Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Ateizm
Adobe Stock/ mirsad
Religia

Co to jest ateizm?

Na całym świecie rośnie liczba ateistów. W obliczu takich zmian społecznych warto zastanowić się, co to jest ateizm i dlaczego coraz więcej osób odrzuca wiarę w istnienie Boga.

W XXI wieku laicyzacja społeczeństwa jest coraz powszechniejsza. Wiele młodych osób klasyfikuje się do tzw. bezwyznaniowców, z których sporą grupę stanowią ateiści. Jak się jednak okazuje, ateizm może mieć wiele twarzy i nie zawsze oznacza całkowite zaprzeczenie w istnienie siły wyższej.

Spis treści:

 1. Ateizm – co to jest?
 2. Rodzaje ateizmu
 3. Symbol ateizmu
 4. Krótka historia ateizmu

Ateizm – co to jest?

Ateizm to brak wiary w istnienie Boga (stwórcy Kosmosu i człowieka), bóstw i sił nadprzyrodzonych. Pojęcie ateizmu wiąże się bezpośrednio z desakralizacją życia codziennego, która objawia się m.in. zanikiem praktyk religijnych.

Ateizm – definicja słownikowa

Według definicji słownika PWN, ateizm to filozoficzne poglądy teoretyczne lub postawy praktyczne, negujące istnienie Boga.

W skróconej wersji słownika możemy przeczytać, że ateizm to pogląd zaprzeczający istnieniu Boga.

Ateizm a teizm

Co ważne, ateizm nie jest synonimicznym pojęciem dla teizmu. Filozofia antyteistów zakłada, że religia jest przyczyną dezinformacji i manipulacji na świecie, która jest bezpośrednią przyczyną wojen i konfliktów. W myśl tej filozofii pojęcie Boga należałoby całkowicie wymazać z ludzkiej pamięci.

Tożsame poglądy do antyteizmu prezentowane są tzw. nowy ateizm, który reprezentowany jest przez antyteistyczne środowisko naukowców i pisarzy XXI wieku. Według nich wiara w Boga jest głównym źródłem konfliktów, dlatego należy przeciwdziałać religiom. Nowi ateiści poddają racjonalnej argumentacji istnienie Boga.

Deizm i ateizm – różnice

Dość często poglądy ateistyczne negujące istnienie Boga są także mylone z deizmem. Deizm jest poglądem, który uznaje istnienie Boga, jednak zaprzecza jego ingerencji w życie człowieka.

Główny pogląd deistyczny odrzuca chrześcijańskie pojęcie moralności i uznaje życie zgodne z zasadami naturalnej religii. Co ważne, deizm nie uznaje także doktryny chrześcijańskiej, według której człowiek jest skażony grzechem pierworodnym.

Rodzaje ateizmu

Myśl ateistyczna może przyjmować naprawdę wiele różnych form. Całe spektrum ateistycznych poglądów może obejmować całkowite przekonanie o nieistnieniu Boga, jak i sprzeciw wobec wiary w coś, co nie może zostać logicznie i empirycznie udowodnione.

Ze względu na stosunek wobec postaci Stwórcy i wiary w Boga, ateizm można podzielić na:

 • ateizm dogmatyczny – rodzaj ateizmu, który zaprzecza istnieniu Boga lub bogów.

 • ateizm sceptyczny – rodzaj ateizmu, który zakłada niemożność udowodnienia istnienia Boga lub bogów. Ten pogląd filozoficzny jest bliski agnostycyzmu.

 • ateizm praktyczny – rodzaj ateizmu, który neguje wartość i ważność wiary w Boga oraz jego istnienia.

Ze względu na postawę egzystencjalną ateizm być rozróżniony na:

 • ateizm teoretyczny – ateista teoretyczny przedstawia poglądy negujące istnienie Boga, które mają podstawy racjonalne, filozoficzne. Duży wpływ na wyłonienie się tego nurtu miały koncepcje filozoficzne myślicieli pozytywizmu i scjentyzmu. Ateizm teoretyczny można podzielić na:

  • przyrodniczy – reprezentowany m.in. przez ateizm marksistowski, który uważał religię za formę alienacji w społeczeństwie.

  • antropologiczny – forma ateizmu, która stawia wyższość człowieka nad religią i Bogiem. Przedstawicielami tego poglądu byli m.in. L. Feuerbach czy F. Nietzsche. Według Feurbach'a bogiem ludzi są oni sami, a Bóg jest utożsamieniem nierealnych pragnień ludzi. Filozofia Nietzsche opierała się na tzw. śmierci Boga, czyli odrzuceniu nierealnego myślenia o jedynym stwórcy, które ogranicza wolność jednostki.

  • neopozytywistyczny (scjentologiczny) – zaprzeczenie istnienia Boga w tym ruchu ateistycznym wynikało z niemożności jego empirycznego poznania. Ateizm scjentologiczny, zwany czasem ateizmem empirycznym, był bardzo żywo reprezentowany w XIX i XX wieku przez sensualistów i empirystów.

 • ateizm praktyczny – ateiści praktyczny to osoby, które uznają ideę Boga, jednak nie jest ona obecna w ich życiu. Nie praktykują one modlitwy, nie chodzą do kościoła, co w istocie chrześcijaństwa jest podstawą do tzw. życia wiecznego. Czasem ateizm praktyczny ma wymiar polityczny, gdyż programy szkolne mogą negować pojęcie Boga i promować poglądy ateistyczne. Ateizm praktyczny często można zauważyć w państwach totalitarnych.

Ze względu na siłę przekonania w to, czy Bóg istnieje, ateizm można podzielić na:

 • ateizm silny – całkowite zaprzeczenie istnienia Boga.

 • ateizm słaby – to filozofia, której bliski jest agnostycyzm. Według tego poglądu nie możemy jednoznacznie zaprzeczyć nieistnieniu Boga, lecz z drugiej strony nie możemy też potwierdzić jego istnienia. Dość często pogląd ten nazywany jest przez młodych jako ateizm agnostyczny.

Symbol ateizmu

ryba Darwina
Adobe Stock/ sudowoodo

Poglądy ateistyczne nie są przedstawiane jednym, wyraźnym symbolem. Osoby, które są ateistami, często do podkreślenia swoich poglądów używają m.in. Ryby Darwina, która nawiązuje do teorii ewolucji. Jest to bardzo podobny symbol do chrześcijańskiego znaku ryby, jednak znak ateizmu zwrócony jest w lewą stronę i ma doklejone nóżki.

Czajniczek Russella
Adobe Stock/ jeksonjs

Za znak ateizmu uznaje się także Czajniczek Russela, który został wymyślony przez noblistę Bertranda Russela. Czajniczek Russela jest związany z prześmiewczą analogią, która została przedstawiona przez naukowca w artykule „Is there a God?”.

Krótka historia ateizmu

Niewiara w istnienie Boga nie jest nowym tworem. Ateistów nie brakowało już wśród starożytnych filozofów. Do najsławniejszych z pewnością można zaliczyć Epikura – filozofa, który w centrum szczęścia stawiał ludzkie przyjemności i poddawał w wątpienie istnienie bogów – oraz Sokratesa, który choć nie zadeklarował się jako ateista, to za swoje rozważania dot. religijności i wiary w bogów został skazany na karę śmierci.

Do czasów średniowiecza zwolennicy ateizmu byli jednak dość rzadko spotykany. Ludzie zdecydowanie częściej pokładali wiarę w istnienie Wielkiego Stwórcy niż w czasach współczesnych.

Poglądy o nieistnieniu Boga nasiliły się dopiero w XVII i XVII wieku, w którym to rozpowszechniły się ideologie materialistyczny oraz naturalistyczne. Wciąż jednak myśl ateistyczna była mniejszością, a ateiści byli żywo krytykowani zarówno przez chrześcijan, jak i deistów.

Dopiero w XIX wieku ateizm nabrał rozpędu za sprawą filozofii racjonalistycznych i wolnomyślicielstwa, które zakładały, ze poznanie świata powinno opierać się na naukowej wiedzy i logice. Wśród najpopularniejszych ateistów XIX i XX wieku byli m.in.: Karl Marks, Friedrich Nietsche czy Arthur Schopenhauer.

Im bliżej naszych czasów, tym bardziej laicyzacja społeczeństwa była silniejsza. Ateiści coraz chętniej i szerzej wyrażali swoje poglądy w literaturze. Bardzo dużą sensację wywołał w 1966 roku artykuł opublikowany w amerykańskim Time o tytule „Czy Bóg jest martwy?”.

Konsumpcjonizm XXI wieku zaczął coraz bardziej popychać ludzi w tzw. ateizm praktyczny, co potwierdza zarówno kinematografia, jak i literatura. W 2006 roku na rynku ukazał się bestseller znanego ewolucjonisty Richarda Dawkinsa pt. „Bóg urojony”, który zachęcił ateistów do światowych kampanii społecznych „Out Campaign”, w który to ludzie przyznają się do tego, że nie wierzą w Boga.

Ateizm w Biblii

Poglądy ateistyczne dowodzące o nieistnieniu Boga nie zostały pominięte w Biblii. Znajdziemy w niej niejedno odwołanie do antywiary. Liczne odwołania znajdziemy m.in. w Księdze Psalmów, Listach św. Piotra, Ewangelii Jana czy Listów do Efezjan. Co Biblia mówi o ateizmie?

Przykłady:

Księga Psalmów, Psalm 14:1:

Mówi głupi w swoim sercu:

«Nie ma Boga».

Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,

nikt nie czyni dobrze.

Nowy Testament, List do Hebrajczyków, 11:6

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają

Ateizm w Polsce

Do Polski ateizm dotarł dopiero w czasach renesansów. Najsłynniejszym polskim ateistą był Kazimierz Łyszczyński, który opublikował traktat „O nieistnieniu bogów”. Za swoją publikację został spalony na stosie 1688 roku.

Pierwszą polską organizacją osób, które przyznały się do niewiary w Boga, była Polska Liga Wolnej Myśli kierowana przez A. Niemojewskiego. Powstałą ona w 1906 roku w Paryżu.

Ważny wpływ na rozwój ateistów w Polsce miały władze państwowe, które po II wojnie światowej promowany ateizm państwowy. Ograniczał on praktykowanie chrześcijańska poprzez m.in. brak pozwoleń na budowę kościołów. W czasach PRL-u działało tzw. Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, które przekształciło się w Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej.

Pierwszą Polką, która przyznała się do niewiary w Boga, była Maria Skłodowska-Curie, a jej poglądy podzieliła m.in. Maria Konopnicka.

Ateizm na świecie i w Europie

Dość ciężko jest znaleźć obiektywne statystyki dotyczące tego, jak wygląda procentowy udział ludności deklarującej brak wiary w Boga. Przyjmuje się, że około 22% ludności na świecie jest niereligijna, z czego 11% określa siebie jako ateistów.

Najbardziej ateistycznym krajem są Chiny, w których aż 61% obywateli uważa się za osoby niewierzący i/lub ateistów. Społeczeństwa Europejskie znacznie częściej pokładają wiarę w istnieniu Boga, gdyż zaledwie 18% Europejczyków jest niewierzących.

Wielu ateistów zamieszkuje Czechy, gdyż według raportu International Religious Freedom Report z 2006 roku, aż 49% Czechów uważa się za ateistów. Co ważne, do tej liczby nie zostali wliczeni agnostycy.

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
lektury klasa 6
Edukacja
Lektury do 6 klasy szkoły podstawowej – lista lektur szkolnych po zmianach 
Joanna Biegaj
300 plus - kiedy wypłata świadczenia dobry start
Aktualności
300 plus – kiedy wypłata świadczenia „Dobry start”?
Joanna Biegaj
obcięte dofinansowanie dla szkoły w chmurze
Edukacja
Szkoła w Chmurze – cena może wzrosnąć?
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
życzenia urodzinowe dla córki
Święta i uroczystości
Życzenia urodzinowe dla córki: piękne, wzruszające, mądre, od mamy i od taty
Joanna Biegaj
Przysłowia o nauce
Cytaty i przysłowia
Mądre przysłowia o nauce i wiedzy – 40 motywujących sentencji
Joanna Lechowicz
zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Uczeń
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły [WZÓR]
Joanna Biegaj
dziecko ciągle choruje
Zdrowie
Dziecko ciągle choruje: nawracające zapalenie oskrzeli i infekcje gardła [CO ROBIĆ?]
Magdalena Drab
ugryzienie szerszenia
Zdrowie
Ugryzienie szerszenia może być groźne (ale nie musi!)
Ewa Janczak-Cwil
wpływ telewizji na rozwój dziecka
Wychowanie
Wpływ telewizji na rozwój dziecka – negatywne i pozytywne skutki oglądania telewizji
Aneta Grinberg
Przedszkolaki powinny się bawić, a nie ciągle uczyć
Edukacja
Przedszkolaki coraz częściej potrafią czytać i pisać, ale mają zaburzenia sensoryczne. Gdzie tkwi błąd?
Milena Oszczepalińska
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
Pełne szpitale RSV
Aktualności
Lekarz mówi wprost: dziecko z RSV i z dusznością umrze, jeśli nie trafi do szpitala
Ewa Janczak-Cwil
morfologia u dzieci
Zdrowie
Morfologia u dzieci – jak czytać wyniki krwi [NORMY]
Ewa Janczak-Cwil
jak odpieluchować dziecko
Pielęgnacja
Odpieluchowanie dziecka: kiedy i jak to zrobić? Sprawdzone sposoby
Małgorzata Wódz
znieczulenie podpajęczynówkowe
Poród naturalny
Znieczulenie podpajęczynówkowe najczęściej stosowane podczas cesarskiego cięcia [zalety i wady]
Agnieszka Majchrzak