeniu przez ciebie dziecka.
Uwaga, jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka w ciągu 21 dni, urzędnik samodzielnie dokona rejestracji. Sam wybierze też imię dla dziecka.

Nadanie numeru PESEL dziecku

PESEL jest nadawany po zgłoszeniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Można go więc otrzymać także online. Po sporządzeniu aktu urodzenia kierownik USC występuje do ministra spraw wewnętrznych o jego nadanie. W niektórych przypadkach rodzice otrzymują PESEL dziecka od razu. Czasem jednak muszą na niego poczekać – gdy formalności zostaną dopełnione, do osoby zgłaszającej urodzenie dziecka zostanie wysłane powiadomienie o jego nadaniu.

Rejestracja dziecka w USC: zameldowanie

Po zarejestrowaniu w urzędzie stanu cywilnego dziecko zostanie również zameldowane w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców (albo tego z rodziców, u którego faktycznie będzie mieszkało). Zameldowania dokona kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dziecka. Warto też wiedzieć, jak zameldować dziecko np. po zmianie miejsca pobytu lub po powrocie z zagranicy.

Rejestracja dziecka: imiona w akcie urodzenia

Rodzice mogą nadać dziecku nie więcej niż dwa imiona. Nadal jednak muszą liczyć się z tym, że urzędnik USC nie zgodzi się na wpisanie do metryki imion, które:
 • są w formie zdrobniałej;
 • mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity;
 • nie wskazują na płeć dziecka (wyjątkiem są imiona, które nie wskazują na płeć, ale są do niej przypisane w powszechnym znaczeniu).

 
Niestety brak szczegółowych informacji, które wyjaśniałyby, jakie są to imiona. Warto pamiętać, że od decyzji urzędnika można odwoływać się do wojewody – gwarantuje to art. 11 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Ważną zmianą w przepisach jest możliwość nadawania dzieciom urodzonym w Polsce, niezależnie od ich obywatelstwa i narodowości rodziców, imion obcego pochodzenia. Wcześniej mogły je nosić jedynie dzieci, których przynajmniej jeden rodzic był cudzoziemcem.

Rejestracja dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem

W takiej sytuacji, aby zarejestrować dziecko, potrzebne jest oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Składa się je w USC podczas zgłaszania narodzin. Oświadczenie taty musi potwierdzić mama dziecka. Może to zrobić od razu lub w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez ojca. Dziecko będzie nosiło nazwisko, które zgodnie wskażą oboje rodzice. Gdy ich zdania się różnią, otrzyma nazwiska mamy i taty.  

Jak składa się oświadczenie o uznaniu ojcostwa?

Mężczyzna może tego dokonać przed:
 • kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego;
 • konsulem Rzeczypospolitej Polskiej;
 • sądem. 

Rejestracja dziecka a nietypowe miejsce urodzenia

Jak zarejestrować dziecko urodzone poza szpitalem albo w innym kraju? Akt urodzenia sporządza się w miejscu narodzin dziecka. Życie pisze jednak najróżniejsze, czasem nietypowe scenariusze. Jak sobie wówczas radzić? Podpowiada Iwona Basior, dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Jeśli twoje dziecko urodziło się poza Polską, możesz je zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego, składając wniosek do kierownika USC lub u polskiego konsula. Do wniosku musisz dołączyć:

 • tłumaczenie przysięgłe (transkrypcję) zagranicznego aktu urodzenia (transkrypcja);
 • tłumaczenie przysięgłe odtworzonego zagranicznego aktu urodzenia, jeśli nie możesz uzyskać tego dokumentu;
 • opłatę skarbową w wysokości 50 zł (transkrypcja), 39 zł (odtworzenie i rejestracja).
Odpis aktu urodzenia sporządzonego za granicą (wraz ze sporządzonym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski ) trzeba złożyć w USC w mieście, w którym zameldowane jest jedno z rodziców lub w ostatnim miejscu zamieszkania.

Rejestracja dziecka urodzonego w domu

Fakt narodzin dziecka podczas porodu domowego zgłasza do USC lekarz lub położna obecna przy porodzie, a dalej już wszystko toczy się tak, jak w przypadku maluchów urodzonych w szpitalu: rodzice (lub jedno z nich) zgłaszają się do urzędu lub rejestrują dziecko przez internet. Jeśli nikogo nie było przy porodzie, bo np. mama nie zdążyła dojechać do szpitala, zgłoszenie urodzenia noworodka wystawia lekarz, który badał ją już po porodzie.  

Rejestracja dziecka urodzonego na statku albo w samolocie

Do rejestracji w USC potrzebny jest protokół zdarzenia sporządzony przez kapitana i podpisany przez dwóch świadków. Protokół zostaje wysłany przez kapitana do USC pierwszego miasta, do którego statek zawinął lub w którym wylądował samolot, a jeśli to niemożliwe (bo pozostaje za granicą) – do najbliższego konsula. USC lub konsul przesyłają dokumenty do USC m.st. Warszawy, gdzie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka. 

Źródło: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 j.t.), Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2018.1382).

Zobacz też:

W akcie urodzenia dziecka nie mogą być wpisane dwie matki
AdobeStock
Aktualności
Uchwała NSA: w akcie urodzenia dziecka nie można wpisać dwóch matek
Polka, matka chłopca urodzonego w 2014 roku w Londynie, ubiegała się o nadanie mu polskiego obywatelstwa. W brytyjskim akcie urodzenia syn miał wpisane dwie matki. Polskie prawo na to nie pozwala. Jak NSA rozstrzygnął tę sprawę?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie jest możliwa transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia osoby, która ma wpisane w dokumencie dwoje rodziców tej samej płci. Według polskiego prawa w akcie urodzenia dziecka muszą być podane imiona i nazwiska matki i ojca. W Polsce nie są również zalegalizowane związki jednopłciowe. Czy zatem dziecko urodzone za granicą, którego jedno z rodziców jest Polakiem, nie może otrzymać polskiego obywatelstwa, ponieważ drugi rodzic nie jest przeciwnej płci? Polka ubiegała się o obywatelstwo dla syna od 2015 roku W 2015 roku kobieta posiadająca polskie obywatelstwo zwróciła się do Urzędu Stanu Cywilnego w Piasecznie z prośbą o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia syna, który przyszedł na świat w 2014 roku w Londynie . Chłopiec posiadał brytyjski akt urodzenia, a w nim dane dwóch matek, zamiast matki i ojca. Kierownik USC odmówił transkrypcji aktu urodzenia, a jego decyzję podtrzymał wojewoda. W 2016 roku sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten również uznał, że w polskim akcie urodzenia nie ma możliwości wpisania rodziców jednakowej płci. Matka złożyła skargę kasacyjną do NSA. Wyrok w tej sprawie zapadł 2 grudnia. Wyrok NSA w sprawie transkrybowania zagranicznych aktów urodzenia osób posiadających rodziców tej samej płci W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny  w poszerzonym składzie 7 sędziów orzekł, że nie ma możliwości transkrybowania zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice podane są osoby tej samej płci. Z drugiej strony brak zgodny na wydanie dziecku paszportu i dowodu osobistego, mimo że jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, byłoby naruszeniem artykułu 34. Konstytucji. NSA orzekł zatem, że organy administracji powinny nadawać numer PESEL i wydawać dokumenty tożsamości w oparciu o zagraniczne akty urodzenia , bez ich transkrybowania. Adwokat Karolina...

Nazwisko dziecka
AdobeStock
Prawo i finanse
Nazwisko dziecka: czy dziecko musi mieć nazwisko ojca? Jakie są możliwości?
Choć w Polsce najczęściej dziecko otrzymuje nazwisko po ojcu, nie zawsze musi tak być. Może nosić również nazwisko matki albo oba. Przepisy jasno regulują tę kwestię. A jak to wygląda ze społecznego punktu widzenia?

Nazwisko dziecka najczęściej jest tożsame z nazwiskiem ojca, choć nie zawsze musi tak być. Dziecko może również nosić nazwisko matki albo oba. Rodzice dziecka nie zawsze noszą to samo nazwisko. Bywa, że po ślubie małżonkowie pozostają przy swoich panieńsko-kawalerskich nazwiskach. Zdarza się również, że para zostaje rodzicami, mimo że nie mają ślubu i nadal zamierzają pozostawać w związku nieformalnym. Jak sprawę nadawania dziecku nazwiska regulują polskie przepisy? Spis treści: Nazwisko dziecka: jakie są możliwości? Dziecko ma inne nazwisko niż wychowujący go opiekun – czy to problem? Różne nazwiska dzieci i rodziców powodem problemów w podróży Nazwisko dziecka: co mówi prawo? Jeśli małżonkowie mają takie samo nazwisko, wówczas z założenia dzieci również je otrzymują (chyba że ustalą inaczej). Kobieta samotna po urodzeniu dziecka może zdecydować, że będzie ono nosiło jej nazwisko. Para, która żyje w związku pozamałżeńskim, może ustalić, że dziecko będzie nosiło nazwisko ojca, ale tylko wówczas, gdy uzna on ojcostwo albo zostanie mu ono udowodnione przez sąd. Jak wynika z artykułu 88. kodeksu rodzinnego, w momencie zawierania małżeństwa para decyduje o tym, jakie nazwisko będą nosić dzieci. Mogą ustalić, że potomstwo otrzyma nazwisko ojca, nazwisko matki albo oba, niezależnie od tego, czy małżonkowie będą nosić nazwisko męża, nazwisko żony, czy każde z nich pozostanie przy swoim dotychczasowym.  Nazwisko dziecka takie samo jak ojca To najczęstsza sytuacja z uwagi na to, że w Polsce wiele kobiet po ślubie decyduje się na przyjęcie nazwiska męża, a nawet jeśli para żyje bez ślubu, to i tak z reguły wybiera dla dzieci nazwisko partnera. W tym drugim przypadku nazwisko matki i dzieci jest inne, podobnie jak w małżeństwach, w których kobieta pozostaje przy nazwisku panieńskiego. Czy tworzy to...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj