Test PAPPA (PAPP-A) jest jednym z bardziej znanych badań prenatalnych. Składa się z badania USG i badania krwi, dlatego znany jest również pod nazwą test podwójny. To nieinwazyjne badanie. Nie zagraża bezpieczeństwu ani mamy, ani dziecka. Pozwala określić ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Downa i innych wad genetycznych.

Reklama

Test PAPPA:
1. Kiedy robi się to badanie?
2. Wskazania do testu podwójnego
3. Co wykrywa?
4. Wiarygodność testu
5. Ile kosztuje test PAPPA?

Kiedy robi się test PAPPA?

Do podstawowych badań prenatalnych należy USG w ciąży. Pierwsze powinno zostać wykonane w 11–14. tygodniu ciąży. Nie wiąże się ono z żadnym ryzykiem. Lekarz sprawdza, jak zbudowane są niektóre narządy dziecka (sprawdza np. kość nosową, szerokość fałdu karkowego, ocenia kształt główki). Dzięki temu może stwierdzić, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Jeśli coś lekarza zaniepokoi, zleca wykonanie dodatkowych analiz. Najczęściej jest to test PAPPA, który wykonuje się między 10. a 14. tygodniem ciąży.

Przyszłej mamie pobiera się krew. W specjalistycznym laboratorium bada się współczynniki krwi – poziom białka PAPP-A i wolną podjednostkę beta hCG. Pozwala to ocenić, czy dziecku zagraża wada genetyczna.

Wskazania do testu PAPPA

Nieinwazyjne badania prenatalne, w tym test PAPPA, zaleca się przyszłym mamom, które ukończyły 35 lat, a także w przypadku:

Zobacz także
  • aberracji chromosomowej płodu w poprzedniej ciąży,
  • nieprawidłowego wyniku USG lub badania biochemicznego, wskazujących na ryzyko wystąpienia wady płodu,
  • aberracji chromosomowej u matki lub ojca dziecka.

Co wykrywa test PAPPA?

To badanie przesiewowe pomaga określić ryzyko wystąpienia wad płodu, m.in.:

  • zespołu Downa,
  • zespołu Edwardsa,
  • zespołu Patau,
  • wad ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Wiarygodność testu PAPP-A

Ryzyko wystąpienia wady oblicza się za pomocą programu komputerowego, uwzględniającego wiek matki. Wynik ujemny testu PAPP-A oznacza bardzo niskie ryzyko wystąpienia wady, ale nie daje jednak całkowitej pewności, że dziecko jest zdrowe.

Wynik dodatni badania PAPP-A nie oznacza pewności wystąpienia zespołu Downa. Coraz popularniejsze są nieinwazyjne badania prenatalne, np. test NIFTY i test HARMONY, których skuteczność w wykrywaniu wad płodu jest dużo wyższa i wynosi ok. 99 proc.

Wiarygodność testu PAPPA waha się w granicach 60–80 proc., przy 5 proc. wyników fałszywie dodatnich. Dlatego też czasami, celem weryfikacji, konieczne jest przeprowadzenie innych badań, takich jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki.

Ile kosztuje test PAPPA?

Test PAPPA jest refundowany przez NFZ, jeśli ciężarna spełnia przynajmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów (patrz: wskazania do testu PAPPA). Badanie można także wykonać prywatnie, a jego cena zaczyna się od 250 zł.

Więcej o zdrowiu w ciąży:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama