hymn polski
fot. Adobe Stock

Pełny tekst hymnu Polski: słowa „Mazurka Dąbrowskiego” do druku

Tekst hymnu Polski składa się z czterech zwrotek i refrenu. Autorem tekstu jest Józef Wybicki. Kompozytor melodii opartej na motywach ludowego mazura jest anonimowy. Podczas wykonywania i odtwarzania „Mazurka Dąbrowskiego” obowiązują ściśle określone zasady.
Ewa Janczak-Cwil
hymn polski
fot. Adobe Stock

Tekst hymnu Polski początkowo nosił nazwę „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, powstał w 1797 roku, a jego autorem jest polski pisarz i polityk Józef Wybicki. Autor melodii nie jest znany. Pieśń szybko zyskała wielką popularność wśród legionistów, a niecałe pół roku później była już znana we wszystkich zaborach. W 1927 roku została oficjalnie hymnem Polski.

Spis treści:
1. Tekst hymnu Polski. Słowa do druku
2. Skąd nazwa „Mazurek Dąbrowskiego”?
3. Kiedy wykonuje się hymn Polski?
4. Jakie są zasady podczas odtwarzania i śpiewania hymnu Polski?
5. Jakie są najczęstsze błędy podczas wykonywania tekstu Mazurka Dąbrowskiego?

Tekst hymnu Polski. Słowa do druku

Obecnie za oficjalne słowa hymnu Polski uznaje się 4 zwrotki. Niżej znajdziesz cały tekst, a stąd możesz pobrać słowa hymnu narodowego do druku (pdf).

1.Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...

3.Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...

4.Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...

Poniżej znajdziesz tekst do druku. Kliknij w obrazek i wydrukuj go.
hymn Polski do druku

Dwie dodatkowe zwrotki
Nie każdy wie, że w oryginalnej wersji utworu, były jeszcze dwie zwrotki, napisane przez Józefa Wybickiego.
Brzmiały one następująco:

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza. 

Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli”. 

Redakcja poleca: Nowa rodzinna tradycja, czyli święta według waszej rodziny
Zastanawiałaś się, jak to się stało, że przed wigilijną kolacją zawsze wspólnie śpiewacie kolędę, albo że każdego roku celebrujecie dekorowanie domu tymi samymi czerwonymi kokardkami? Taka tradycja, prawda? No właśnie! Większość zwyczajów, które dziś pielęgnujemy i o które dbamy to pomysły, które wcieliły w życie nasze mamy, babcie, prababcie… A może by tak wymyślić i przekazać dzieciom nową, tylko waszą tradycję?

Dlaczego tekst hymnu Polski nazywa się Mazurek Dąbrowskiego?


Tekst hymnu Polski nazwany jest Mazurkiem Dąbrowskiego, ponieważ ma on związek z postacią występującą w tekście hymnu – Janem Henrykiem Dąbrowskim. Był to polski generał, mąż stanu, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej (1794) i twórca Legionów Polskich we Włoszech. Był też inicjatorem powstania wielkopolskiego 1806 roku, naczelnym dowódcą wojsk polskich w 1813, a także senatorem, wojewodą Królestwa Polskiego w 1815 i generałem jazdy armii Królestwa Polskiego w 1815. Był ważną postacią w historii kraju, dlatego też jego nazwisko pojawiło się w nazwie hymnu.

Kiedy wykonuje się hymn Polski?

W przeszłości tekst hymnu Polski był wykonywany podczas najważniejszych wydarzeń w historii kraju, m.in. w czasie:

  • triumfalnego wjazdu gen. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania (3 listopada 1806 roku), 
  • Wiosny Ludów (1848) na ulicach Wiednia, Pragi i Berlina, 
  • powstania listopadowego (1830), 
  • powstania styczniowego (1863), jak również w czasach Wielkiej Emigracji oraz I i II wojny światowej
  • 26 lutego 1927 Pieśń Legionów Polskich we Włoszech został oficjalnie hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.


Także obecnie śpiewanie tekstu Mazurka Dąbrowskiego następuje w szczególnych dla kraju momentach, w czasie obchodów świąt narodowych, uroczystych apeli i zbiórek, z okazji rocznic patriotycznych, upamiętniających wydarzenia historyczne, podczas odsłonięcia pomników, a także czasie dekoracji złotymi medalami polskich sportowców na międzynarodowych imprezach czy w szkołach przy okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

Jakie są zasady podczas odtwarzania i śpiewania hymnu Polski?

W czasie wykonywania lub odtwarzania hymnu Polski należy zachować powagę, a postawą okazać szacunek. Nie wolno zmieniać melodii i tekstu pieśni. 

Jakie są najczęstsze błędy podczas wykonywania tekstu Mazurka Dąbrowskiego?

Najczęstsze błędy podczas wykonywania Mazurka Dąbrowskiego dotyczą przeinaczania słów tekstu hymnu Polski. Do najpopularniejszych pomyłek należy śpiewanie frazy „kiedy my żyjemy”, gdzie słowo „kiedy” zastępuje się słowem „póki”. Józef Wybicki użył słowa „kiedy’’, które oznacza: „ponieważ”, uzasadniając zależność istnienia Polski od istnienia narodu – czyli ludzi. Błąd jest powielany od XIX aż do dziś.

Podobnie jest ze śpiewaniem frazy „wrócił się/rzucił się/rzucim się przez morze”, która dotyczy hetmana Stefana Czarnieckiego. Oficjalne słowa hymnu Polski brzmią: „wrócim się przez morze”, co oznacza, że Polacy, kiedy nastanie taka konieczność, powinni wrócić do ojczyzny, tak jak sam hetman Czarniecki (którego nazwisko również często bywa mylone z „Czarneckim”).


Zobacz także:

Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy