resuscytacja dziecka - RKO u dzieci
Zdrowie

Resuscytacja dziecka – RKO u dzieci w różnym wieku

Resuscytacja dziecka przebiega zgodnie z ustalonym sposobem postępowania. Samą technikę RKO u dzieci należy dostosować do wieku ratowanego dziecka.

RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) to procedura stosowana do ratowania życia w przypadku zatrzymania oddechu i bicia serca.

Spis treści:

Powody z jakich stosuje się resuscytację dziecka

U dzieci dochodzi do zatrzymania akcji serca najczęściej w wyniku nagłej lub postępującej niewydolności układu krążenia lub oddechowego. Jej przyczynami w największej liczbie przypadków są: niedrożność dróg oddechowych, utkwienie przedmiotu w drogach oddechowych (aspiracja ciała obcego), astma oskrzelowa, zapalenie krtani, oskrzeli, płuc, nagłośni, zaburzenia oddychania.

Niewydolność krążenia może też być spowodowana:

  • odwodnieniem,
  • krwotokiem zewnętrznym lub wewnętrznym,
  • reakcją anafilaktyczną,
  • zaburzenia rytmu serca.


Zatrzymanie akcji serca u dzieci, do którego dochodzi poza szpitalem, skutkuje obecnie wysoką śmiertelnością: 93,7 proc dzieci umiera, z czego 89,5 proc to dzieci w wieku 1-11 lat i 74,2 proc. w wieku 12-18 lat. W zmianie tych statystyk pomaga znajomość RKO u dzieci.

RKO u dzieci ogólne zalecenia

Aby rozpoznać zatrzymanie krążenia u dziecka, poza utratą przytomności, stosuje się dodatkowe kryteria: brak reakcji na ból, brak oddechu, brak tętna i innych oznak życia, występowanie oddechów agonalnych (nieregularne próby złapania oddechu, tzw. rybi oddech: nieregularny, coraz płytszy).

Do resuscytacji dziecka należy przystąpić, gdy nie wyczuwa się tętna, albo spadło ono poniżej 60 uderzeń na minutę i wystąpiły objawy wstrząsu.

Kluczowe w ratowaniu nie tylko dzieci, jest zastosowanie następującego schematu postępowania:
Nie reaguje? –> wezwij pomoc –> udrożnij drogi oddechowe –> Nie oddycha prawidłowo? –> 5 oddechów ratowniczych –> brak oznak życia? –> 15 uciśnięć klatki piersiowej –> 2 oddechy ratownicze i 15 uciśnięć klatki piersiowej –> zadzwoń po pomoc po 1 minucie RKO.

Zasady RKO u dziecka

W czasie prowadzenia resuscytacji dziecka, musi ono leżeć na plecach na twardej płaskiej powierzchni. Klatkę piersiową należy uciskać w dolnej części mostka. Uciśnięcia powinny mieć głębokość co najmniej 1/3 wysokości klatki piersiowej – ok. cm u niemowląt i 5 cm u starszych dzieci.

U dzieci powyżej 1. roku życia wystarczy uciskać klatkę jedną ręką. U starszych dzieci, lepiej uciskać klatkę dwiema rękami, a u niemowląt dwoma palcami – wskazującym i środkowym albo dwoma kciukami, obejmując pozostałymi palcami boki klatki piersiowej.

Jeśli dziecko reanimują dwie osoby, stosuje się zasadę 15 uciśnięć klatki i dwa oddechy ratownicze. Jeśli resuscytację dziecka prowadzi jedna osoba – 30 uciśnięć i dwa oddechy ratownicze.

Resuscytacja u dzieci – technika oddechów ratowniczych

Ratownicy stosują specjalne maski i worki do wentylowania dzieci. Osoby postronne, które nie dysponują tym sprzętem, powinny zastosować technikę usta-usta lub usta-usta i nos.

W przypadku niemowląt ustami trzeba objąć usta i nos dziecka. U starszych dzieci usta ratownika powinny objąć tylko usta dziecka. Wdmuchiwanie powietrza powinno trwać minutę albo do wyraźnego uniesienia się klatki piersiowej dziecka.

Bardzo ważne jest ustawienie głowy dziecka – nie może być ani przygięta do klatki piersiowej, ani odchylona za mocno do tyłu, gdyż w takich pozycjach drogi oddechowe są zwężone. Jeśli klatka dziecka nie unosi się podczas oddechów ratowniczych, być może należy poprawić ustawienie jego głowy.

Resuscytacja dziecka – tętno jest, oddechu brak, co robić?

Jeśli u dziecka jest tętno powyżej 60 uderzeń na minutę, ale nie ma oddechu, należy przystąpić tylko do wentylowania płuc. Częstość oddechów powinna być dostosowana do wieku dziecka i wynosić 12-20 wdechów na minutę (im mniejsze dziecko, tym częstsze oddechy) – jeden oddech co 3-5 sekund.

RKO u dzieci – do kiedy jest dziecko, do kiedy niemowlę?

Zgodnie z prawem dzieckiem się jest do 18. roku życia. Podział ten nie ma zastosowania w przypadku resuscytacji – dzieckiem jest się od narodzin do rozpoczęcia pokwitania, a więc do ok. 13-14 r. ż. Dzieci do ukończenia 1. roku życia są niemowlętami, a do 4. tygodnia życia – noworodkami.

Resuscytacja niemowlęcia – ABC postępowania


Nieco inaczej będzie przebiegać przy jednej a inaczej przy dwóch osobach ratujących. Poniżej sposób postępowania w obu przypadkach.

RKO u niemowlęcia – jedna osoba ratująca

Gdy dziecko nie oddycha prawidłowo i nie wyczuwasz tętna albo jest ono niskie i niemowlę ma objawy wstrząsu, postępuj zgodnie z zaleceniami:

Ułóż dziecko na podłodze na plecach. Przez minutę wykonuj na zmianę 30 uciśnięć klatki piersiowej dziecka i 2 oddechy ratownicze. Po minucie zadzwoń po pomoc i natychmiast wróć do resuscytacji dziecka.

Uciśnięcia klatki piersiowej. Uklęknij obok dziecka. Oprzyj na dolnej części mostka dziecka dwa palce (wskazujący i środkowy) i uciskaj nimi klatkę na głębokość nie mniej niż 4 cm.

Oddechy ratownicze. Odchyl dziecku głowę nieco w tył, ale nie za bardzo. Obejmij ustami nos i usta dziecka. Wdmuchaj powietrze w płuca dziecka przez ok. 1 sekundę – klatka dziecka powinna się unieść. Odejmuj usta od twarzy dziecka. Gdy jego klatka piersiowa opadnie, jeszcze raz zrób oddech ratowniczy.

Wykonuj 2 wdechy ratownicze na każde 30 ucisków klatki piersiowej i tak aż do nadejścia pomocy medycznej.

Zobacz: Resuscytacja niemowlęcia [WIDEO]

RKO u niemowlęcia – dwie osoby ratujące

Jedna osoba wzywa pomoc. Druga klęka obok dziecka, twarzą w stronę jego głowy i obejmuje dłońmi klatkę piersiową niemowlęcia – oba kciuki na dolnej części mostka, pozostałe palce delikatnie spoczywają na bokach klatki piersiowej. Uciśnięcia należy wykonywać kciukami – klatka piersiowa powinna ugiąć się na głębokość nie mniej niż 4 cm.

Po wezwaniu pomocy druga osoba przystępuje do wykonywania oddechów ratunkowych: obejmuj ustami nos i usta dziecka. Powietrze w płuca dziecka wdmuchuje się przez ok. 1 sekundę – klatka dziecka powinna się unieść. Po odjęciu ust od twarzy dziecka i gdy jego klatka piersiowa opadnie, jeszcze raz trzeba wykonać oddech ratowniczy. Głowa niemowlęcia musi być odchylona nieco w tył, ale nie za bardzo. Podczas oddechów, druga osoba nie uciska klatki piersiowej.

Resuscytację dziecka prowadzi się aż do nadejścia pomocy medycznej w rytmie 2 wdechy ratownicze na każde 15 uciśnięć klatki piersiowej.

Resuscytacja dziecka (powyżej 1. roku życia) – ABC postępowania

Nieco inaczej będzie przebiegać przy jednej, a inaczej przy dwóch osobach ratujących. Poniżej sposób postępowania w obu przypadkach.

RKO u dziecka – jedna osoba ratująca

Gdy dziecko nie oddycha prawidłowo i nie wyczuwasz tętna albo jest ono niskie i dziecko ma objawy wstrząsu, postępuj zgodnie z zaleceniami:

Ułóż dziecko na podłodze na plecach. Przez minutę wykonuj na zmianę 30 uciśnięć klatki piersiowej dziecka i 2 oddechy ratownicze. Po minucie zadzwoń po pomoc i natychmiast wróć do resuscytacji dziecka.

Uciśnięcia klatki piersiowej. Uklęknij obok dziecka. Oprzyj na dolnej części mostka dziecka nasadę jednej dłoni (jeśli dziecko jest małe) lub obie dłonie – jedna na drugiej (gdy dziecko jest starsze) i klatkę na głębokość nie mniej niż 5 cm. Łokcie muszą być wyprostowane!

Oddechy ratownicze. Odchyl dziecku głowę nieco w tył, ale nie za bardzo. Obejmij ustami usta dziecka. Wdmuchaj powietrze w płuca dziecka przez ok. 1 sekundę – klatka dziecka powinna się unieść. Odejmuj usta od twarzy dziecka. Gdy jego klatka piersiowa opadnie, jeszcze raz zrób oddech ratowniczy.

Resuscytacja dziecka trwa aż do nadejścia pomocy medycznej. Oddechy i uciski robi się przez ten czas na zmianę: 30 ucisków i 2 oddechy.

Zobacz: Resuscytacja dziecka [WIDEO]

RKO u dziecka – dwie osoby ratujące

Jedna osoba wzywa pomoc. Druga klęka obok dziecka i opiera na dolnej części mostka dziecka nasadę jednej dłoni (jeśli dziecko jest małe) lub obie dłonie – jedna na drugiej (gdy dziecko jest starsze) i uciska klatkę na głębokość nie mniej niż 5 cm. Łokcie muszą być wyprostowane!

Po wezwaniu pomocy druga osoba przystępuje do wykonywania oddechów ratunkowych: obejmuje ustami nos i usta dziecka. Powietrze w płuca dziecka wdmuchuje się przez ok. 1 sekundę – klatka dziecka powinna się unieść. Po odjęciu ust od twarzy dziecka i gdy jego klatka piersiowa opadnie, jeszcze raz trzeba wykonać oddech ratowniczy. Głowa dziecka musi być odchylona nieco w tył, ale nie za bardzo. Podczas oddechów, druga osoba nie uciska klatki piersiowej.

Uciski i oddechy wykonuje się w rytmie 15 ucisków i 2 oddechy aż do momentu, gdy pojawi się pomoc medyczna.

Źródło: ppoz.pl

Więcej o pierwszej pomocy w przypadku dzieci:

Resuscytacja dziecka – jak powinno wyglądać RKO u dziecka?

atak padaczki
Adobe Stock
Mama
Atak padaczki: pierwsza pomoc. Jak postępować?
Atak padaczki może zdarzyć się nagle. Towarzyszą mu drgawki, sztywnienie ciała, czasami utrata przytomności. Pomoc podczas napadu padaczki ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa choremu.

Ataki padaczki mogą mieć różny przebieg, nie zawsze są to drgawki i utrata przytomności. Wszystko zależy od rodzaju epilepsji, na którą cierpi chory. Napadem padaczkowym mogą być np. nagłe i gwałtowne symetryczne ruchy rąk albo chwilowa utrata kontaktu z otoczeniem, przypominająca zamyślenie się. Najważniejsze to wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy podczas ataku padaczki, tak aby chory nie ucierpiał. Atak padaczki Charakterystycznym objawem epilepsji są ataki padaczki, które zazwyczaj trwają od kilku sekund do ok. 3 minut. Widok chorego, który doświadcza napadu padaczkowego, jest niepokojący, ponieważ najczęściej towarzyszą mu: drgawki sztywnienie ciała utrata przytomności zasinienie toczenie piany z ust przygryzanie języka bezwiedne oddawanie moczu. Inne rodzaje epilepsji mogą jednak objawiać się zupełnie inaczej. Jednak takie duże ataki padaczki wymagają umiejętnego udzielania pomocy, by chory nie doznał urazu mózgu, uderzając głową o twarde podłoże, a także dlatego, że podczas napadu może dojść do zatrzymania oddychania. Padaczka: pierwsza pomoc Jeśli jesteś świadkiem ataku padaczki, przede wszystkim: zachowaj spokój, zabezpiecz otoczenie tak, by choremu nic się nie stało, ułóż chorego w bezpiecznej pozycji, najlepiej na boku, podłóż coś miękkiego pod głowę, kontroluj oddech chorego, nie przytrzymuj siłą kończyn, nie otwieraj szczęk i nie wkładaj niczego do ust chorego, rozluźnij ubranie w okolicy szyi, bu ułatwić oddychanie, zostań do czasu odzyskania świadomości, jeśli atak się przedłuża (ponad 3 minuty) lub wystąpi kolejny w ciągu godziny, wezwij pogotowie . Pierwsza pomoc podczas ataku padaczki Ważne: Po napadzie padaczki chory jest zmęczony, zdezorientowany, senny, odczuwa ból mięśni i głowy. Miewa zaburzenia mowy. Okres ponapadowy trwa od kilku minut do kilku...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj