GRY
 
 

Kto dostaje becikowe w 2018 roku?

Jednym ze świadczeń, z których mogą skorzystać rodzice po narodzinach dziecka, jest becikowe. Sprawdź, czy przysługuje ci ta jednorazowa zapomoga.

becikowe, zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla rodziców, świadczenia dla rodziców
fot. Fotolia
Becikowe w 2018 roku jest przyznawane na tych samych zasadach co w roku poprzednim. To jednorazowa zapomoga, którą otrzymuje się w związku z narodzinami dziecka. Mogą ubiegać się o nią polscy rodzice oraz zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy, którzy mają np. kartę pobytu z adnotacją – dostęp do rynku pracy. 

Becikowego 2018 nie otrzymają ci rodzice, którym przysługują podobne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą. Sprawdź, jakie warunki trzeba jeszcze spełnić, żeby otrzymać to świadczenie.

Becikowe 2018: wniosek o becikowe

Aby otrzymać becikowe, najpierw należy złożyć wniosek (tu znajdziesz wzór wniosku o becikowe do druku). W tym celu zazwyczaj trzeba zgłosić się do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Warto wcześniej upewnić się, gdzie składa się wniosek o becikowe w miejscu swojego zamieszkania. Na złożenie dokumentów masz 12 miesięcy od dnia porodu (rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie tego świadczenia do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem).
Redakcja poleca: Becikowe 2018: jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]
Co to jest becikowe? W jakiej wysokości jest przyznawane świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek i jakie musisz przygotować dokumenty?

Becikowe: kryteria dochodowe

O becikowe możesz ubiegać się, jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Przy wyliczeniach uwzględnia się dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym i dzieli się go na liczbę członków rodziny (w tym również nowo narodzone dziecko). Zasiłek w każdym przypadku wynosi 1 tys. zł.

Zobacz też: Jakie świadczenia na dziecko można dostać w 2018 roku?

Jakie dokumenty są potrzebne do becikowego?

Lista potrzebnych dokumentów zależy od sytuacji rodziny. Mimo tego, że podstawą obliczeń jest dochód z 2017 roku, jeśli sytuacja finansowa rodziny w 2017 roku się zmieni (ktoś straci pracę, zdobędzie nową, otrzymuje zasiłek macierzyński, wyrejestrował działalność gospodarczą, utracił prawo do renty itp.),  musisz o tym poinformować w urzędzie. W takich sytuacjach becikowe jest przyznawane w oparciu o aktualną sytuację finansową rodziny. Warto dopytać, co jeszcze trzeba ze sobą przynieść. Osoby, które żyją w związku partnerskim, powinny uwzględnić dochody obojga partnerów.

  • Zwykle potrzebny jest wniosek o becikowe (można pobrać go z internetu lub otrzymać na miejscu w urzędzie). 
  • Dodatkowo wymagane będzie oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego.
  • Zaświadczenie od lekarza lub położnej, że mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży (warunek ten nie dotyczy opiekunów prawnych, czyli osób, którym opiekę nad dzieckiem przyznał sąd oraz rodziców adopcyjnych). 
  • Urzędnik poprosi również o odpis aktu urodzenia dziecka.
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub paszportu.
  • Oświadczenia obojga rodziców, że becikowe na dziecko nie zostało pobrane przez was już wcześniej.  

Kiedy nastąpi wypłata zasiłku?

Jeśli do 10. dnia miesiąca uda ci się złożyć komplet wymaganych dokumentów, wypłata becikowego nastąpi do końca tego samego miesiąca. Na pieniądze musisz poczekać do końca kolejnego miesiąca, jeśli dokumenty dostarczysz po 10. dniu miesiąca. Pieniądze mogą zostać przelane na konto, przesłane pocztą lub wypłacone w kasie urzędu.

Jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 674 zł lub 764 – gdy dziecko jest niepełnosprawne, oprócz becikowego możesz ubiegać się również o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, które są przyznawane w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się wasza rodzina. 

Czytaj też:
Doładuj
Przeładuj