Kto dostaje becikowe w 2019 roku?

Jednym ze świadczeń, z których mogą skorzystać rodzice po narodzinach dziecka, jest becikowe. Sprawdź, czy przysługuje ci ta jednorazowa zapomoga.
Jakie dokumenty do becikowego
fot. AdobeStock
Becikowe w 2019 roku jest przyznawane na tych samych zasadach co w roku poprzednim. To jednorazowa zapomoga, którą otrzymasz w związku z narodzinami dziecka. Mogą ubiegać się o nią polscy rodzice oraz zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy posiadający np. kartę pobytu z adnotacją – dostęp do rynku pracy. Becikowe nie przysługuje rodzicom, którzy otrzymują podobne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą. Sprawdź, jakie warunki trzeba jeszcze spełnić, żeby je otrzymać.

Jakie kryteria dochodowe trzeba spełnić?

O becikowe w 2019 roku możesz ubiegać się, jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Przy wyliczeniach uwzględnia się dochód osiągnięty w poprzednim roku rozliczeniowym i dzieli się go na liczbę członków rodziny (w tym również nowo narodzone dziecko). Zasiłek w każdym przypadku wynosi 1 tys. zł.
Redakcja poleca: Becikowe 2018: jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]
Co to jest becikowe? W jakiej wysokości jest przyznawane świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek i jakie musisz przygotować dokumenty?

Gdzie składa się wniosek o becikowe?

Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek. W tym celu zazwyczaj trzeba zgłosić się do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Warto wcześniej upewnić się w miejscu swojego zamieszkania, gdzie składa się wniosek o becikowe. Na jego złożenie masz 12 miesięcy od dnia porodu (rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie tego świadczenia do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem). Wniosek o becikowe możesz pobrać z internetu lub otrzymać na miejscu w urzędzie).  

Jakie dokumenty są potrzebne do becikowego?

Lista potrzebnych dokumentów zależy od sytuacji finansowej rodziny. Mimo tego, że podstawą obliczeń jest dochód z poprzedniego roku rozliczeniowego, jeśli wasze finanse się zmienią (ktoś straci pracę, zdobędzie nową, otrzymuje zasiłek macierzyński, wyrejestrował działalność gospodarczą, utracił prawo do renty itp.), musisz o tym poinformować urzędników. W takich sytuacjach becikowe jest przyznawane w oparciu o aktualną sytuację finansową rodziny. Warto dopytać, co jeszcze trzeba ze sobą przynieść. Osoby, które żyją w związku partnerskim, powinny uwzględnić dochody obojga partnerów.

Do wniosku o becikowe należy załączyć:

  • Oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego.
  • Zaświadczenie od lekarza lub położnej, że mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży (warunek ten nie dotyczy opiekunów prawnych, czyli osób, którym opiekę nad dzieckiem przyznał sąd oraz rodziców adopcyjnych). 
  • Urzędnik poprosi również o odpis aktu urodzenia dziecka.
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub paszportu.
  • Oświadczenia obojga rodziców, że becikowe nie zostało pobrane przez was już wcześniej.  

Kiedy nastąpi wypłata zasiłku?

Jeśli do 10. dnia miesiąca uda ci się złożyć komplet wymaganych dokumentów, wypłata becikowego nastąpi do końca tego samego miesiąca. Na pieniądze musisz poczekać do końca kolejnego miesiąca, jeśli dokumenty dostarczysz po 10. dniu miesiąca. Pieniądze mogą zostać przelane na konto, przesłane pocztą lub wypłacone w kasie urzędu.

Jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 674 zł lub 764 – gdy dziecko jest niepełnosprawne, oprócz becikowego możesz ubiegać się również o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, które są przyznawane w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się wasza rodzina. 
 

Zobacz też:
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Płeć dziecka

Przygotowania do porodu