Święta Rita jest bardzo popularną adresatką modlitw: krótszych oraz litanii, a także nowenny. Chrześcijanie zwracają się do niej o pomoc w każdej sytuacji – o łaskę zdrowia, rozwiązanie problemów małżeńskich czy o pokój. Na obrazach ukazywana jest wraz z:

Reklama
  • pszczołami (istnieje podanie, wg którego, gdy Rita miała 5 dni, z jej ust zaczęły wylatywać pszczoły, choć nie robiły one niemowlęciu nic złego, odganiać je od dziecka miał rolnik - ręką, w którą zranił się kosą; wówczas ręka jego zagoiła się, a całe wydarzenie uznano za pierwszy cud późniejszej świętej),
  • różą (przed śmiercią poprosiła o różę i dwie figi, choć panowała zima, poproszona o owoce i kwiat siostra zakonna udała się do ogrodu, gdzie kwitła róża),
  • winoroślą (już jako siostra zakonna odratowała uschłą winorośl, regularnie ją podlewając),
  • obrączką (zanim wstąpiła do klasztoru była żoną i matką),
  • cierniem (św. Rita miała stygmaty na czole, niczym od cierniowej korony)
  • i różańcem (który towarzyszył jej w zakonnej celi).

Spis treści:

Litania do św. Rity

Litanię do św. Rity można odmawiać zarówno w kościele czy kaplicy, jak i w dowolnym miejscu. Jest to dłuższa modlitwa, którą wierni odmawiają, zwracając się o pomoc do świętej w rozmaitych trudnych sytuacjach życiowych.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Zobacz także

Abyśmy się wyrzekli miłości własnej, uproś nam, św. Rito.
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, św. Rito.
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinę śmierci,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Nowenna do św. Rity

Nowenna to modlitwa, którą odmawia się przez 9 kolejnych dni (łac. novem oznacza: dziewięć). Można rozpocząć tę modlitwę na 9 dni przed dniem św. Rity, który wypada 22 maja.

Dzień 1 nowenny do św. Rity

Święta Rito, pobożne i miłe dziecko Pana, już jako młoda dziewczyna wsławiłaś się swą uczynnością, swą czystością serca i oddaniem twoim rodzicom. Wyproś wiele łask dla dzieci, dla ludzi młodych i dla całych rodzin. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw po ludzku niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych, i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.
Znakiem miłości i męki Twojej.

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień 2.

Święta Rito, przepełniona łagodnością i miłością, zawsze potrafiłaś opiekować się biednymi i iść z pomocą chorym. Rozdawałaś chleb, roztaczałaś opiekę nad potrzebującymi, dzieliłaś się swą szlachetnością. Pomóż nam stać się dobrym i uczynnymi wobec tych, którzy cierpią i potrzebują. Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.
Znakiem miłości i męki Twojej.

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Dzień 3.

Święta Rito, ty która wiele wycierpiałaś z powodu nieustępliwości i rozbojów twego męża, potrafiłaś jednak pozostać wierna święcąc mu przykładem cierpliwości i łagodności. Twoja modlitwą sprawiłaś jego nawrócenie, jego poprawę, za twoją przyczyną stał się dobrym małżonkiem i przykładnym ojcem. Święta Rito, strzeż wszystkie rodziny. Wyproś małżonkom siłę i odwagę, aby potrafili żyć razem w pokoju, w miłości i w wierności. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.
Znakiem miłości i męki Twojej.

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień 4.

Święta Rito, ty która swoja roztaczającą opieką, cierpliwością, ale i stanowczością, dawałaś swym synom dobry przykład na co dzień, pomóż i podtrzymuj rodziców w tej trudnej i ważnej rzeczy jaka jest wychowanie dzieci. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.
Znakiem miłości i męki Twojej.

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień 5.

Święta Rito, która przeżyłaś ból po śmierci twojego małżonka i twoich dwóch synów, Ty, która poznałaś czym jest osamotnienie i pusty dom. Ty, która całkowicie poświeciłaś się modlitwie, opiece nad chorymi i biednymi. Módl się za tych, którzy ciężko doświadczają śmierci drogiej osoby, módl się za tych za tych, którzy nagle zostają sami po stracie bliskich… Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.
Znakiem miłości i męki Twojej.

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień 6.

Święta Rito, pochyl się nad tymi, którzy cię wzywają nie wiedząc dokąd pójść, którzy są zmęczeni, zniechęceni, popadający w rozpacz. Wysłuchaj ich modlitw, użyj ich cierpieniom, otrzyj ich łzy. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.
Znakiem miłości i męki Twojej.

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień 7.

Święta Rito, zawsze i we wszystkich okolicznościach twojego życia byłaś przykładem do naśladowania, przykładem pobożności i pokory, przykładem cierpliwości i dobroci. Pomóż nam być zawsze pokornymi wobec Boga, a uczynnymi wobec bliźniego. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.
Znakiem miłości i męki Twojej.

MÓDLMY SIĘ: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień 8.

Święta Rito, ożywiona wielką miłością do Chrystusa ukrzyżowanego i pragnąca ofiarować swe cierpienia do zbawienia dusz, doznałaś szczególnej łaski w dniu, gdy twoje czoło zostało okaleczone cierniem chrystusowej korony… Wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia tej wysokiej ceny jaka jest krew wylana przez Jezusa Chrystusa, jakim jest ogrom jego miłości i ofiara jaka uczynił dla odkupienia naszych grzechów. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.
Znakiem miłości i męki Twojej.

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień 9.

Święta Rito, Ty, która rozmyślałaś nad słowami Jezusa, ty, która żywiłaś się Ewangelia, zaufałaś całkowicie boskiej Opatrzności. Kochałaś Boga i bliźniego. Wyproś dla nas wiarę żywą, silną nadzieję, i stale rosnącą dobroć. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.
Znakiem miłości i męki Twojej.

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwy do św. Rity o zdrowie

Poniżej prezentujemy modlitwy, które odmawiane są przez osoby cierpiące z powodu choroby oraz przez tych, których bliscy cierpią.

Modlitwa o zdrowie za wstawiennictwem św. Rity

„Najlepszy Ojcze, Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałem (am) prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Rity. Bądź uwielbiony Panie w św. Ricie. Bądź uwielbiony w Jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie.

Święta Rito, prosiłem (am) o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i o modlitwę przed Bożym tronem w mej potrzebie. Dziś dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i Twojej prośby, dziękuje św. Rito także Tobie za twą obecność przy mnie w najtrudniejszych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze, pomagaj mi kroczyć drogą zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia.

Bądź pochwalona św. Rito na większą chwałę Bożą. Amen.”

Modlitwa o cierpliwość w chorobie

„O święta Rito, zwierciadło cierpliwości, proszę cię przez twą miłość ku cierpiącemu Jezusowi, z jaką znosiłaś swoje bolesne cierpienia w życiu — wyjednaj mi łaskę, bym przyjął tę chorobę w pokoju serca i z męstwem znosił ją aż do końca. Pragnę przyjmować moje obecne i przyszłe cierpienia z jak największą cierpliwością i naśladować wiernie ciebie, oblubienicą cierpiącego Pana.
Amen.

Modlitwa do św. Rity za chorych

„Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj łaskawie naszej modlitwy, którą do Ciebie kierujemy za wstawiennictwem świętej Rity, Twojej wiernej służebnicy, a naszej orędowniczki. Święta Rito, która zawsze służyłaś pomocą chorym i cierpiącym, wstaw się u Boga za ludźmi będącymi w potrzebie. Niech cierpliwie znoszą próbę, której zostali poddani. I niech wrócą do pełnego zdrowia, jeśli taka jest wola Boża. Święta Rito, prosimy cię, abyś wyjednała u Boga pokój i nadzieję dla tych, którzy towarzyszą chorym, aby pomagali im porzucić smutek, aby uczyli ich dostrzegać Bożą opiekę, aby kierowali się bezinteresowną miłością. Święta Rito, razem z tobą dziękujemy Bogu za wszystkie dary Jego dobroci. Panie Jezu, niech będzie uwielbione Twoje imię.
Amen.”

Modlitwy do św. Rity o pomoc rodzinie i związku

Wśród modlitw do św. Rity nie brakuje tych, które powstały z myślą o narzeczonych, małżonkach, rodzicach i dzieciach.

Modlitwa o narzeczoną/narzeczonego

„Ojcze, Ty nie chcesz, aby człowiek był samotny. Ty jesteś w komunii miłości z Synem i Duchem Świętym. Proszę, pozwól mi spotkać osobę, którą pragniesz mi dać. Spraw, aby i w moim życiu powtórzyła się historia Sary i Tobiasza, tak jak to opisuje Biblia. Pomóż mi żyć modlitwą i czystością, jak to czyniła św. Rita, abym rozpoznał(a) Twój plan i przyjął(a) Twoją wolę. Oddal od mojego serca i od serc moich bliskich niepokój i lęk przed byciem samotnym, tak abym nie czynił(a) ryzykownych i pośpiesznych wyborów. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Wspólna modlitwa narzeczonych o piękną rodzinę

„Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za miłość, która zakwitła między nami, zaręczonymi. Dziękuję Ci za Twoją czułość i troskliwość wobec nas.

Pomóż nam, za przykładem św. Rity, żyć razem w radości i wzajemnym wspieraniu się. Błogosław nam i naszym zamiarom, abyśmy mogli stać się szczęśliwą i zjednoczoną rodziną. Obdarzaj, Panie, nasze rodziny zaufaniem i pomóż nam w dokonywanych przez nas wyborach. A Ty, święta Rito, patronko rodziny, wyproś dla nas u Boga zdrowie i czuwaj zawsze nad naszą miłością i szczęściem.
Amen.

Modlitwa do sw. Rity o dobrą żonę

„Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrej żony, abym mógł stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z żoną i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.

Pomóż mi każdego dnia dojrzewać do tego, aby stać się dobrym mężem i ojcem; pomóż wzrastać w cierpliwości, abym umiał czekać na właściwą osobę, ale też i robił to, co mogę, aby ją spotkać.
Amen.

Modlitwa o dobrego męża

„Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrego męża, abym mogła stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z mężem i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.

Pomóż mi każdego dnia dojrzewać do tego, aby stać się dobrą żoną i matką; pomóż wzrastać w cierpliwości, abym umiała czekać na właściwą osobę, ale też i robiła to, co mogę, aby ją spotkać.
Amen.

Modlitwa żony

„O św. Rito, ty będąc posłuszna rodzicom, zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem małżonki chrześcijańskiej. Oto staję przed tobą, by otworzyć me serce, które potrzebuje pomocy Boga i twojej opieki.

Ty, któraś przez wiele lat cierpiała niezasłużenie w życiu małżeńskim, uproś dla mnie u Pana potrzebną mi siłę, abym mogła być wierna Bogu i mojemu mężowi. Zaopiekuj się nami, uświęcaj naszą pracą, błogosław każdy nasz zamiar, aby wszystko było na chwałę Boga i dla naszego dobra.

Niech nic nigdy nie zniszczy naszej zgody. Niech dom nasz będzie obdarzony pomyślnością św. Rito, niech go strzegą aniołowie pokoju, niech nie będzie nim nieporozumień, lecz niech króluje miłość, ta miłość, który łączy dwa serca, która wiąże dwie dusze zbawione przez Krew Chrystusa.

Przedstaw Panu tę modlitwę, o św. Rito i spraw, abyśmy, ja i mój mąż pewnego dnia mogli chwalić Boga w niebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Rity o pomoc w kłopotach małżeńskich

„Święta Rito, która osiemnaście lat żyłaś w małżeństwie i doświadczyłaś radości i smutków życia małżeńskiego, proszę cię o łaskę miłości wzajemnej, zrozumienia, przebaczenia i zgody w naszym małżeństwie. Spraw, abyśmy razem troszczyli się o więź małżeńską. Zwyciężaj w nas egoizm i bezmyślność. Pomóż wychodzić z kryzysów małżeńskich jeszcze bardziej umocnionymi we wzajemnej miłości. Daj wrażliwość serca, aby żadne z nas nie szukało siebie w naszym małżeństwie, ale dobra wspólnego. Niech Bóg za twoją przyczyną odnowi w nas łaskę sakramentu małżeństwa i dopomoże szczęśliwie pokonać wszelkie trudności.
Amen.”

Modlitwa o pomoc w poczęciu dziecka

„Dobry Ojcze, Stworzycielu wszechświata, uznajemy, że wszystko, co uczyniłeś, było dobre i pobłogosławiłeś mężczyznę i kobietę, aby byli płodni i zaludnili ziemię. Dziękujemy Ci za pragnienie posiadania potomstwa, które włożyłeś w nasze serce. Oddal od nas niepłodność i wszelką chorobę, która nie pozwala nam cieszyć się swoimi dziećmi. Daj nam, tak jak rodzicom św. Rity, radość z narodzin dziecka. Panie, Boże życia, udziel swojego światła naukowcom, by wynaleźli sposób leczenia bezpłodności i pomóż im traktować z wdzięcznością i szacunkiem tajemnicę ludzkiego życia. Panie, Boże Abrahama, który tak wiele razy dałeś rodzić niepłodnym, pobłogosław nasze małżeństwo i daj nam radość widzenia naszego domu przepełnionego szczęściem z obecności dziecka. Ojcze, przyjmujmy chętnie Twoją wolę. Bądź błogosławiony teraz i na wieki.
Amen.

Modlitwa za dziecko

„Św. Rito, która wiesz czym jest macierzyństwo i której tak bardzo zależało na dobru swoich dzieci. Proszę Cię, wstawiaj się za moimi dziećmi u Boga w niebie. Wypraszaj im łaski potrzebne do dobrego życia, nawrócenia i odkrycia najgłębszego sensu dla którego Bóg ich stworzył.

Niech Twe wstawiennictwo przed Bożym majestatem wyjedna im mądrość do podejmowania właściwych decyzji i odwagę w ich realizacji, niech chroni ich przed złem i bezpiecznie doprowadzi do nieba.
Amen.

Modlitwa matki za wstawiennictwem św. Rity

„O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez miłość św Rity spójrz na mnie pono­szącą słodką i ważną odpowiedzialność matki.

Tobie, o Matko, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak wiele cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Sy­nem. Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czyniła święta Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga.

Spraw, abym była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale bez surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się nie kończy, wszystko znosi, gdyż ma jako ostateczny cel zbawienie moich dzieci. Matko Boża, pomóż mi w tym trudnym zadaniu!

Ufor­muj moje serce na podobieństwo twoje­go serca i spraw, aby moje dzieci widzia­ły we mnie odblask Twoich cnót, abym umiała nauczyć je kochania Ciebie i słu­żenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Dlatego proszę Cię, Królowo Świętych, abyś otoczyła je opie­ką świętej Rity z Cascia. Amen.”

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa wdowy do św. Rity

„Św. Rito, przychodzę do ciebie pełna bólu po śmierci tego, którego dał mi Pan jako męża. Ty, która wiele cierpiałaś widząc swojego zabitego męża i umiałaś pogodzić się z wolą Bożą, oddając Bogu swoje zranione serce małżonki, przyjdź mi z pomocą i wyproś dla mnie u Pana pocieszenie, abym nie przeżywała w smutku reszty mego życia.

Niech Pan obdarzy mnie łaską, abym mogła cię naśladować, modląc się o zbawienie dla mojego zmarłego męża, i abym przeżywała moje wdowieństwo w miłości Boga i bliźniego, w mądrym prowadzeniu domu i rodziny, we wzajemnej miłości i szacunku krewnych.

W ten sposób podtrzymywana przez Bożą pomoc i ufna w Twoje wstawiennictwo, o św. Rito, mam nadzieję osiągnięcia życia wiecznego.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o pokój w rodzinie

„Panie, ulituj się nad naszą rodziną, przywróć nam pokój, bo tylko Ty możesz go nam udzielić. Chryste, Królu pokoju, wysłuchaj nas ze względu na zasługi Najświętszej Maryi Panny, Królowej pokoju i na zasługi Twojej służebnicy świętej Rity, która zanosiła pokój tam, gdzie panowała niezgoda. Droga święta Rito, módl się za nami, aby Pan udzielił pokoju i miłości naszej rodzinie i innym rodzinom, które przeżywają trudności.
Amen.

Modlitwa za rodziców

„Święta Rito, któraś wykorzystała wszelkie możliwe środki, by dać twoim synom wychowanie prawdziwie chrześcijańskie, by ustrzec ich od zła i błagałaś Pana, by raczej ich zabrał niż byś miała ich widzieć zepsutymi i złymi, wyproś dla wszystkich rodziców światło i siłę w wypełnianiu obowiązków ich stanu.
Amen.

Codzienne modlitwy do świętej Rity

Współcześnie nie brakuje osób, które modlą się do św. Rity codziennie, nie tylko wówczas, gdy mają do Niej szczególne prośby.

Krótka modlitwa do świętej Rity

„O najszlachetniejsza święta Rito! Powierzam ci dzisiaj moje potrzeby duchowe i doczesne, abyś przedstawiła je ze mną i za mnie Ukrzyżowanemu Panu. Wybłagaj mi posłuszeństwo, czystość, pokorę, ducha cierpliwości i poddania się woli Bożej. Miej na sercu również moje doczesne potrzeby. Niech Bóg raczy obdarzyć mnie wszystkim, co konieczne, abym żył ku pożytkowi bliźnich i na Jego chwałę.
Amen.

Codzienna modlitwa do świętej Rity

„Święta Rito, która każdego dnia wiernie wypełniałaś swoje powołanie, proszę Cię, wstawiaj się za mną, abym potrafił(a) odkrywać Boże piękno i dar w monotonii codzienności.

Wyproś mi łaskę dobrego przeżycia dzisiejszego dnia, abym przyjmował(a) wszystko, co mnie przybliża do Boga, odrzucał(a) to, co mnie od Niego oddala, i abym potrafił(a) odróżniać jedne rzeczy od drugich.

Pomóż mi podejmować mądre decyzje, bądź ze mną i wspieraj w trudach, abym dziś i każdego dnia przygotowywał(a) się do przyjęcia Ojczyzny Niebieskiej, gdzie spotkam się z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi.
Amen.

Mało popularna modlitwa do świętej Rity

„Św. Rito, która w życiowych trudnościach pokazywałaś, jak kierować się dobrem i miłością, proszę, abyś pomagała mi dobrze przejść przez życie doczesne i wspierała w tych wszystkich trudach z którymi się zmagam.

Twą cierpliwą miłość i poświęcenie Bóg nagrodził wieloma darami, więc ośmielam się prosić Ciebie, abyś wstawiała się za mną przed Bożym majestatem w niebie i wypraszała mi łaskę dobrego przeżycia i rozwiązania moich trudności, abym przez nie przybliżał(a) się do Boga, a nie oddalał(a).

Wzmocnij moją wytrwałość, abym czerpiąc przykład z Twojego życia, potrafił(a) nieustannie kierować się dobrem, gdy już tracę siłę i nadzieję. Wzmocnij moją wiarę, nadzieję i miłość, abym we właściwym świetle widział(a) to wszystko co mnie spotyka, a przez wierność Bogu potrafił(a) przygotować się na życie wieczne w niebie, razem z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi.
Amen.

Modlitwy na trudne dni z wstawiennictwem św. Rity

Św. Rita straciła męża i dwóch synów. Po śmierci najbliższych wstąpiła (w cudowny sposób, ponieważ podczas snu) do klasztoru. I jako osoba świecka, i jako siostra zakonna wielokrotnie miała przekonać się czym jest ból fizyczny oraz cierpienia natury emocjonalnej.

Modlitwa do św. Rity w sytuacjach beznadziejnych

„Boże, Ty w swej miłości i dobroci pozwalasz św. Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Przed Tobą klękam Najlepszy Ojcze będąc w takiej sytuacji i wraz ze św. Ritą proszę o Twoją łaskę.

Św. Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś czym jest cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz jak trudno jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną św. Rito o siłę do dźwigania mego krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest Wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym Tobie dziękując i Ciebie chwaląc, wraz z Tobą wielbił(a) nieskończone miłosierdzie Boga.

Amen.

Modlitwa do św. Rity o pomoc w trudnej sprawie

„Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznał skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją).

I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mógł dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Amen.

Modlitwa do św. Rity o uwolnienie z utrapienia

„O Święta Rito, współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana, nasza patronko także w sprawach niemożliwych, opiekunko w sprawach beznadziejnych! Proszę cię, aby Bóg uwolnił mnie z obecnego mojego utrapienia i oddalił lęk, który zniewala moje serce. Przez udręki, których sama tak często doświadczałaś w swoim życiu, miej współczucie dla mnie, twojej czcicielki (twego czciciela), która (który) z ufnością prosi o twoje wstawiennictwo u Bożego Serca Pana naszego, Jezusa Ukrzyżowanego. O Święta Rito, kieruj moimi intencjami w tych moich pokornych modlitwach i gorących pragnieniach. Naprawiając przeszłe grzeszne życie moje i po otrzymaniu odpuszczenia wszystkich grzechów moich, mam wielką nadzieję, że kiedyś w niebie będę się cieszyć Bogiem razem z tobą przez całą wieczność.
Amen.

Modlitwa do świętej Rity o pomoc

„Najłaskawszy Boże, który wsławiasz świętą Ritę niegasnącym blaskiem cudów, spraw prosimy, abyśmy za jej wstawiennictwem mogli otrzymać to, o co Cię pokornie błagamy… (należy wymienić swoją prośbę). Nie gardź, wszechmogący Boże, sługami Twoimi, którzy do Ciebie uciekają się w swoich utrapieniach i za wstawiennictwem świętej Rity łaskawie przyjdź nam z pomocą.
Amen.

Modlitwa o łaskę dobrej śmierci

„Wszechmogący, wieczny Boże, święta Rita, podobnie jak wielu świętych i błogosławionych żyła przeogromnym pragnieniem nieba. Pokornie Cię prosimy, abyśmy naśladując jej tęsknotę za królestwem niebieskim, czujnie strzegli naszego zbawienia i zabiegali o nie z całego serca i całej duszy. Niech pragnienie nieba pobudza nas do lepszego życia. Obyśmy mogli zasłużyć sobie naszą modlitwą, pracą, cierpieniem i uczynkami miłości na radość oglądania Ciebie twarzą w twarz w Twoim domu. Daj nam na godzinę śmierci łaskę skruchy za grzechy. Niech umieramy bez lęku, napełnieni ufnością, że śmierć jest chwilą powrotu w Twoje ojcowskie ramiona. Niech miłosierdzie Twoje będzie nam ucieczką, a sprawiedliwość umocnieniem. Obyśmy, tak jak święta Rita oraz inni święci, z pokojem w sercu oczekiwali chwili naszej śmierci, i żyjąc w jej perspektywie nie marnowali życia doczesnego, lecz pracowicie wykorzystywali dar czasu dla dobra naszego i bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa za zmarłych

„Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem, wysłuchaj modlitwę za naszych bliskich zmarłych. Spraw, przez przyczynę świętej Rity, która opłakiwała nagłą śmierć swego męża i stratę dwóch synów, aby zmarli, których z żalem wspominamy, cieszyli się oglądaniem Twojego oblicza i radością wieczną w Królestwie Niebieskim. Odpuść im grzechy, jakie popełnili z ludzkiej ułomności. Daj nam, po czasie rozłąki, spotka się z nimi w szczęśliwej wieczności, byśmy mogli wspólnie wychwalać Twoją niepojętą miłość. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.”

Modlitwy dziękczynne i zawierzenia

Św. Rita jest adresatką nie tylko modlitw błagalnych, ale też dziękczynnych. Powstały one po to, by każdy, kto za pośrednictwem świętej wymodlił pomoc, mógł podziękować Jej za wstawiennictwo.

Modlitwa dziękczynna do św. Rity

„Przychodzę dziś do Ciebie chwalebna i potężna święta Rito z sercem głęboko wzruszonym i wdzięcznym. W godzinie niebezpieczeństwa, w chwili kiedy moje szczęście i moich bliskich było zagrożone zwracałem się do Ciebie błagając, ze smutnym sercem i obawą. Błagałem Ciebie, którą wszyscy zwą świętą od spraw beznadziejnych, adwokatką w wypadkach rozpaczliwych, ucieczką ostatecznej chwili! Moje zaufanie nie zostało zawiedzione. Wracam do Ciebie teraz już bez cierpienia w oczach, ale z radością i pogodą serca, aby Ci okazać moją wdzięczność. Tę radość i ten pokój Tobie zawdzięczam, droga święta Rito, która wstawiłaś się w mej sprawie do Boga, mimo mej niegodności i za Twoim pośrednictwem doznałem łaski, której pragnąłem. Chciałbym lepiej wyrazić moją wdzięczność, która rozpiera moje serce, święta uzdrowicielko i pocieszycielko strapionych, ale wzruszenie które daje mi szczęście z otrzymanej łaski po prostu paraliżuje moje wysiłki i mogę tylko szeptać: Dzięki święta Rito! Dlatego, aby udowodnić w realny sposób moją wdzięczność, obiecuję Ci rozpowszechniać z coraz większym zapałem cześć Twojego kultu i starać si, aby pokochali Cię ci, którzy Cię jeszcze nie znają, bo nie mieli szczęścia doświadczyć Twej nieskończonej miłości. Obiecuję Ci pomagać, w miarę moich możliwości, w rozpowszechnianiu kultu na Twoją cześć i uczestniczyć jak najczęściej w uroczystościach odbywających się ku Twojej czci, aby zasłużyć na pomoc niebieską i na Twoją opiekę. Postanawiam od dzisiaj wykonywać z większą sumiennością i zapałem moje obowiązki jako chrześcijanina. Droga święta Rito, proszę przekaż Bogu te moje szczere postanowienia i podziękuj Mu w moim imieniu za doznaną łaskę. Proszę Cię, nie opuszczaj mnie nigdy, miej mnie pod swoją świętą opieką, abym po doznaniu jej na tej ziemi mógł w przyszłości złączyć się z Tobą w niebie, abym lepiej jeszcze wyrazić Ci moją wdzięczność.
Amen.

Modlitwa dziękczynna za wysłuchanie prośby

„Najlepszy Ojcze, Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałem(am) prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Rity. Bądź uwielbiony Panie w św. Ricie. Bądź uwielbiony w Jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie.

Święta Rito, prosiłem(am) o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i o modlitwę przed Bożym tronem w mej potrzebie. Dziś dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i Twojej prośby, dziękuje św. Rito także Tobie za twą obecność przy mnie w najtrudniejszych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze, pomagaj mi kroczyć drogą zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia.
Amen.

Modlitwa zawierzenia do św. Rity

„Najdroższa święta Rito, pragnę być jednym z twoich niezliczonych wyznawców. Wybieram ciebie na moją opiekunkę i obrończynię. Chcę ci przedstawić moje trudne sprawy. A ty, jako czuła matka, odpowiedz chętnie na moje modlitwy. Pozwól mi naśladować ciebie, przede wszystkim w miłości do Boga, do Chrystusowa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Chcę, tak jak ty, być otwartym na wolę Bożą i ją wypełniać. Powierzam ci moje potrzeby i pragnienia…(wymienić je). Módl się za mnie, abym poznał, co Bóg dla mnie przeznaczył i abym postępował tak, jak On tego chce. Pozwól mi uzyskać dobro, o które proszę, dla pożytku ludzi i na chwałę Bożą.
Amen.

Jak samodzielnie ułożyć krótką modlitwę do świętej Rity?

Warto pamiętać, że każda modlitwa powinna być jak najbardziej szczera. Jeśli odmawianie sztywnych regułek nie jest zgodne z Twoją wiarą, to czasem warto stworzyć własną modlitwę. Nie jest to wcale tak trudne zadanie, jak mogłoby się wydawać. Podobnie jak piszesz wiadomości tekstowe na telefonie czy listy na kartce, tak samo można napisać modlitwę.

Chcąc zwrócić się do świętej Rity, wystarczy, że ją wywołasz. Wystarczą proste słowa:

„Św. Rito proszę o ...”

„Święta Rito, błagam Cię o pomoc ....”

„Święta Rito wstaw się u Pana Boga, żebym ...”

czy „Św. Rito pomóż mi proszę w ...”

Chcąc prosić o pomoc dla kogoś, możemy zacząć:

„Święta Rito miej proszę w opiece ...”

A chcąc podziękować za otrzymaną pomoc wystarczy powiedzieć w modlitwie „Święta Rito, dziękuję Ci za ...”.

Źródło: stacja7.pl, misyjne.pl, niedziela.pl

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama