Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jednym z elementów terapii pedagogicznej. Ich celem jest rozwijanie u dziecka funkcji intelektualnych i społecznych. Terapia prowadzona jest przez doświadczonego pedagoga lub nauczyciela z przygotowaniem do terapii pedagogicznej i może mieć postać zajęć indywidualnych lub prowadzonych w niewielkich grupach (najlepiej do 5 osób). Największą skuteczność mają zajęcia realizowane w zespole dzieci dobranych pod względem wieku i zaburzeń rozwojowych.

Reklama

Dla kogo przeznaczone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Na terapię pedagogiczną kierowane są dzieci, u których zaobserwowano lub stwierdzono:

 • brak samodzielności,
 • nasiloną nieśmiałość,
 • kłopoty z koncentracją,
 • dysleksję rozwojową (dysleksję, dysortografię lub dysgrafię),
 • zaburzenia funkcji ruchowych, wzrokowych, słuchowych.

Zaburzenia te mogą uniemożliwiać lub utrudniać dzieciom opanowanie podstawowych umiejętności, np. czytania, pisania, liczenia, nawiązywania relacji z rówieśnikami.

Najczęściej o problemach dziecka informują rodziców nauczyciele w przedszkolu lub szkole i polecają im udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Warto posłuchać takiej dobrej rady, gdyż są to osoby doświadczone i odpowiednio wyszkolone. Potrafią na podstawie wielu różnych objawów, pozornie niezwiązanych z problemem dziecka, wcześnie wychwycić, że ma ono zaburzenia rozwojowe, które mogą w przyszłości bardzo utrudniać mu życie.

Skorygowanie lub skompensowanie tych zaburzeń jest niezbędne do tego, aby dziecko miało szansę dalej prawidłowo się rozwijać i uczyć. Niektórzy rodzice sami obserwują, że ich dzieci mają problemy i zgłaszają się do poradni pedagogicznych po pomoc, są to jednak rzadsze przypadki.

Zobacz także

Korzyści z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Każde dziecko biorące w nich udział zostaje najpierw dokładnie zdiagnozowane, dzięki czemu pedagog czy nauczyciel dostosowuje program zajęć do jego indywidualnych potrzeb. Terapia ma postać ćwiczeń ruchowych i/lub intelektualnych, podczas których dziecko kształtuje nowe umiejętności i nadrabia braki rozwojowe. W ramach zajęć odbywają się ćwiczenia:

 • logicznego myślenia i pamięci,
 • koncentracji i spostrzegawczości,
 • sprawności ruchowej, w tym sprawności manualnych,
 • integracji percepcyjno-motorycznej,
 • sprawności słuchowej,
 • samokontroli,
 • sprawności wzrokowej wraz z orientacją w przestrzeni,
 • umiejętności czytania, pisania, liczenia.

Udział dziecka w tego typu zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych daje dobre rezultaty, dzięki czemu jest ono w stanie nadrobić zaległości, lepiej i szybciej się uczyć oraz lepiej funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Dzieci stają się pewniejsze siebie, spokojniejsze, mają więcej chęci do działania i podejmowania wyzwań, znają też zasady zdrowej konkurencji.

Skuteczność zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Warunkiem tego, aby zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odniosły dobry skutek, jest współpraca rodziców z osobą prowadzącą terapię. Chodzi o to, aby rodzice zrozumieli przyczyny problemów dziecka i brali aktywny udział w ich rozwiązywaniu. Oznacza to m.in. wykonywanie z dzieckiem polecanych przez terapeutę ćwiczeń oraz zadań domowych.

Rozmowa z pedagogiem bardzo często pozwala rodzicom zrozumieć przyczynę niepowodzeń dziecka w nauce lub kontaktach z rówieśnikami. Daje im też poczucie, że ich dziecko nie jest gorsze, a jedynie potrzebuje trochę czasu, aby „dogonić’’ rówieśników w różnych umiejętnościach. Specjalista podpowie też, jak wspierać córkę czy syna na co dzień, czego wymagać, a czego nie, aby nie stresować siebie i dziecka i dać mu niezbędne wsparcie.

Sprawdź też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama