Jak możemy przeczytać na stronie „Polonia Christiana”, w 2019 roku rozwiodło się 64 tys. par, a 1700 małżeństw zdecydowało się na separację. Katolickie pismo zorganizowało więc debatę o bardzo kontrowersyjnej nazwie: „Czy czas zakazać rozwodów?”. W sieci zawrzało, a organizatorzy zmienili tytuł debaty na „Dlaczego trzeba walczyć z plagą rozwodów?”. Dodatkowo Ordo Iuris, które również było zaangażowane w tę akcję – usunęło informacje o debacie ze swojej strony.

Reklama

Kontrowersyjna debata dotycząca rozwodów

„Dlaczego w kwestii tak zasadniczej – dotyczącej zarówno zbawienia wiecznego, jak i doczesnego szczęścia – poddajemy się tak łatwo? A może nadszedł czas, aby w końcu zakazać rozwodów?” - brzmiał opis debaty.

Katoliccy działacze wzięli udział w spotkaniu, które było połączone z promocją numeru magazynu „Polonia Christiana”. Gośćmi był dr Tymoteusz Zych (wiceprezes Instytutu Ordo Iuris), a także Krystian Kratiuk (redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana” oraz portalu PCh24.pl).

Separacja jako lekarstwo na kłopoty małżeńskie

Ordo Iuris opracowało propozycje, dzięki którym zmniejszyłaby się liczba rozwodów, jest to m.in. przymusowa separacja (mogłaby trwać kilka miesięcy lub kilka lat). Kolejny pomysł to „przywrócenie instytucji nieodpłatnego posiedzenia pojednawczego i wprowadzenie obowiązkowych mediacji między małżonkami mającymi niepełnoletnie dzieci”. Separacja miałaby skłaniać małżonków do „pogłębionej refleksji nad rozwodem”.

Prawo przyjazne rodzinie

Ordo Iuris w artykule „W kierunku prawa przyjaznego rodzinie – propozycje legislacyjne Instytutu Ordo Iuris” zaproponowało także zniesienie „prawnej dyskryminacji małżeństw” w sytuacjach dopłat do czynszów, pierwszeństwa w rekrutacji do przedszkoli i żłobków. Argumentem jest to, że na takie udogodnienia mogą liczyć osoby tylko rzekomo samotne (tak naprawdę żyjące w konkubinacie).

Zobacz także

Na tym propozycje się nie kończą. Kolejne pomysły to:

  • 500+ dla kobiet w ciąży,
  • comiesięczne bony wychowawcze w wysokości 700 zł dla dzieci do lat trzech, których rodzice nie są na płatnych urlopach wychowawczych,
  • wysokość emerytury uzależniona od liczby posiadanych dzieci.

Źródło: rp.pl

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama