Metoda Spinning babies bazuje na fizjologii porodu. Gdy pojawiają się trudności w naturalnym przebiegu porodu, przewiduje określone interwencje, których celem jest ułatwienie dziecku przyjście na świat. To nowe podejście, bo tradycyjna opieka okołoporodowa medykalizuje poród, a gdy to nie pomaga, proponuje cesarskie cięcie, czyli interwencję chirurgiczną.

Reklama

Spinning babies – na czym polega?

Spinning babies jest metodą przygotowania do porodu i jego ułatwiania, która zakłada, że dziecko jest aktywnym uczestnikiem porodu, który sam wybiera najlepszą dla siebie pozycję w czasie „podróży” przez kanał rodny. Ocena postępu porodu w tej metodzie bazuje nie na rozwarciu szyjki macicy, ale na położeniu główki dziecka w drogach rodnych.

Bardzo ważne jest też założenie, że dziecko przeprawia się przez kanał rodny w sposób, w jaki ciało matki mu to umożliwia, jakie warunki mu tworzy. Dlatego przygotowanie przed porodem ma na celu taka pracę z ciałem kobiety, aby było ono w stanie wytworzyć dziecku jak najlepsze warunki do pokonania drogi, jaka je czeka. To wymaga zrównoważenia napięć mięśniowych w obrębie miednicy przyszłej mamy. Osiąga się to poprzez ćwiczenia, zmianę postawy ciała i codziennych nawyków, a czasami współpracę z osteopatą. Celem Spinning babies jest tak naprawdę zwiększenie szans na sprawny poród naturalny.

A gdy poród się rozpocznie, metoda Spinning babies oferuje różne techniki, które poród ułatwiają. Wykorzystuje się w nich grawitację, np. poprzez pozycje wertykalne, ale i różne techniki, które pozwalają na bieżąco tworzyć najlepsze możliwe warunki do przeciskania się dziecka przez kanał rodny.

Korzyści, jakie może dać Spinning babies:

Zobacz także
  • zmiana pozycji działa dziecka na główkowe – najlepsze do porodu,
  • optymalne ustawienie macicy,
  • zrównoważenie napięć w obrębie miednicy – mięśni, więzadeł, powięzi,
  • większe szanse na naturalny poród i jego naturalne rozpoczęcie,
  • większa mobilność kości miednicy i więcej miejsca w kanale rodnym dla dziecka,
  • zmniejsza ryzyko cesarskiego cięcia z powodu wadliwego ułożenia dziecka oraz „braków postępu porodu”,
  • szybszy przebieg porodu, a więc krótszy czas jego trwania,
  • zmniejszenie odczuwania bólu podczas porodu,
  • zmniejszenie medykalizacji porodu.

Jak skorzystać z metody Spinning babies?

Spinning babies jest metodą i marką. Oznacza to, że żeby położna mogła otoczyć ciężarną opieką zgodną z tą metodą, musi ukończyć specjalne szkolenie.

W Polsce są już położne i doule, które stosują Spinning babies, i się tym chwalą. Techniki te mogą być zastosowane w trakcie porodu w szpitalu i w czasie porodu domowego. Położna dobiera je oraz pozycje porodowe indywidualnie do pacjentki.

Źródło: spinningbabies.com

Przeczytaj też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama