Zakończyła się debata publiczna, dotycząca projektu polityki rodzinnej rządu. Do końca czerwca ma zostać przygotowany projekt ustawy rodzinnej, mającej sprzyjać młodym ludziom i tym samym zachęcać ich do powiększania rodziny.

Reklama

25 kwietnia br. odbyła się konferencja, dotycząca projektu polityki rodzinnej rządu. Zakończyła ona, trwającą od marca, debatę publiczną o rządowym projekcie polityki prorodzinnej. Celem rządu jest stworzenie dla młodych rodzin takich warunków życia, które zachęcałyby do powiększania rodziny.

Biorąca udział w konferencji wiceminister pracy i polityki społecznej, Joanna Kluzik-Rostowska zapewniła, że do końca czerwca br. projekt ustawy rodzinnej będzie już gotowy i znajdzie się w nim wiele elementów rządowego programu prorodzinnego. Ponadto, powiedziała, że do końca sierpnia br. będzie gotowy projekt ustawy, dotyczącej edukacji przedszkolnej.

Co będzie zawierać projekt ustawy rodzinnej?
1. Wprowadzenie systemu podatkowego, dającego ulgi rodzinom (poprzez uzależnienie kwoty wolnej od podatku w PIT od liczby osób w rodzinie – im liczniejsza rodzina, tym wyższa kwota wolna od podatku oraz zlikwidowanie obecnie panującej sytuacji, wspierającej głównie samotnych rodziców).

2. Wprowadzenie składek emerytalnych dla rodziców pozostających na urlopach wychowawczych.

Zobacz także

3. Refundowanie pracodawcy całości składki na Fundusz Pracy za tego z rodziców, który decyduje się poświęcić wychowaniu dzieci.

4. Lepsza opieka zdrowotna dla kobiet ciężarnych i dzieci, w tym uzyskanie pomocy pediatry w miejscu zamieszkania, ułatwiony dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, finansowanie opieki medycznej nad ciężarną, szkół rodzenia, kosztów porodu.

5. Wydłużenie urlopów macierzyńskich o 8 tygodni (czyli do 26 tygodni przy pierwszym dziecku, 28 tygodni przy drugim dziecku i 36 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka.

6. Rozwiązania ułatwiające godzenie studiowania i opieki nad dzieckiem.

7. Wprowadzenie ułatwień prawnych, dających możliwość pracy w domu, promowanie niepełnego czasu pracy.

8. Zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli i wydłużenie czasu ich pracy.

9. Promowanie i poprawienie wizerunku rodzin wielodzietnych

10. Dofinansowanie opieki nad dzieckiem w rodzinach ubogich; w tym uzyskanie becikowego (dodatkowego tysiąca złotych dla najuboższych) uzależnione byłoby od prowadzenia „karty ciąży”, dokumentujące okresowe obowiązkowe badania ciężarnej oraz wypłacane byłoby na raty po 100 PLN miesięcznie jeszcze w czasie ciąży, a nie po porodzie.

11. Skuteczna pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

12. Promowanie rodzin zastępczych przy jednoczesnym stopniowym likwidowaniu dużych domów dziecka.

Cały projekt polityki rodzinnej możesz zobaczyć na stronie: www.rodzina.gov.pl i www.kobieta.gov.pl pod bannerem "Polityka rodzinna 2007-2014”.

Dorota Pierzchalska

Przeczytaj także:

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama