pozew o rozwód wzór
Adobe Stock
Prawo i finanse

Pozew o rozwód: jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód musi być napisany starannie i zgodnie z wymogami sądu. Pokazujemy gotowy wzór pozwu o rozwód. Podpowiadamy też, jak napisać pozew rozwodowy, gdy występuje się o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania winy. Dobrze napisany pozew usprawnia pracę sądu i skraca czas oczekiwania na pierwszą rozprawę.

Pozew o rozwód wg wzoru zamieszczonego poniżej jest wystarczający w nieskomplikowanych sprawach rozwodowych. Wniosek o rozwód składa się w sądzie okręgowym, dołączając do pozwu odpowiednie dokumenty i dowód uiszczenia opłaty sądowej. Warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między małżonkami ustały więzy psychologiczne, fizyczne i ekonomiczne. W pozwie o rozwód zaznacz, czy wnosisz o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez, oraz uzasadnij złożenie wniosku.

Spis treści:

 1. Uzasadnienie pozwu o rozwód
 2. Wzór pozwu o rozwód

Jak napisać pozew rozwodowy?

W pozwie rozwodowym należy m.in. wyszczególnić przyczyny, dla których występuje się o rozwód, wymienić dzieci ze wspólnego związku i określić wysokość oczekiwanych alimentów. Wniosek o rozwód można napisać samodzielnie, nie musi tego robić prawnik, jeśli decydujesz się na rozwód bez adwokata lub radcy prawnego. Poza tym w pozwie o rozwód zamieszcza się informacje o oczekiwaniach dotyczących:

 • władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi,
 • podziału wspólnego majątku małżeńskiego (jeśli o to wnosimy).


We wniosku rozwodowym napisz także, czy odbyły się próby mediacji, a jeśli nie, to dlaczego. Sąd może skierować małżonków na mediacje, jeśli widzi szansę na ich pogodzenie się lub dojście do porozumienia w spornych kwestiach.

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Każdy pozew o rozwód musi również zwierać uzasadnienie jego złożenia. W uzasadnieniu pozwu rozwodowego opisz:

 • miejsce i czas zawarcia związku małżeńskiego,
 • okoliczności prowadzące do rozpadu małżeństwa,
 • imiona i nazwiska dzieci, ich wiek,
 • dlaczego wnioskujesz o podaną wysokość alimentów (wymień np. miesięczne koszty utrzymania dziecka i swoje, jeśli wnioskujesz o alimenty na siebie podczas rozwodu z orzekaniem o winie pozwanego/-nej),
 • dlaczego wnosisz o pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (w tym przypadku warto dołączyć do pozwu plan wychowawczy) albo o zniesienie lub ograniczenie praw rodzicielskich jednemu z małżonków.


Jeśli pozew o rozwód składa osoba winna rozpadu małżeństwa, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, sąd orzeknie rozwód tylko pod pewnymi warunkami. W pozwie rozwodowym możemy wnosić o rozwód bez orzekania o winie (na zgodny wniosek małżonków), ale także:

 • z winy powoda/powódki,
 • z winy pozwanego/-nej,
 • z winy obojga małżonków.


Napisanie pozwu o rozwód można zlecić pełnomocnikowi (adwokat, radca prawny) lub napisać go samodzielnie. Pozew musi być odręcznie podpisany przez powoda/powódkę lub pełnomocnika prawnego. 

Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód

„Zawarliśmy związek małżeński w 2013 roku. Początkowo próbowaliśmy stworzyć wspólny dom, ale z czasem z powodu różnicy charakterów coraz trudniej było nam się porozumieć. Od roku nie mieszkamy razem. Po wielu rozmowach i kłótniach mąż wyprowadził się do rodziców. Dzielimy się opieką nad synem, mąż odbiera go ze szkoły kilka razy w tygodniu, przywozi do domu, a sam wraca do rodziców. Kontaktujemy się jedynie w sprawach dotyczących syna. Nie kochamy się, nie ma też między nami więzi fizycznej. W naszym małżeństwie doszło do całkowitego rozpadu pożycia”.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

W internecie znajdziesz wiele różnych wzorów pozwów rozwodowych. Udostępniają je na swoich stronach także niektóre sądy. Prawidłowo napisany pozew rozwodowy powinien opierać się np. na takim wzorze:

Przykładowy wzór pozwu rozwodowego

                                 Miejscowość, dnia …………….  
                        
Sąd Okręgowy w ….
określenie sądu: … Wydział Cywilny 
adres sądu
Powód/-ka:
imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania
Pozwany/-a:
imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania

Pozew o rozwód


W imieniu własnym wnoszę o: 

1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w (miejscowość) przez rozwód bez orzekania o winie stron.
2. powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi/małoletnim dzieckiem stron, imię i nazwisko, data urodzenia dzieci, (komu?)
3. zasądzenie od pozwanego/-nej na rzecz małoletniego imię i nazwisko dziecka alimentów w kwocie X zł miesięcznie, płatnych do (dzień miesiąca) każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności. 
4. uregulowanie kontaktów pozwanego z małoletnimi w następujący sposób: (szczegóły)
5. pominięcie rozstrzygnięcia/rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu stron.
6. orzeczenie w sprawie ustalenia majątku małżeńskiego powoda i pozwanej.
7. orzeczenie o podziale majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską w następujący sposób: (szczegóły) (punkt opcjonalny)
6. obciążenie stron kosztami postępowania po połowie. 


Uzasadnienie

uzasadnienie powyższych punktów + opis okoliczności prowadzących do rozpadu małżeństwa
….................................................................................................................................................    


Pozew jest zasadny, wnoszę zatem jak na wstępie. 

                                    Własnoręczny podpis


Załączniki:
1. Odpis zupełny aktu małżeństwa 
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia
3. Odpis pozwu z załącznikami
4. Opłata – 600 zł w znakach opłaty sądowej (lub potwierdzenie z banku)
5. Plan wychowawczy (jeśli dotyczy)

Pobierz wzór pozwu o rozwód w pliku pdf.

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu rozwodowego?

Do wniosku rozwodowego należy dołączyć:
 • 2 kopie pozwu i załączników,
 • akt ślubu,
 • akt urodzenia dziecka/dzieci,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł,
 • plan wychowawczy (jeśli go sporządziliście).

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Stała opłata za złożenie pozwu o rozwód to 600 zł. Uiścisz ją na miejscu lub na konto sądu. W przypadku orzeczenia rozwodu za zgodą obojga małżonków kwota ta zostanie po uzyskaniu wyroku podzielona między powodem/powódką a pozwanym/-ną lub zniesiona, jeśli strony o to występują z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy składa się w wydziale rodzinnym lub cywilnym Sądu Okręgowego w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania albo pobytu. Jeśli żadne z małżonków tam już nie mieszka, jest to sąd właściwy dla pozwanego/-nej. Jeśli powód/-ka ma trudną sytuację finansową, może wnieść o zniesienie opłaty. W tym przypadku do pozwu dołącz zaświadczenie o dochodach.

Zobacz też:

Redakcja poleca

REKLAMA
Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile dać na chrzest w 2024 roku? (ile od dziadków a ile od chrzestnej, chrzestnego i gości) 
Luiza Słuszniak
wierszyki o wiośnie
Gry i zabawy
Wiersze o wiośnie: piękne utwory znanych poetów i krótkie rymowanki dla dzieci
Ewa Janczak-Cwil
cytaty na komunię
Cytaty i przysłowia
Cytaty na komunię świętą: piękne i mądre, Jana Pawła ll, cytaty z Biblii
Joanna Biegaj
Rocznica Komunii Świętej – prezenty
Święta i uroczystości
Rocznica Komunii świętej – co z tortem i prezentami? I czy udział w rocznicy komunii jest obowiązkowy? 
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem: od kiedy, ile płatne? Przepisy 2024
Joanna Biegaj
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
chłopiec, dziecko, krzyk, złość
Wychowanie
Agresywne dziecko w przedszkolu: co robić, gdzie zgłosić?
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
Szkoła w Chmurze: kto może z niej skorzystać?
Edukacja
Szkoła w Chmurze: na czym polega, czy jest legalna i kto może z niej skorzystać?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Przedszkolaki powinny się bawić, a nie ciągle uczyć
Edukacja
Przedszkolaki coraz częściej potrafią czytać i pisać, ale mają zaburzenia sensoryczne. Gdzie tkwi błąd?
Milena Oszczepalińska
dziecko ciągle choruje
Zdrowie
Dziecko ciągle choruje: nawracające zapalenie oskrzeli i infekcje gardła [CO ROBIĆ?]
Magdalena Drab
Pełne szpitale RSV
Aktualności
Lekarz mówi wprost: dziecko z RSV i z dusznością umrze, jeśli nie trafi do szpitala
Ewa Janczak-Cwil
wpływ telewizji na rozwój dziecka
Wychowanie
Wpływ telewizji na rozwój dziecka – negatywne i pozytywne skutki oglądania telewizji
Aneta Grinberg
morfologia u dzieci
Zdrowie
Morfologia u dzieci – jak czytać wyniki krwi [NORMY]
Ewa Janczak-Cwil
znieczulenie podpajęczynówkowe
Poród naturalny
Znieczulenie podpajęczynówkowe najczęściej stosowane podczas cesarskiego cięcia [zalety i wady]
Agnieszka Majchrzak
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2024: ile dni i ile płatny? Dokumenty i wniosek o urlop dla ojca
Magdalena Drab
kiedy wkładać dziecku czapkę
Zdrowie
Kiedy wkładać dziecku czapkę? I czy przewianie uszu to mit? [PEDIATRA WYJAŚNIA]
Małgorzata Wódz

Strefa okazji i inspiracji

REKLAMA