Wyniki
Laureaci
Chcę testować
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Bierzmowanie: ile trwa, jak wygląda
Adobe Stock
Święta i uroczystości

Bierzmowanie: ile trwa, jak wygląda? [PEŁEN PRZEBIEG LITURGII + DIALOGI]

Ile trwa i jak wygląda bierzmowanie? Te pytania są często zadawane nie tylko przez osoby podchodzące do sakramentu bierzmowania, ale także przez świadków i bliskich, którzy towarzyszą młodym ludziom podczas przyjmowania sakramentu dojrzałości. Sprawdź, jak przebiega msza pod przewodnictwem biskupa.

Bierzmowanie to jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, poprzez który wierni otrzymują szczególną moc Ducha Świętego. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego bierzmowanie, podobnie jak chrzest, udzielane jest podczas mszy świętej w kościele. Dowiedz się, jak wygląda i ile trwa msza święta z udzieleniem bierzmowania.

Bierzmowanie:

Szybkie ciasto dla dzieci bez ciasta. Najszybsze i w dodatku przepyszne!

Bierzmowanie: ile trwa msza

Msza święta z udzieleniem bierzmowania trwa od 1,5 godziny do 2 godzin. Warto pamiętać, że czas trwania mszy jest zależny od liczby osób przystępujących do sakramentu oraz długości wygłaszanej przez biskupa homilii.

Bierzmowanie: jak wygląda msza

Msza pod przewodnictwem biskupa składa się z kilku etapów, jednak rozpoczyna się tak jak każda msza święta.

Etap 1. Pobłogosławienie wiernych, wspólna modlitwa i odczytanie Ewangelii

Etap 2. Dialog wprowadzający (rozpoczęcie sakramentu bierzmowania)

Proboszcz lub inny wskazany wcześniej kapłan przedstawia biskupowi kandydatów i kandydatki do bierzmowania zgodnie z przewidzianym w liturgii dialogiem:

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Osoby przyjmujące bierzmowanie: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy zebrani: Amen.

Etap 3. Homilia

Biskup wygłasza homilię, w której wyjaśnia wszystkim zebranym znaczenie sakramentu bierzmowania. Kazanie kończy się słowami: A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

Etap 4. Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych i wyznanie wiary

Osoby przystępujące do bierzmowania stają przed ołtarzem, a następnie, zgodnie z liturgią zostaje przeprowadzony dialog:

Biskup: Pytam każdego z was: czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Osoby przyjmujące bierzmowanie: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi?

Osoby przyjmujące bierzmowanie: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Osoby przyjmujące bierzmowanie: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Osoby przyjmujące bierzmowanie: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Osoby przyjmujące bierzmowanie: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy zgromadzeni: Amen.

Etap 5. Wyłożenie rąk

W sakramencie bierzmowania dwukrotnie wykonuje się gest wyłożenia rąk na głowy. Biskup stoi zwrócony twarzą do osób przyjmujących bierzmowanie, rozkłada ręce i mówi:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Po tych słowach wszyscy pozostają w skupieniu. Biskup oraz wszyscy wierni uczestniczący we mszy świętej odmawiają modlitwę w milczeniu. Następnie biskup ponownie rozkłada ręce i zwrócony do osób przyjmujących bierzmowanie wypowiada te słowa:

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy zgromadzeni: Amen.

Etap 6. Namaszczenie krzyżmem

Proboszcz lub inny wyznaczony kapłan podaje biskupowi święte krzyżmo, a osoby przystępujące do bierzmowania pojedynczo ustawiają się przed biskupem (lub, w zależności od możliwości i przewidzianego scenariusza udzielania sakramentu, biskup podchodzi do kandydatów i kandydatek, udzielając sakramentu).

W czasie udzielania sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata lub kandydatki. Podchodząc do biskupa, każda osoba przystępująca do bierzmowania samodzielnie podaje wybrane przez siebie imię. Biskup zwilża kciuk prawej ręki krzyżmem świętym i kreśli na czole kandydata lub kandydatki znak krzyża, mówiąc:

[imię wskazane przez osobę bierzmowaną] przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Osoba bierzmowana: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Osoba bierzmowana: I z duchem twoim.

Etap 7. Modlitwa powszechna

Etap 8. Liturgia eucharystyczna

Etap 9. Obrzędy końcowe, w tym: poświęcenie pamiątek bierzmowania i specjalne błogosławieństwo udzielone przez biskupa

Po zakończonej mszy zwyczajowo składa się życzenia na bierzmowanie.

Źródło: msze.info

Zobacz także:

imiona do bierzmowania męskie
Adobe Stock/AG Photo Design
Święta i uroczystości
Imiona do bierzmowania męskie: najładniejsze, oryginalne + ich znaczenie
Imiona do bierzmowania to imiona świętych lub błogosławionych, bo zwyczaj nadawania imion podczas tego sakramentu pochodzi z Biblii. Podpowiadamy, jakiego patrona wybrać i jakie męskie imiona do bierzmowania są najpopularniejsze. Prezentujemy imiona wraz z opisem.

Wybór imienia do bierzmowania to ważna część przygotowań do sakramentu i jednocześnie przyjemny rytuał – dziecko może samo zdecydować, jakie imię przyjmie. Imię świętego lub błogosławionego wybiera się na całe życie, warto więc wcześniej dobrze się nad tym zastanowić. Męskie imiona do bierzmowania mogą być oryginalne, nietypowe albo tradycyjne – pomagamy wybrać najładniejsze. Jakie imiona do bierzmowania? Tradycja nadawania imion podczas bierzmowania pochodzi z Biblii. Zgodnie z przekazem Jezus Chrystus często nadawał nowe imiona ludziom, którzy stawali się jego uczniami. Bierzmowanie zaś to sakrament wtajemniczenia – drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Dlatego przystępując do bierzmowania, wybiera się dla siebie imię. Imiona do bierzmowania muszą być imionami świętych lub błogosławionych – tylko takie dopuszcza Kościół. W końcu nowe imię wiąże się z wyborem patrona, osoby godnej naśladowania. Warto więc poznać bliżej historię wybranego świętego, tak aby jego imię podobało się nie tylko z powodu ładnego brzmienia, ale i cech charakteru czy dokonań. Męskie imiona na bierzmowanie: spis i znaczenie Poniżej podajemy popularne, tradycyjne oraz oryginalne męskie imiona do bierzmowania. Przypisane im znaczenie z pewnością ułatwi wybór – pozwoli dobrze dopasować imię do własnych cech charakteru i upodobań.  A Adam  – patron ubogich i cierpiących, oznacza „ojca całej ludzkości” Adrian  – patron strażników więziennych, oznacza „pochodzący z Hadrii” (to miasto we Włoszech) lub z regionu morza Adriatyckiego Alfons – patron adwokatów Andrzej  – patron zakochanych, oznacza „mężny człowiek” Antoni – patron małżeństw...

Imiona do bierzmowania żeńskie
Adobe Stock
Aktualności
Imiona do bierzmowania żeńskie: najładniejsze, nietypowe (plus znaczenie)
Wśród żeńskich imion do bierzmowania jest dużo pięknych propozycji. Od imion tradycyjnych, po bardzo oryginalne. Sprawdź, czym kierować się przy wyborze imienia do bierzmowania. Zobacz, skąd pochodzą proponowane przez nas imiona i jakie mają znaczenie.

Wybór imienia do bierzmowania jest poważną decyzją. Warto dobrze się nad tym zastanowić, bo imię patrona wybiera się na całe życie. Tradycja nadawania imion w kościele katolickim wywodzi się z Biblii. Kiedyś to Jezus nadawał imiona osobom, które stawały się jego uczniami. Kościół dopuszcza możliwość wybrania tylko spośród imion, które nosili święci lub błogosławieni. Można jednak w tym zestawie znaleźć zarówno typowe i jak bardzo oryginalne propozycje. Poniżej znajdziesz listę imion na bierzmowanie wraz z opisem. Jakie imiona do bierzmowania wybrać i dlaczego? Żeńskie imiona do bierzmowania są bardzo różnorodne – od tradycyjnych, po niezwykle oryginalne. Wybór imienia powinien być przemyślany, ponieważ wraz z imieniem osoba przystępująca do sakramentu bierzmowania wybiera również swojego patrona. Przed wyborem imienia warto zapoznać się z żywotem świętego, sprawdzić czemu i komu patronuje. Taki święty powinien być wzorem do naśladowania w przyszłości. Imiona żeńskie na bierzmowanie i ich znaczenie Przedstawiamy listę najczęściej wybieranych imion żeńskich, czyli takich, które uważane są przez kandydatki do bierzmowania za najładniejsze. Lista imion żeńskich na bierzmowanie : Agata  – patronka zawodów związanych z ogniem (piekarzy, ludwisarzy, kominiarzy) i kobiet karmiących, oznacza „dobra”, „szlachetna”. Jest także patronką pielęgniarek Agnieszka  – patronka młodych dziewic, czystości, narzeczonych, dzieci, panien, ogrodników, oznacza „czysta”, „nieskalana”, „dziewicza” Anastazja  – patronka cenzorów, męczenników, wdów, tkaczy, wzywana jest w przypadkach chorób głowy i piersi, oznacza „zmartwychwstanie, wskrzeszenie” Anna  – patronka kobiet...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
wierszyk o Mikołaju
Święta i uroczystości
Wierszyk o Mikołaju –​ krótkie, łatwe i śmieszne propozycje
Ewa Janczak-Cwil
Co na odporność dla dzieci
Zdrowie
Co na odporność dla dziecka – 6 skutecznych i sprawdzonych metod [oraz 3 produkty z apteki]
Joanna Biegaj
Adwent
Święta i uroczystości
Adwent: co to jest, kiedy się zaczyna i kończy? Zwyczaje i symbole adwentu
Luiza Słuszniak
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
Mikołajki życzenia
Święta i uroczystości
Życzenia na mikołajki 2022 – oryginalne i śmieszne wierszyki
Joanna Biegaj
Co to są roraty?
Święta i uroczystości
Roraty: co to za msza? Kiedy są odprawiane i jak wyglądają?
Luiza Słuszniak
witamina D
Zdrowie
Witamina D – korzyści, normy dla dzieci dzieci i dorosłych, źródła witaminy D
Małgorzata Wódz
sennik dziecko
Aktualności
Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci
Joanna Biegaj
mleko z czosnkiem
Zdrowie
Mleko z czosnkiem – jak działa, na co pomaga, przepisy
Joanna Biegaj
Glukoza w moczu w ciąży
Zdrowie w ciąży
Glukoza w moczu w ciąży – co oznacza, jakie objawy jej towarzyszą?
Ewa Janczak-Cwil
Zabawy mikołajkowe
Święta i uroczystości
Zabawy na mikołajki: gry, konkursy, zabawy ruchowe i inne pomysły mikołajkowe
Joanna Biegaj
Jak wzmocnić odporność?
Zdrowie
Naturalne sposoby na wzmocnienie organizmu u dziecka: zakwas, oxymel, miód i inne
Adrianna Trusiuk
zasiłki dla samotnej matki
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Małgorzata Wódz
masa solna przepis i ozdoby z masy solnej
Gry i zabawy
Masa solna – jak zrobić idealną masę solną krok po kroku [PRZEPIS]
Magdalena Drab
dekoracje świąteczne, śnieżynka
Święta i uroczystości
Śnieżynki z papieru – 7 wzorów do wycinania
Agnieszka Szumigaj
Wierszyki świąteczne
Święta i uroczystości
Wierszyki świąteczne: krótkie, śmieszne, dla dzieci, życzenia SMS
Milena Oszczepalińska
gorączka u dziecka
Pielęgnacja
Przegrzanie dziecka: objawy, co zrobić, gdy dziecko jest przegrzane
Małgorzata Wódz
list do Mikołaja
Święta i uroczystości
List do św. Mikołaja – 8 wzorów do druku
Magdalena Drab
Tran dla dziecka
Żywienie
Tran dla dziecka –​ jaki wybrać, od kiedy i ile podawać? Wyjaśnia pediatra
Małgorzata Wódz
jak ubierać niemowlę jesienią
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę jesienią – co założyć dziecku na spacer i w domu?
Joanna Biegaj