Skierowanie to dokument wydawany przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę, także pediatrę. Skierowanie uprawnia do dalszego leczenia, przeprowadzenia badań lub diagnostyki. Ale nie do wszystkich specjalistów skierowanie jest potrzebne. W niektórych sytuacjach lekarz może też odmówić wypisania skierowania.

Reklama

Do jakiego specjalisty potrzebne jest skierowanie?

Rodzice często nie wiedzą, czy do okulisty, ortopedy lub dermatologa potrzebne jest im skierowanie dla dziecka. Wyjaśniamy: jeśli dziecko korzysta z pomocy lekarskiej w ramach NFZ, skierowanie jest niezbędne do takich specjalistów jak:

 • alergolog,
 • chirurg,
 • dermatolog,
 • diabetolog,
 • endokrynolog,
 • gastrolog,
 • genetyk,
 • hematolog,
 • immunolog,
 • kardiolog,
 • laryngolog,
 • okulista,
 • ortopeda,
 • neurolog,
 • proktolog.

Skierowania do specjalistów są wystawiane w formie elektronicznej. Rejestrując się do specjalisty na podstawie e-skierowania, podaje się 4-cyfrowy kod oraz numer PESEL. Dzięki temu nie zgubisz skierowania, a wszystkie potrzebne dane możesz w każdej chwili sprawdzić na internetowym koncie pacjenta.

Skierowanie nie jest potrzebne do:

 • psychiatry,
 • ginekologa,
 • onkologa,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Ponadto dziecko nie potrzebuje skierowania do specjalisty, jeśli:

Zobacz także
 • ma zaświadczenie od lekarza (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej) o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • ma orzeczenie o niepełnosprawności i następujące wskazania: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • chce skorzystać ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Ważne: skierowanie nie jest potrzebne w sytuacjach nagłych i zagrażających życiu – pacjent jest wówczas przyjmowany do szpitala bądź na szpitalny oddział ratunkowy w trybie pilnym.

Ile czasu jest ważne skierowanie do specjalisty?

Skierowanie jest ważne bezterminowo lub do momentu, w którym ustaną powody, dla których zostało wystawione. Skierowanie może być wypisane na jednorazową konsultację u specjalisty. W takiej sytuacji, jeśli będzie konieczna następna wizyta, na nią również potrzebne będzie skierowanie. Jak często? To zależy od liczby niezbędnych wizyt bądź badań lekarskich.

Czasem jednak lekarz wystawia skierowanie na objęcie leczeniem specjalistycznym – to skierowanie ważne przez cały okres leczenia, a kolejne wizyty odbywają się już bez nowego skierowania.

Czy lekarz może odmówić skierowania do specjalisty?

Tak, lekarz może odmówić skierowania do specjalisty, jeśli w jego ocenie taka wizyta nie jest konieczna. Pamiętaj, że to lekarz decyduje o rodzaju leczenia i badaniach, jakie warto zrobić. Odmowa wydania skierowania powinna być zawsze odnotowana w dokumentacji medycznej.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją lekarza i np. twoim zdaniem dziecko powinno być zbadane przez innego specjalistę, możesz złożyć wniosek do kierownika danej placówki medycznej o weryfikację odmownej decyzji przez innego lekarza. Masz też prawo zażądać, aby lekarz, który odmówił wypisania skierowania, zasięgnął opinii innego lekarza.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1050)
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849)

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama