Karta rowerowa to dokument potrzebny dzieciom, które chcą uzyskać samodzielność podczas jazdy na rowerze. Najłatwiej wyrobić ją w szkole – zajęcia przygotowujące do zdania testu na kartę rowerową i same egzaminy są bezpłatne. Prowadzi je nauczyciel z odpowiednimi uprawnieniami, policjant lub nauczyciel jazdy. Dowiedz się, od ilu lat dziecko może zdawać na kartę rowerową.

Reklama

Za brak karty rowerowej grożą konsekwencje – mandat za brak karty rowerowej dla dziecka, a w skrajnym przypadku nawet 1500 zł grzywny dla rodziców.

Spis treści:

Karta rowerowa – czym jest, do czego uprawnia?

Karta rowerowa to dokument uprawniający dziecko do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Uzyskuje się ją po zdaniu egzaminu teoretycznego z przepisów ruchu drogowego oraz egzaminu praktycznego z jazdy na rowerze i obsługi technicznej roweru. Karta rowerowa wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo.

Karta rowerowa uprawnia dziecko nie tylko do jeżdżenia rowerem. Aby poruszać się po drogach publicznych hulajnogą elektryczną lub UTO (urządzeniem transportu osobistego – np. deskorolką elektryczną lub urządzeniem samobalansującym) także jest niezbędna dziecku karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T. Po ukończeniu 15. roku życia posiadacz karty rowerowej może kierować pojazdem zaprzęgowym, np. furmanką. Od 17. roku życia z kartą rowerową można jeździć rikszą lub innym rowerem wieloosobowym.

Zobacz także

Karta rowerowa uprawnia do poruszania się:

 • rowerem,
 • hulajnogą elektryczną,
 • pojazdem zaprzęgowym,
 • rowerem wieloosobowym np. rikszą.

Karta rowerowa NIE uprawnia do poruszania się motorowerami czy skuterami – do tego niezbędne jest do ukończenia 18. roku życia prawo jazdy kategorii AM.

Od jakiego wieku karta rowerowa jest obowiązkowa?

Posiadanie karty rowerowej jest obowiązkowe dla dziecka w wieku od 10 do 18 roku życia, które chce poruszać się po drogach publicznych.

Policja ma prawo kontrolować dziecko jadące ulicą lub drogą i sprawdzać, czy ma uprawnienia do samodzielnego poruszania się rowerem (lub innym pojazdem, do którego prowadzenia uprawnia karta rowerowa). Wyjątek stanowią dzieci w wieku 16 i 17 lat, które posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub T oraz te, które mają uprawnienia do poruszania się motorowerem/skuterem (AM).

Czy dziecko może dostać mandat za brak karty rowerowej?

Obowiązujące przepisy mówią o tym, że mandat za brak karty rowerowej policja może wystawić dziecku od 17 roku życia. Młodsze dzieci nie mogą zostać ukarane mandatem, gdyż zgodnie z Kodeksem wykroczeń odpowiedzialności podlegają wyłącznie osoby po ukończeniu 17. roku życia.

Młodsze dzieci nie dostaną mandatu, ale w przypadku nagminnego łamania prawa o konieczności posiadania karty rowerowej policja może wystąpić do sądu o ukaranie rodziców – od 2022 roku grozi im grzywna w wysokości 1500 zł.

Karta rowerowa – przepisy 2023

Dziecko poniżej 10. roku życia może poruszać się rowerem po drogach publicznych wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Między 10. a 18. rokiem życia może jeździć samodzielnie, ale pod warunkiem, że ma kartę rowerową. Po ukończeniu 18. roku życia do poruszania się rowerem po drogach i ulicach karta rowerowa nie jest już potrzebna.

Od 2022 roku weszły z życie nowe przepisy drogowe. Wzrosły między innymi kary za ich łamanie. Za brak karty rowerowej 17-latek mógł do tej pory otrzymać mandat w wysokości 100 zł. Obecnie mandat ten wynosi już 200 zł.

Egzamin na kartę rowerową

Do egzaminu na kartę rowerową może przystąpić dziecko, które ukończyło 10 lat.

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Test z teorii, który składa się z 25 pytań. Dziecko musi wykazać się w nim znajomością przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, obsługi technicznej roweru, pierwszej pomocy i zasad jazdy na rowerze. Do każdego pytania są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas na udzielnie odpowiedzi to 35 minut. Aby zdać egzamin teoretyczny na kartę rowerową, trzeba udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.
 2. Egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności:
 • jazdy na wprost,
 • zatrzymania się przed linią,
 • ponownego ruszania,
 • skręcania w lewo i prawo z wyciągniętą ręką,
 • zatrzymywania się w wyznaczonym miejscu,
 • pokonywania slalomu,
 • jazdy po ósemce,
 • szybkiego zatrzymania się na sygnał,
 • reagowania na znaki drogowe,
 • sprawdzania stanu technicznego roweru, w tym ustawienia siodełka, czy działają lampki przednia i tylna, czy działają hamulce.

Aby zdać egzamin praktyczny, dziecko musi poprawnie wykonać 90 procent manewrów.

Do przystąpienia do kursu i egzaminu, zarówno w szkole, jak i innym ośrodku, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna oraz zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 45x35 mm.

Gdzie wyrobić kartę rowerową?

Najczęściej dzieci zdobywają kartę rowerową w szkole podstawowej. Wydaje ją dyrektor szkoły po tym, jak dziecko zda egzaminy, które najczęściej organizowane są w czerwcu.

Kartę rowerową można także zdobyć, odbywając zajęcia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego albo w szkołach jazdy, które mają uprawnienia do szkolenia i egzaminowania na kartę rowerową.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama