Listę przysłów na kwiecień otwierają porzekadła związane ze zwyczajem znanym jako Prima Aprilis. Pierwszego kwietnia od wieków obowiązują takie prawdy jak „Na Prima Aprilis nie wierz, bo się omylisz” czy „W Prima Aprilis się omylisz, gdzie postąpisz, gdzie się schylisz”.

Reklama

Ludowych przysłowia pogodowe o kwietniu

Na podstawie pogody w kwietniu można prognozować, jakie będzie lato, jesień a nawet kolejna zima. Zgodnie z wiedzą przekazywaną z pokolenia na pokolenie:

Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna.

Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma roboty.

Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają.

Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.

Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie.

Ciepły kwiecień, mokry maj – będzie zboże jako gaj.

Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.

W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha.

Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje.

Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.

Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.

Ciepłe deszcze w kwiecień rokują pogodną jesień.

Wróżą pogodną jesień ciepłe deszcze w kwiecień.

W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki

Przysłowia na kwiecień – co „mówią” kwietniowi święci?

Wśród najpopularniejszych imion świętych, którzy wspominani są w kwietniu, należy wymienić Wincenta, Jerzego i Wojciecha oraz Marka. Jednak w przysłowiach na kwiecień nie brakuje również świętych: Julii, Franciszka, Donata, Pankracego. Sprawdźmy, na co zwrócić uwagę w poszczególne dni kwietnia, poświęcone błogosławionym patronom:

Na świętego Franciszka (2 kwietnia) nieraz dobrze grzmi i łyska.

Na świętego Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany.

Zobacz także

Na dzień świętego Franciszka – szuka ziarnek w polu myszka.

Na świętego Izydora (4 kwietnia) – dla bocianów pora.

Na święty Wincenty (5 kwietnia) – nie chodź bosymi pięty, bo nieraz mrozek cięty.

Chociaż święty Wincenty – jednak mróz szczypie w pięty.

Jak się Wincenty rozdeszczy – źle chłopu wilga wieszczy.

Jaka na dzień Julii (8 kwietnia) pogoda, taką Wielkanoc poda.

Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len na świętego Jerzego (23 kwietnia)

Jeśli Jerzy zbliża się pogodnie, będzie tak przez cztery tygodnie.

Kiedy Jerzy skryje wronę w życie, będzie zboża obficie.

Jeśli Jerzy pogodą częstuje – wnet się pogoda popsuje.

Gdy na świętego Wojciecha (23 kwietnia) deszcz rano pada, do połowy lata suszę zapowiada.

Gdy Wojciech rano rosi, pół lata posuchę nosi.

Gdy na świętego Wojciecha rano plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha.

Gdy przed Wojciechem grzmi, długo jeszcze zima śni.

Ile dni przed Wojciechem kukułka się odezwie albo żaba zaskrzeczy – tyle dni po Wojciechu będzie zimno.

Grzmot na świętego Wojciecha – rolnikom uciecha.

Chodzisz na Marka (25 kwietnia) bez koszuli – w maju kożuchem się otulisz.

Gdy na Marka pot ocierasz – na Serwacego (13 maja) kożuch wdziewasz.

Kiedy Marek skwarem zieje – w maju kożuch nie dogrzeje.

Deszcz w święty Marek – ziemia w lecie jak skwarek.

Przysłowia kwietniowe – związane z Wielkanocą

Sporo ludowych przysłów na kwiecień dotyczy oczekiwania na Wielkanoc oraz samych Świąt Wielkanocnych. Jako że w 2022 roku Wielkanoc wypada właśnie w kwietniu – będzie można sprawdzić, ile prawdy mają w sobie te porzekadła.

W środę po kołaczach (przed Wielkim Czwartkiem), gdy żaba zakuka, już nas zima mrozami pewnie nie oszuka.

Deszcz w Wielki Piątek – napycha każdy kątek.

W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.

Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje.

Gdy w Wielki Piątek deszcz pada, suche lato zapowiada.

Gdy Wielki Piątek ponury – Wielkanoc będzie bez chmury.

W Wielki Piątek deszcz – nieurodzaju wieszcz.

Gdy na Zmartwychwstanie dżdżysto i chłody – do Zielonych Świątek więcej deszczu niż ładnej pogody.

Jeśli w Wielkanoc deszcz pada – całe lato susza włada.

Pogodny dzień wielkanocny – grochowi wielce pomocny.

Jak pada deszcz na Wielkanoc, co trzeci kłos w polu zginie – ale jak pada na Zielone Świątki, to naprawi.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama