Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Michał Archanioł
Adobe Stock/ savcoco
Religia

Modlitwa do św. Michała Archanioła – zbiór dla każdego

Modlitwa do św. Michała Archanioła może być pomocna dla każdego chrześcijanina, który w czasach niepewności szuka dla siebie schronienia i obrony. Najpotężniejszy z Aniołów daje siłę wierzącym w najtrudniejszych życiowych momentach.

Michał Archanioł jako pierwszy wystąpił przed Szatanem, gdy ten buntował innych aniołów, dlatego uważany jest za obrońcę sprawiedliwości. Poznaj modlitwy, które pomogą ci zwrócić się do niego o pomoc w codziennych sprawach.

Spis treści:

  1. Modlitwy do św. Michała Archanioła
  2. Modlitwa do św. Michała Archanioła – egzorcyzmy
  3. Obrazki z modlitwą do św. Michała Archanioła – modlitwy dla najmłodszych

Cytaty o tacie – 17 wzruszających, mądrych i śmiesznych złotych myśli na Dzień Ojca [WIDEO]

Modlitwy do św. Michała Archanioła

W tej sekcji przygotowaliśmy zbiór modlitw do św. Michała Archanioła, które pomogą Ci przezwyciężyć codzienne trudy. Znajdziesz tu zarówno krótkie poranne modlitwy, jak i dłuższe formy tzw. potężnych modlitw.

Podstawowa modlitwa „Święty Michale Archaniele”

„Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego.

Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli, nawet w najcięższych pokusach szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Obrońcę. Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga, Dawcę Pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi.

Obrońco chwały Najwyższego! Zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen."

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!

Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem!

Święty Michale Archaniele, módl się za nami!

Krótka modlitwa

„Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi."

Modlitwa za wstawiennictwem św Michała Archanioła – Papieża Leona XIII

Modlitwa do św. Michała Archanioła – historia

W 1884 roku papież Leon XIII miał widzenie przerażających demonów nad Wiecznym Miastem. Chcąc zaradzić złu, napisał on modlitwę do Michała Archanioła z prośbą o wstawiennictwo. Choć obecnie istnieje wiele wersji modlitwy papieża Leona XIII to na mocy Zebrania Plenarnego w 1999 roku, Polski Episkopat zatwierdził poniższą wersję:

„Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła."

Modlitwa poranna do św. Michała Archanioła

„Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.

Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen."

Prośba o pokorę

„Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg!
Amen."

Modlitwa do św. Michała Archanioła o uzdrowienie

„Dobry święty Rafale, wzywam Cię jako patrona tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza „Bóg uzdrawia”.

Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie … (wymienić potrzebę). Jeśli taka jest wola Boża, ulecz mnie z choroby albo przynajmniej daj mi męstwo potrzebne do cierpliwego jej znoszenia jako zadośćuczynienia za moje grzechy i dla zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać łaski Bożej w Komunii Świętej i w modlitwie. Pragnę naśladować Twoją gorliwość w wypełnianiu woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień. Powierzam się Twej opiece, abym mógł w łasce Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży.

Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że jesteś „pomocą łaski Bożej”. Bądź moją pomocą i wyproś mi Bożą łaskę i to, co polecam Twemu potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty Rafale, którego nazywają „Boskim lekarstwem” i „Aniołem zdrowia”, módl się za mną. Amen."

Potężna modlitwa

wersja skrócona:

„Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła."

wersja zwykła:

„Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności.

Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a przez chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego.

Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem. W Tobie, Święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości.

Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzić Kościołowi.

Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem.

Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie.

Amen.

Na zakończenie trzykrotnie należy powtórzyć:

„Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem!"

Modlitwa o dobrą śmierć

„O, święty Michale, wojsk niebieskich wodzu, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz naszych przy śmierci, Twojej się przemożnej opiece oddaję. Broń nędznej duszy mojej zawsze przeciw szatanom i ich wszelkim pokusom, a osobliwie w godzinę śmierci przyjmij mnie do wiekuistej chwały, abym wraz z Tobą Boga na wieki wychwalał.
Amen."

Akt poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi

„O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej.
Amen"

Modlitwa do św. Michała Archanioła za Kościół i Ojca Świętego

„Patronie Kościoła Powszechnego i szczególny Opiekunie Stolicy Apostolskiej, święty Michale Archaniele, błagam Cię z żywą wiarą i ufnością w Twą przyczynę, racz bronić i strzec świętej Oblubienicy Chrystusa. Okaż się wielkim Stróżem Kościoła w tych czasach, kiedy napastuje go rozzuchwalona bezbożność. Otocz przemożną opieką osobę Namiestnika Chrystusowego; natchnij wiernych chrześcijan czcią, jaką winni są zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi. Niech będą posłuszni jego głosowi i darzą zasłużoną miłością Ojca wszystkich dzieci Bożych.

Książę Kościoła i Odwieczny Stróżu Ludu Bożego, racz powiększyć liczbę wiernych, powołać na sługi gorliwych apostołów i wielkodusznych obrońców sprawy Bożej. Nie pozwól, aby triumfowała nieprawość. Broń sam mieczem zwycięskim Stolicę Piotrową, spiesz jej z pomocą w każdej potrzebie, zwiąż jak najsilniej serca wszystkich wiernych z ośrodkiem jedności katolickiego świata.
Amen."

Modlitwa do św. Michała Archanioła – egzorcyzmy

Do św. Michała Archanioła kieruje się także modlitwy o uwolnienie, które mają chronić i odgonić od wierzących złe duchy.

Modlitwa do św. Michała Archanioła – egzorcyzm prywatny

„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym ś wiecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen"

Potężny egzorcyzm św. Michała Archanioła

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego.
Amen."

Obrazki z modlitwą do św. Michała Archanioła dla najmłodszych

Czasem przekonanie najmłodszych do modlitw jest trudne. Pomocne są obrazki z modlitwą, które są dla dzieci znacznie bardziej atrakcyjne wizualnie niż czysta kartka z tekstem. Właśnie dlatego poniżej przygotowaliśmy dwa obrazki z modlitwą do św. Michała Archanioła, które pomogą ci zachęcić dzieci do wspólnego dialogu ze świętym.

obrazek z modlitwą do św. Michała Archanioła
Adobe Stock/ Rosario Rizzo i Canva/Joanna Lechowicz

modlitwa do sw Michała Archanioła obrazek
Adobe Stock/ Rosario Rizzo i Canva/Joanna Lechowicz

zesłanie Ducha Świętego
Adobe Stock/ Pio Si
Religia
Modlitwa do Ducha Świętego
Modlitwa do Ducha Świętego pozwala na lepsze zrozumienie Pisma Świętego, uproszenie darów życia i jego dobrych owoców. Poznaj jej krótsze i dłuższe formy.

Duch Święty jest największym darem nadanym przez Boga, który uświęca życie wierzących. W religii chrześcijańskiej Trzecia Osoba Boska przenika wszystko, nawet samego Boga. i to właśnie On przekształca wierzących na podobieństwo Stwórcy. Spis treści: Codzienna modlitwa do Ducha Świętego Krótka modlitwa do Ducha Świętego Modlitwy o dary Ducha Świętego Modlitwa do Ducha Świętego o pomoc Modlitwa do Ducha Świętego przed nauką Modlitwa do Ducha Świętego o wyproszenie łask Modlitwa ofiarowania się Duchowi Świętemu Modlitwy do Ducha Świętego o uzdrowienie Modlitwy do Ducha Świętego innych świętych Przyjdź Duchu Święty Boże Koronka do Ducha Świętego Litania do Ducha Świętego Codzienna modlitwa do Ducha Świętego „Duchu przenajświętszy, którego kocham z całej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z woli Twojej i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu przenajświętszy obdarz świat pokojem. Amen. ” Krótka modlitwa do Ducha Świętego „O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen. ” Modlitwy o dary Ducha Świętego Modlitwa do Ducha Świętego o dary „Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić  daru mądrości , abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi  dar rozumu , abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj...

święta Rita
Adobe Stock/ sidneydealmeida
Religia
Krótka modlitwa do świętej Rity
Wielu wierzących potwierdza, że krótka modlitwa do świętej Rity pozwala poukładać swoje sprawy życiowe. Święta Rita jest uważana za najskuteczniejszą patronkę w sprawach beznadziejnych.

Święta Rita jest bardzo popularną patronką. Chrześcijanie zwracają się do niej o pomoc w każdej sytuacji – o łaskę zdrowia, rozwiązanie problemów małżeńskich czy o pokój.  Spis treści: Codzienne modlitwy do świętej Rity Modlitwy do św. Rity o pomoc w związku i rodzinie Modlitwy o łaskę zdrowia Modlitwy na trudne dni z wstawiennictwem św. Rity Modlitwy dziękczynne i zawierzenia Jak samodzielnie ułożyć krótką modlitwę do świętej Rity? Codzienne modlitwy do świętej Rity Krótka modlitwa do świętej Rity „O najszlachetniejsza święta Rito! Powierzam ci dzisiaj moje potrzeby duchowe i doczesne, abyś przedstawiła je ze mną i za mnie Ukrzyżowanemu Panu. Wybłagaj mi posłuszeństwo, czystość, pokorę, ducha cierpliwości i poddania się woli Bożej. Miej na sercu również moje doczesne potrzeby. Niech Bóg raczy obdarzyć mnie wszystkim, co konieczne, abym żył ku pożytkowi bliźnich i na Jego chwałę. Amen. ” Codzienna modlitwa do świętej Rity „Święta Rito, która każdego dnia wiernie wypełniałaś swoje powołanie, proszę Cię, wstawiaj się za mną, abym potrafił(a) odkrywać Boże piękno i dar w monotonii codzienności. Wyproś mi łaskę dobrego przeżycia dzisiejszego dnia, abym przyjmował(a) wszystko, co mnie przybliża do Boga, odrzucał(a) to, co mnie od Niego oddala, i abym potrafił(a) odróżniać jedne rzeczy od drugich. Pomóż mi podejmować mądre decyzje, bądź ze mną i wspieraj w trudach, abym dziś i każdego dnia przygotowywał(a) się do przyjęcia Ojczyzny Niebieskiej, gdzie spotkam się z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi.  Amen. Mało popularna modlitwa do świętej Rity „Św. Rito, która w życiowych trudnościach pokazywałaś, jak kierować się dobrem i miłością, proszę, abyś pomagała mi dobrze przejść przez...

Co to jest modlitwa
Adobe Stock/ Trip
Religia
Co to jest modlitwa?
Próba rozmowy z Bogiem, bogami lub innymi istotami będącymi obiektem kultu jest obecna w naszej historii od zawsze, jednak czy na pewno właściwie rozumiemy, co to jest modlitwa? Bardzo często osoby wyznające wiarę teistyczną utożsamiają powyższe pytanie z próbą nawiązania kontaktu z Bogiem, a czasownik „modlenie się" ma znacznie szersze znaczenie.

Modlitwa występuje w niemal wszystkich religiach świata. Co więcej, nawet wyodrębnione rodzaje modlitwy są bardzo podobne w chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie czy buddyzmie. Poznaj z nami ich podobieństwa i różnice. Spis treści: Czym jest modlitwa? Rodzaje modlitwy ze względu na jej celowość Rodzaje modlitwy ze względu na jej formę Rodzaje modlitwy ze względu na ilość osób Znaczenie modlitwy w różnych religiach Czym jest modlitwa? Modlitwa to czynność kultowa, która ma na celu nawiązanie relacji z obiektem kultu bądź skierowanie ku niemu swoich myśli . Przedmiot kultu różni się w zależności od religii. Może być nim Bóg, bogowie, święci lub aniołowie. Rodzaje modlitwy ze względu na jej celowość Modlitwa prośby (modlitwa błagalna) Rodzaj modlitwy, który występuje niemal w każdej religii. Jest prośbą skierowaną wobec przedmiotu kultu . Najczęściej wierzący modlą się o powrót do zdrowia, dobra materialne, pomyślność w życiu czy uzdrowienie chorych. W hinduizmie modlitwa prośby skoncentrowana jest dość mocno wokół ofiarnego rytuału (yajña – tłum. na język polski jako jadźńa). Nieco inny wymiar ma modlitwa błagalna w chrześcijaństwie, gdyż ofiary były raczej podporządkowane wartościom duchowym, a nie na odwrót. Ze składaniem ofiar w postaci zbóż, zwierząt, a nawet ludzi można spotkać się w piśmie świętym starotestamentowym. Modlitwa przebłagania (przeproszenia) Kluczowym aspektem modlitwy dla każdej osoby wierzącej jest przyznanie się do winy grzechu . Jest to akt pokuty wobec błędów, które się popełniło, a w przypadku chrześcijanina także forma przeproszenia za grzech pierworodny . Świadomość popełnienia grzechu i przyznania się do niego przed Bogiem bądź bogami jest integralną częścią każdej wiary. Modlitwa przeproszenia jest uważana za...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz