Jakie dokumenty do becikowego
fot. AdobeStock

Kto dostaje becikowe w 2019 roku?

Jednym ze świadczeń, z których mogą skorzystać rodzice po narodzinach dziecka, jest becikowe. Sprawdź, czy przysługuje ci ta jednorazowa zapomoga.
Małgorzata Wódz
Jakie dokumenty do becikowego
fot. AdobeStock
Becikowe to jednorazowa zapomoga, którą otrzymasz w związku z urodzeniem dziecka. Zasiłek w każdym przypadku wynosi 1 tys. zł. Zasady przyznawania tego świadczenia w 2019 roku są takie same jak w roku poprzednim. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać?

Kto dostaje becikowe w 2019 roku?

Możesz ubiegać się o to świadczenie, jeśli jesteś obywatelem Polski i:
 • urodziło ci się dziecko
 • jesteś jego faktycznym lub prawnym opiekunem.
 • dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Becikowe przysługuje również:
 • zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom, obywatelom Unii Europejskiej i krajów spoza Unii, które mają podpisane stosowane umowy z Polską
 • posiadają np. kartę pobytu z adnotacją – dostęp do rynku pracy. 

Becikowe nie przysługuje:
 • jeśli otrzymujesz podobne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą.
Redakcja poleca: Becikowe 2018: jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]
Co to jest becikowe? W jakiej wysokości jest przyznawane świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek i jakie musisz przygotować dokumenty?

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać pieniądze należy złożyć wniosek. Możesz pobrać go z internetu lub otrzymać na miejscu w urzędzie. 
(kliknij, aby pobrać wniosek o becikowe).

Do wniosku należy dołączyć:
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego.
 • Zaświadczenie od lekarza lub położnej, że mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży (nie dotyczy opiekunów prawnych, czyli osób, którym opiekę nad dzieckiem przyznał sąd i rodziców adopcyjnych). 
 • Odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub paszportu.
 • Oświadczenia obojga rodziców, że becikowe nie zostało pobrane wcześniej.  
 • Osoby, które żyją w związku partnerskim, powinny uwzględnić dochody obojga partnerów.
Uwaga: Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania becikowego zależy od sytuacji finansowej rodziny. Warto dopytać urzędników w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, co jeszcze trzeba ze sobą przynieść, aby złożyć wniosek o becikowe.

Jaki obliczyć dochód do becikowego w 2019?

Aby obliczyć, czy przysługuje ci becikowe, weź pod uwagę dochód osiągnięty w poprzednim roku rozliczeniowym. Podziel go na liczbę członków rodziny (w tym nowo narodzone dziecko). Jeśli wasza sytuacja finansowa zmieniła się od poprzedniego roku (ktoś stracił pracę, ma nową, otrzymuje zasiłek macierzyński, wyrejestrował działalność gospodarczą, utracił prawo do renty itp.), musisz o tym poinformować urzędników. W takiej sytuacji becikowe będzie przyznawane w oparciu o aktualną sytuację finansową rodziny.

Gdzie składa się wniosek o becikowe?

Zwykle robi się to w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Warto wcześniej upewnić się w miejscu zamieszkania, gdzie się to robi. Na złożenie wniosku masz 12 miesięcy od dnia porodu (rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie tego świadczenia do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem).

Kiedy dostaniesz pieniądze?

 • Jeśli wniosek i potrzebne dokumenty złożysz do 10. dnia miesiąca – becikowe otrzymasz do końca tego samego miesiąca.
 • Jeśli dokumenty dostarczysz po 10. dniu miesiąca – na wypłatę musisz poczekać do końca kolejnego miesiąca.

Pieniądze mogą zostać przelane na konto, przesłane pocztą lub wypłacone w kasie urzędu.
Jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 674 zł lub 764 – gdy dziecko jest niepełnosprawne, oprócz becikowego możesz ubiegać się również o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, które są przyznawane w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się wasza rodzina. 


Zobacz też:
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Coraz bliżej Święta

Ciążowe zakupy