Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Dlaczego dziecko nie chce odrabiać lekcji?
Adobe Stock
Mama

Dziecko nie chce odrabiać lekcji? Ekspertka radzi, jak je do tego zachęcić

Dlaczego dziecko nie chce odrabiać lekcji? Praca domowa to zwykle nielubiany punkt programu w każdym domu. Psycholożka wyjaśnia, jak nauczyć małe dziecko odpowiedzialności i wykrzesać motywację do popołudniowej pracy oraz odpowiada, czy odrabiać lekcje z dzieckiem.
Edyta Żółtowska - psycholog
Edyta Żółtowska-Górska
Konsultacja merytoryczna

W sytuacji kiedy dziecko nie chce odrabiać lekcji w domu, rodzice najczęściej wybierają jedną z dwóch strategii.  Pierwsi z nich od pierwszych dni szkolnej edukacji potomka siadają z nim (lub z nią) do wspólnego odrabiania lekcji i nie wyobrażają sobie, by pozostawić dziecko z tym zadaniem. Inni uważają, że po kilku godzinach zajęć, tak jak po ich pracy, dziecku należy się czas wolny. Nie dość, że maluchy nie powinny mieć zadawane do domu, to już na pewno praca domowa nie może obejmować również ich rodziców. Odmawiają więc kategorycznie ślęczenia nad zeszytami dzieci. Gdzie znaleźć złoty środek? Pomagać w końcu czy nie pomagać? I przede wszystkim – jak zachęcić dziecko do odrabiania lekcji?

Czy to prawda, że wnuki kocha się bardziej niż własne dzieci?

Dlaczego dziecko nie chce odrabiać lekcji?

Edyta Żółtowska-Górska, psycholożka: Oczekiwanie od dziecka, że będzie siadało z entuzjazmem do odrabiania lekcji, jest nieco nierealne. Czy dorosły cieszy się, kiedy dostaje dodatkową pracę do zrobienia w domu na jutro? Dziecko też po powrocie ze szkoły ma poczucie, że się napracowało i najchętniej pobawiłoby się w swoim pokoju, tymczasem mama woła do zeszytów. Dlatego dobrze jest ustalić, że w domu będzie miało najpierw trochę czasu na to, by wypocząć – zjeść coś, poleniuchować, pobawić się. Sprawdza się też ustalenie stałej pory siadania do zajęć, np. po obiedzie lub o konkretnej godzinie. Warto pamiętać, że odrabianie lekcji nie może zaczynać się o 20.00, bo dziecko jest już wtedy zmęczone.

Czy odrabiać lekcje z dzieckiem?

E. Ż.-G.: Od początku warto przyzwyczajać dziecko, że odrabianie lekcji i nauka to jego zadania, a nie rodzica. Oczywiście, przez pierwsze miesiące należy początkującego ucznia pilotować – zaznaczając, że mama sprawdzi lekcje i pomoże, jeśli malec natknie się na trudności. Nie ma potrzeby jednak, by rodzic siedział non stop przy stole, bo dziecku wejdzie w nawyk, że pracuje wtedy, gdy ktoś dorosły jest obok. Lepiej, gdy pierwszak siada przy biurku w swoim pokoju i pokazuje mamie efekt swej pracy lub woła ją jedynie wtedy, gdy potrzebuje pomocy.

Czy od każdego dziecka wymaga się tyle samo?

E. Ż.-G.: To bardzo indywidualna kwestia. Wymagania i sposób wspierania dziecka muszą być dostosowane do jego możliwości. Uczeń, który od początku napotyka trudności, ma problemy z koncentracją lub zaburzenia percepcyjno-motoryczne, wymaga innego podejścia niż maluch, dla którego czytanie i pisanie nie stanowi żadnego problemu. Pierwsze dziecko potrzebuje większej uważności i wsparcia, drugie od początku można wdrażać w rolę samodzielnego ucznia.

Czego potrzebuje dziecko, by sprawnie odrabiać lekcje?

E. Ż.-G.: Ciszy, skupienia i ciepłego wsparcia rodziców. Na czas odrabiania lekcji wyłączamy telewizor, ściszamy radio, sprzątamy z biurka wszystko poza zeszytem i piórnikiem. Warto wcześniej przewietrzyć pokój, dać dziecku coś do zjedzenia, wypicia, sprawdzić, czy nie musi iść do toalety – wtedy łatwiej mu będzie skoncentrować się na pracy. Jeśli dziecko ma dużo zadane lub pracuje w wolnym tempie, można robić krótkie, 10-minutowe przerwy na poskakanie, wstanie od biurka, wyjście na chwilkę z psem. Uczeń, pracując, musi też słyszeć, co robi dobrze, z czym sobie radzi, co robi lepiej niż wczoraj. Aby dziecko chętnie siedziało nad książkami i odrabiało lekcje, musi mieć poczucie sukcesu oraz czuć, że codziennie czegoś się uczy, np. coraz sprawniej czyta.

Jak przekonać dziecko do samodzielnego odrabiania lekcji?

E. Ż.-G.: Chwaląc je za konkretne rzeczy, np. bezbłędne napisanie zdania lub sprawne przeczytanie czytanki. Ale również za wysiłek wkładany w pracę, niezależnie od jej efektów. Możemy powiedzieć np.: „Widzę, że bardzo starałeś się, kolorując ten obrazek”, „Naprawdę przyłożyłaś się do tego zadania, super”. Dziecko ma wtedy poczucie, że warto podejmować wysiłek, próbować, bo rodzic dostrzega zaangażowanie.

Teraz superważna sprawa – nie ma lepszej motywacji do pracy niż uwaga i aprobata rodziców! Krytykowaniem i porównywaniem do zdolniejszych kolegów tylko dziecko zniechęcimy. Zamiast pytać, co dostał kolega z ławki, podkreślmy, że nasza pociecha popełnia mniej błędów – jest dziś lepszą wersją siebie, rozwija się, dojrzewa. W sytuacjach, kiedy jakaś umiejętność jest dla dziecka szczególnie trudna, np. trudność sprawia mu czytanie czy liczenie, można zachęcić go do pracy, nagradzając jego zaangażowanie czymś przyjemnym. Codzienne 15-minutowe czytanie możemy nagrodzić wspólnym wyjściem na basen czy na lody w weekend.

Czy dziecko, które już samodzielnie odrabia lekcje, trzeba nadal kontrolować?

E. Ż.-G.: Po skończeniu trzeciej klasy można oddawać dziecku odpowiedzialność za funkcjonowanie w roli ucznia. Nie oznacza to jednak, że dziewięciolatek zostaje z nauką sam. Powinien pamiętać, co jest zadane, co przynieść do szkoły, czego się nauczyć, no i sam odrabiać lekcje, ale mogą też zdarzać się wpadki. Poza tym rodzice mają obowiązek go kontrolować i ukierunkowywać. Jeśli dziecko dobrze sobie radzi, nie trzeba codziennie sprawdzać zeszytów. Ale jeśli nie wywiązuje się ze swoich zadań, można wieczorem przejrzeć jego książki. Także po to, aby wiedzieć, czego się uczy, jak sobie radzi, w czym mu pomóc. Pamiętajmy jednak: to dziecko chodzi do szkoły, rodzice mają być jedynie wsparciem.

W  pierwszych miesiącach nauki wsparcie rodziców podczas odrabiania lekcji jest niezbędne. Nie chodzi jednak o podpowiadanie czy dawanie gotowych rozwiązań, ale nauczenie dziecka, jak się uczyć. Warto powiedzieć mu, że za każdym razem trzeba przejrzeć zeszyty, sprawdzić, co jest zadane, ustalić, czym zajmie się najpierw, a czym później. To rodzic może podpowiedzieć małemu uczniowi, żeby zaznaczał ołówkiem, co ma zrobić w domu, podkreślał na kolorowo najważniejsze zdania i pisał na oddzielnej kartce rzeczy do zapamiętania. Przygotujcie się, że uczenie dziecka, jak się sprawnie uczyć, będzie trwało nawet kilka lat!

Zobacz też: 

dziecko samo w domu
Adobe Stock
Wychowanie
Dziecko samo w domu – przepisy prawa a gotowość dziecka
Odpowiedź na pytanie od ilu lat dziecko może zostać samo w domu nie jest jednoznaczna. Zgodnie z prawem zdrowe dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7. lub 13. roku życia – to zależy od rodzaju przepisów. Jednak według specjalistów nie tylko wiek powinien o tym decydować. Sprawdź, od kiedy dziecko może zostać samo w domu i jak je na to przygotować.

Bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, od ilu lat dziecko może zostać samo w domu. Istnieją aż trzy różne przepisy , które granicę wieku ustalają na ukończony 7., 8. lub 13. rok życia dziecka. Przepisy te nie precyzują, w jakim wieku dziecko może zostać samo w domu na noc. Dodatkowe eksperci zajmujący się rozwojem dzieci również nie potrafią jasno określić tej granicy wiekowej.  Spis treści: Dziecko samo w domu - podstawa prawna Kiedy dziecko może zostać samo w domu – opinia ekspertów Dziecko samo w domu na noc – prawo i zalecenia Jak przygotować dziecko do bycia w domu bez rodziców Dziecko samo w domu – podstawa prawna Art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń brzmi: „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.’’ Jak widać, brzmienie przepisów karnych jest bardzo ogólnikowe , bo czym jest okoliczność niebezpieczna dla zdrowia? Dlatego pozostawienie dziecka samego w domu za każdym razem jest oceniane indywidualnie. Najczęściej za złamanie prawa uznaje się sytuację, gdy pozostawione samo w domu dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu albo doszło do groźnych zdarzeń. Niebezpiecznych okoliczności dziecko może stworzyć wiele. Jedną z nich jest dostęp do kuchenki gazowej. Warto podkreślić, że przepisy te dotyczą dzieci zdrowych. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozgraniczenie wieku nie obowiązuje. Dziecko samo w domu – prawo administracyjne Sprawę komplikuje prawo administracyjne i ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jej zapisy brzmią...

ile powinien ważyć plecak ucznia
Maria Sbytova/Adobe Stock
Aktualności
Ile powinien ważyć plecak ucznia? Dopuszczalny ciężar w stosunku do masy ciała
Na pytanie, ile powinien ważyć plecak ucznia, jest tylko jedna odpowiedź: im mniej, tym lepiej. Tymczasem polskie dzieci, zwłaszcza młodsi uczniowie, dźwigają często więcej niż 10-15 proc. masy ciała. Co więcej - pojawiają się opinie, że ciężki plecak dla dziecka to nie problem. Jak sprawić, żeby plecak ucznia ważył mniej i jak dziecko powinno go nosić.

Plecaki uczniów są zbyt ciężkie. Mówi się o tym co roku przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Fakt ten potwierdzają między innymi badania, które przeprowadza Główny Inspektorat Sanitarny w polskich szkołach. W 2016 roku przebadano uczniów z 700 szkół. Najgorzej było wśród uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych – aż 75 proc. dzieci w tej grupie wiekowej miało zbyt ciężkie plecaki. W 2018 roku, gdy ponownie ważono plecaki uczniów, wyniki były podobne. Ostatnio jednak w mediach pojawiła się wypowiedź fizjoterapeuty , który twierdzi, że dzieci mogą nosić ciężkie plecaki, i że najważniejsze jest to, w jaki sposób je noszą. I faktycznie, jeśli dziecko nie ma wad postawy (np. skoliozy ) ani chorób związanych z odwapnieniem kości (np. choroby Scheuermana), ciężki plecak szkolny noszony w prawidłowy sposób może nie spowodować u dziecka wady postawy. Jednak generalizowanie, że każde dziecko w wieku szkolnym może dźwigać na plecach więcej niż 10-15 proc. masy ciała, to przesada . Ile powinien ważyć plecak ucznia, żeby nie zaszkodził? Zapakowany plecak szkolny nie powinien ważyć więcej niż 10-15 proc. wagi ucznia. Sanepid twierdzi, że plecak ucznia ważący więcej niż 10-15 proc. masy ciała dziecka jest zbyt ciężki. Taką sama granicę wskazują specjaliści z innych krajów. Specjaliści podkreślają, że noszenie zbyt ciężkiego plecaka może wywołać u dziecka bóle pleców i stawów, które są skutkiem zmiany postawy i sposobu poruszania się dziecka pod dużym obciążeniem. Ciężki plecak może również nasilić problem w przypadku wad postawy i niektórych chorób. Takie dzieci powinny dźwigać jak najmniej.  Ciężki plecak ucznia wzmacnia mięśnie? Pojawiają się również głosy, że noszenie ciężkiego plecaka to dla dziecka rodzaj treningu. Owszem, ale jeszcze lepszym treningiem jest...

Biurka, krzesła i regały w promocji w Biedronce
AdobeStock
Edukacja
Meble dla uczniów od poniedziałku w Biedronce. Solidne i tanie!
Znajdziecie tu wszystko dla waszych szkolniaków – drewniane biurka, regały i wygodne krzesła obrotowe już od 119 zł!

Choć wakacje wciąż trwają, warto zacząć już przygotowania do nowego roku szkolnego. Teraz w sklepach są najlepsze promocje na różne akcesoria, plecaki i inne rzeczy niezbędne w szkolnej wyprawce (o czym na bieżąco was informujemy). Jeśli wasze dzieci od września zaczną dopiero przygodę z edukacją, pewnie rozglądacie się właśnie za meblami, które zmienią pokój przedszkolaka w królestwo ucznia . Mamy dla was świetną wiadomość. Od poniedziałku w Biedronce znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie – drewniane biurka, regały i wygodne krzesła obrotowe. Pełen zestaw kupicie za mniej niż 500 zł! Biurko młodzieżowe w kolorze dąb sonoma Biurko dla ucznia, które znajduje się w aktualnej gazetce Biedronki, dostępne będzie w sklepach od 12 sierpnia. Kosztuje 119 zł, ma 90 cm szerokości, 45 cm głębokości i jest wysokie na 75 cm. Biurko to posiada praktyczne otwarte półki i zamykaną szufladę, dzięki czemu pomieści niezbędne szkolne akcesoria . Modułowy regał na książki i zabawki W komplecie do biurka możecie kupić też rozsuwany regał w tym samym kolorze. Dzięki temu, że składa się z modułów i można ustawić go na trzy różne sposoby, będzie pasował w każdym dziecięcym pokoju . Wymiary regału to: szerokość 80-126 cm, głębokość 45-80 cm, wysokość 75 cm. Kosztuje 149 zł. ​ W gazetce Biedronki nie podano jednak wagi produktu, dlatego zanim zdecydujecie się na zakup, upewnijcie się, że dacie radę zanieść go do domu. Alternatywą może być oczywiście skorzystanie ze sklepu online . Wówczas problem transportu będziecie mieli z głowy. Krzesło obrotowe z obiciem z weluru W przestrzeni do odrabiania lekcji nie może zabraknąć też wygodnego krzesła dla ucznia, najlepiej obrotowego. Takie fotele w dwóch wariantach kolorystycznych również od poniedziałku będą w sprzedaży w Biedronce w cenie 149 zł. Krzesło posiada...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz