Poporodowe zaburzenia lękowe są to nadmierne lęki i obawy, które najczęściej dotyczą dziecka. Zaburzenia lękowe po porodzie mogą też przyjmować postać lęku panicznego, utrudniającego funkcjonowanie. Nasilone poporodowe zaburzenia lękowe wymagają konsultacji lekarza, mogą bowiem zagrażać życiu matki i dziecka.

Reklama

Objawy poporodowych zaburzeń lekowych

Kilka lub wszystkie z poniższych objawów mogą świadczyć o poporodowych zaburzeniach lękowych:

• nasilony lęk o dziecko
• utrudnione funkcjonowanie z powodu strachu
• lęk przed zostaniem sam na sam z dzieckiem
• przyspieszony rytm serca
• ból w klatce piersiowej
• duszności
problemy ze snem
• zaburzenia odżywiania
• ból głowy
• ból kręgosłupa
• obniżony nastrój
depresja poporodowa

Niezwłocznej konsultacji lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry lub/i psychoterapeuty wymagają stany lękowe objawiające się:

• omdleniami
• przyspieszonym tętnem
hiperwentylacją.

Zobacz także

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama