Dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić obowiązek zasłaniania ust i nosa. Mowa o sytuacjach, kiedy uczniowie i nauczyciele nie mogą zachować odpowiedniego dystansu między sobą. W ten sposób chronieni będą uczniowie z chorobami przewlekłymi.

Reklama

Ciągłe zmiany w wytycznych dla szkół

Sytuacja w szkołach dynamicznie się zmienia. Nieustannie pojawiają się nowe wytyczne, które opracowuje MEN, MZ i GIS: „MEN na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii”.

Noszenie maseczki w szkole

Do wytycznych, które obowiązują w szkołach, został dodany nowy zapis. Jest on konieczny ze względu na uczniów z chorobami przewlekłymi: „Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa”.

Szkoły w sferze żółtej i czerwonej

Zalecenia zmieniły się także dla szkół z terenów sfery żółtej i czerwonej, gdzie zachorowalność na koronawirusa jest większa niż na innych obszarach: „Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć: w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Zobacz także

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama