Do przedszkoli i żłobków publicznych będą przyjmowane tylko zaszczepione dzieci − taką zmianę zakłada projekt ustawy zatwierdzonej przez Senat. To ważny krok w walce z ruchami antyszczepionkowymi w Polsce, a także próba pokazania społeczeństwu, że szczepienie dzieci niesie za sobą wymierne korzyści.

Reklama

Przedszkola i żłobki tylko dla zaszczepionych dzieci?

W czwartek Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo oświatowe”, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

„Projekt wprowadza przy zapisywaniu dziecka do żłobka lub przedszkola obowiązek przedstawienia zaświadczenia o posiadaniu przez dziecko wymaganych przepisami szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych” − przekazało Centrum Informacyjne Senatu.

Za wniesieniem projektu zagłosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw, a wstrzymał się tylko jeden senator. Do reprezentowania Senatu w pracach nad tą ustawą upoważniony został senator Bogdan Zdrojewski.

Swoją decyzję senatorowie uzasadnili coraz częstszym uchylaniem się przez polskich rodziców od obowiązku szczepień. Z kolei spadek liczby szczepionych dzieci powoduje, że poziom tzw. wyszczepialności wynosi obecnie ok. 90%. To granica działania odporności zbiorowej. Dalszy spadek wyszczepialności będzie prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (np. niebezpiecznej odry) i realnego zagrożenia epidemią.

Zobacz także

„Podstawowym skutkiem wejścia w życie proponowanego projektu będzie wzrost wyszczepialności społeczeństwa, co bezpośrednio przełoży się na znacznie mniejszą liczbę przypadków zachorowań na choroby zakaźne, a w dłuższym okresie może doprowadzić do całkowitej eliminacji niektórych chorób” – czytamy w uzasadnieniu.

W ocenie senatorów proponowane zmiany doprowadzą również do zmiany sposobu postrzegania Programu Szczepień Ochronnych przez polskie społeczeństwo. Teraz dla wielu szczepienia są swego rodzaju przymusem zagrożonym konkretnymi sankcjami. Proponowany projekt ma na celu ukazanie, że stosowanie się do obowiązujących przepisów niesie ze sobą rzeczywiste korzyści – takie jak np. dodatkowe punkty przy przyjmowaniu do żłobka czy przedszkola. Senatorowie mają nadzieję, że doprowadzi to do zmiany sposobu, w jaki są postrzegane same szczepienia. Nie bez znaczenia jest także przygotowanie Polaków na program szczepień na Covid-19.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama