W poniedziałek 24 listopada prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w przyznawaniu ulg podatkowych na dzieci. Ustawa wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. i będzie mieć zastosowanie już do dochodów uzyskanych w roku 2014. Oznacza to, że w najbliższych zeznaniach podatkowych rodzice będą mogli skorzystać wyższych odliczeń. Zmiany zasad przyznawania ulgi na dzieci są szczególnie korzystne dla rodzin wielodzietnych (czyli takich z minimum trojką dzieci). Zmiany przepisów podatkowych to kontynuacja polityki prorodzinnej prowadzonej przez rząd. Na zmianach zasad przyznawania ulg podatkowych na dzieci zyskają rodziny wielodzietne oraz te o najniższych dochodach.

Reklama

Czytaj też o korzyściach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Zmiany w zasadach przyznawania ulg podatkowych na dzieci

  1. Zwiększa się o 20 % ulga na trzecie i każde kolejne dziecko. I tak ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1668 zł do 2 tys. zł, a na kolejne dzieci z 2 tys. 224 zł do 2 tys. 700 zł. Oznacza to, że rodziny wychowujące dzieci będą mogły odliczyć maksymalnie w zeznaniu podatkowym: 1.112,04 zł (przy jednym dziecku), 2.224,08 zł (przy dwójce dzieci), 4.224,12 zł (przy trójce dzieci) i 6.924,12 zł (czwórka dzieci).
  2. Rodziny mniej zarabiające i płacące podatki mniejsze niż wyniosłaby ulga - skorzystają z kwoty ulgi w pełnej wysokości. Taka rodzina dostanie zwrot z urzędu skarbowego, w formie przelewu, uwzględniającego również niewykorzystaną kwotę ulgi podatkowej. Dzięki czemu w pierwszej połowie roku, rodziny, które nie zarabiały zbyt dużo, a mają liczne potomstwo mogą otrzymać przelew w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Co musisz wiedzieć o zmianach ulgi na dzieci

  • Ulga na dzieci będzie przysługiwała oprócz rodzicom także opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym.
  • 
Rodzina z jednym dzieckiem będzie mogła maksymalnie odliczyć 1 tys. 112,04 zł; z dwójką dzieci – 2 tys. 224,08 zł; z trójką – 4 tys. 224,12 zł; z czwórką – 6 tys. 924,12 zł,z pięciorgiem – 9 tys. 624,12 zł.
  • Ulga będzie przysługiwała także rodzicom dzieci urodzonych w roku 2014 , ale proporcjonalnie do długości życia dziecka. Czyli będzie ją można ją odliczyć za miesiące, w których dziecko było już na świecie. Przykład: rodzice dzieci urodzonych w listopadzie będą mogli skorzystać z 1/6 ulgi a rodzice dzieci urodzonych w kwietniu z 2/3 ulgi.
Reklama

Ponad milion rodzin zyska dzięki zmianom

Podpisując ustawę Prezydent podkreślał, że dzięki nowej ustawie zyska ponad milion rodzin. Zdaniem Prezydenta dotychczasowy system nie był adresowany do wystarczającej ilości obywateli, szczególnie młodych matek, młodych ojców, młodych rodziców, którzy na progu swojej kariery zawodowej też powinni mieć możliwość skorzystania z ulgi w podatkach. Prezydent mówił także, że zmiany to część większej całości mającej na celu walkę z niżem demograficznym w Polsce. Zaś minister finansów Mateusz Szczurek, wskazał na to, że ze zmian w ulgach na dzieci skorzysta 97 proc. polskich rodzin płacących PIT.

Reklama
Reklama
Reklama