Nauka przychodzi z łatwością zaledwie garstce osób. Większość z nas musi odnaleźć odpowiednią motywację, by zaprząc się do pogłębiania wiedzy. Poniżej zebraliśmy najbardziej wartościowe – naszym zdaniem – przysłowia o nauce, które pomogą ci w odnalezieniu motywacji.

Reklama

Przysłowia o nauce

Uczenie się jest światłem, a ignorancja ciemnością.

Ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz.

Powtórzenie jest matką uczenia się.

Uczenie się jest lepsze niż bogactwo.

Nauka ma na celu wyostrzenie umysłu.

Bez cierpliwości nie ma nauczania.

W nauczaniu jest to trudne, ale jego owoce są słodkie.

Jeśli szkoła się nie nauczy, ich praca i praca się nauczą.

Nauka i praca są blisko.

Książka jest magazynem złota.

Nawet mistrzowi nie zaszkodzi nauka.

Póki życia, póty nauki.

Czytanie i pisanie za majątek stanie.

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.

Nauka skarb drogi, kto ją ma, nie ubogi.

Czego się nauczymy, tego nam nikt nie wydrze.

Każdy na starość żałuje, że się za młodu nie uczył.

Jaki uczeń, taki obywatel.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

U nauk korzenie gorzkie, ale owoce słodkie.

Póty się człowiek uczyć ma, póki nie umie.

Człowiek uczy się na pamięć tego, czego nie jest w stanie zrozumieć.

Prawdziwa szkoła to warsztat pracy.

Czego się za młodu nauczysz, na starość jakbyś znalazł.

Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny.

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.

Prawdziwa wiedza – to znajomość przyczyn.

Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą.

Pamiętajcie wszyscy młodzi, co kto umie, nie zaszkodzi.

Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski.

Bez nauki i lapciów nie uplecie.

Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie.

Im bardziej wykształcisz swoje dzieci, tym dalej od ciebie odejdą.

Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.

Celem nauki nie jest otwieranie drzwi do nieskończonej mądrości, lecz położenie kresu nieskończonym błędom.

Do ludzi po naukę, do matki po koszulę.

I nauka czasem głupim człowieka czyni.

Czytanie do nauki droga.

Jak rola, choć żyzna, nie może być płodna bez uprawy, tak i duch bez nauki.

Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama