Zwroty grzecznościowe powinny być nieodłączną częścią języka mówionego i pisanego w sytuacji, gdy dochodzi do kontaktu między ludźmi. Służą wyrażaniu różnych uczuć, potrzeb i pragnień, świadczą o umiejętnościach społecznych. Prawidłowe korzystanie z form grzecznościowych świadczy o dobrym wychowaniu i umiejętności znalezienia się w każdej sytuacji.

Reklama

Spis treści:

Jakie są zwroty grzecznościowe

Zwroty grzecznościowe dzieli się na kilka typów, które zależą od celu, w jakim używa się konkretnych sformułowań. Najpopularniejsze to powitania, pożegnania, prośby i przeprosiny. Ale do tej kategorii należą jeszcze dwa typy zwrotów.

Wszystkie rodzaje zwrotów grzecznościowych:

 1. Zwroty powitalne – używa się ich do nawiązania kontaktu, np. dzień dobry, witam, cześć, hej, Szanowny Panie.
 2. Zwroty pożegnalne – stosowane do zakończenia kontaktu, np. do widzenia, do zobaczenia, cześć, z poważaniem, z wyrazami szacunku.
 3. Podziękowania – służą wyrażeniu wdzięczności, np. dziękuję, serdecznie dziękuje, bardzo dziękuję, składam podziękowania.
 4. Przeprosiny – używa się ich do wyrażenia swojego ubolewania, np. przepraszam, bardzo przepraszam, wybacz, przykro mi.
 5. Prośby – np. proszę, czy mogę prosić o, zwracam się z uprzejma prośbą.
 6. Gratulacje – są to wyrazy uznania z okazji sukcesu lub ważnego wydarzenia, np. gratuluję, składam gratulacje.
 7. Zaproszenie – prośba o wzięcie udziału w jakimś wydarzeniu lub przyjście na uroczystość, np. serdecznie zapraszam, będzie mi miło gościć.

Przykłady zwrotów grzecznościowych

Choć w ramach każdej kategorii formy grzecznościowe służą temu samemu, to nieco innych zwrotów używa się w mowie, a innych na piśmie, zwłaszcza w korespondencji formalnej, oficjalnej. Znaczenie ma też to, do kogo osoba mówiąca lub pisząca się zwraca.

Zobacz także

O ile w mowie można czasami pozwolić sobie na większą swobodę, to korespondencja wymaga bardziej oficjalnego stylu.

Poniżej kilka przykładów zwrotów grzecznościowych oraz często popełniane błędy.

Zwroty grzecznościowe w korespondencji

Można przyjąć, że zarówno korespondencja listowna, jak i mailowa powinny rządzić się tymi samymi prawami. Na początku zawsze powinno znaleźć się powitanie. W korespondencji oficjalnej używa się w tym celu zwrotów:

 • Szanowna Pani,
 • Szanowny Panie,
 • maila można także rozpocząć od Dzień dobry.

Nie należy rozpoczynać korespondencji od: Witam. To dość popularny błąd, zwłaszcza w korespondencji mailowej. Zwrot ten uznawany jest za protekcjonalny. Dopuszczalny jest jedynie w sytuacji, gdy np. profesor wita się z grupą studentów. Zwrot „witam”, sugeruje pewną przewagę osoby mówiącej nad adresatem takiego powitania, nie jest więc to powitanie wyrażające szacunek.

Zwroty grzecznościowe na końcu listu lub maila powinny w korespondencji formalnej brzmieć:

 • Z wyrazami szacunku,
 • Z poważaniem,
 • Łączę ukłony, choć to raczej zwrot przestarzały i trudno, by ukłony łączyła kobieta pisząca do mężczyzny.

Nie należy w korespondencji formalnej i oficjalnej kończyć listu czy maila zwrotem: Pozdrawiam, gdyż nie jest ono odpowiednie, gdy ktoś zwraca się do osoby o wyższym statusie oraz do nieznanego adresata.

W korespondencji nieformalnej, czyli między znajomymi stosuje się zwroty swobodniejsze. Użycie tych formalnych, może tworzyć sztuczny dystans między komunikującymi się osobami. Zatem w listach i mailach znajomi powitają się następująco:

 • Dzień dobry,
 • Cześć,
 • Hej.

Z kolei pożegnanie znajomych może brzmieć następująco:

 • Do zobaczenia,
 • Uściski,
 • Cześć,
 • Pozdrawiam.

Zwroty grzecznościowe w mowie

Inne zwroty stosuje się w kontakcie z osobą obcą lub taką, której chcemy wyrazić szacunek, a inne w kontakcie ze znajomymi. Do kogoś, komu należy się szacunek mówimy:

 • dzień dobry,
 • do widzenia,
 • proszę mi wybaczyć,
 • czy mogę prosić o...

Natomiast w kontakcie ze znajomymi mówimy:

 • cześć,
 • to na razie,
 • przepraszam,
 • proszę.

W mowie nie stosuje się następujących zwrotów stosowanych w korespondencji:

 • z poważaniem,
 • z wyrazami szacunku,
 • składam podziękowania,
 • zwracam się z uprzejmą prośbą.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama