Bierzmowanie jako jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego stanowi dopełnienie chrztu. Zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego przygotowania do przyjęcia darów Ducha Świętego składają się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego. Trwają one 3 lata i obejmują minimum 30 spotkań w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach. Tłumaczymy, w której klasie udzielane jest bierzmowanie.

Reklama

W której klasie jest bierzmowanie?

Publikacja „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” jasno wskazuje, że „przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej”. Co oznacza, że młodzież, która cechuje się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną może przyjąć sakrament bierzmowania po ukończeniu ostatniej klasy szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej – bez wskazania klasy.

Bierzmowanie: w jakim wieku?

W Kościele katolickim bierzmowanie przyjmują osoby między 14. a 18. rokiem życia, a także osoby dorosłe. Przygotowania do bierzmowania powinny odbywać się w parafii zamieszkania, a nie w parafii, na której terenie znajduje się szkoła.

Co ile lat jest bierzmowanie?

W dużych parafiach (np. w miastach archidiecezjalnych) bierzmowanie odbywa się co roku. Natomiast w mniejszych parafiach sakrament bierzmowania udzielany jest przez biskupa zwyczajowo co dwa lata. Osoba wierząca przyjmuje bierzmowanie tylko raz w życiu.

Zobacz także:

Zobacz także
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama