Dziecko może samo chodzić i wracać ze szkoły, kiedy zezwalają na to przepisy, ale pod warunkiem że jest już na tyle dojrzałe psychicznie, by odpowiedzialnie iść chodnikiem i przechodzić przez jezdnię w dozwolonym miejscu. Warto pamiętać jednak o tym, że nawet jeśli dziecko samo wraca ze szkoły, nie oznacza to wcale, że rodzice, nauczyciele lub opiekunowie nie powinni troszczyć się o jego bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły lub powrotu z niej – ciąży na nich ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Reklama

Spis treści:

W jakim wieku dziecko może samo wracać ze szkoły?

Dziecko może wracać samodzielnie ze szkoły, gdy skończy 7 lat. Szkoły zazwyczaj wymagają dostarczenia zgody na samodzielny powrót dziecka ze szkoły.

Pamiętaj, że wiele zależy również od wewnętrznych wytycznych w szkole, a także statutu danej placówki. Może się np. okazać, że szkoła nie zezwala uczniom pierwszych klas wracać ze szkoły bez opieki osoby pełnoletniej. Na wniosek rodzica dziecko może odbierać starsze rodzeństwo (jeśli ma skończone 10 lat) lub inni opiekunowie, np. babcia, ciocia.

Dziecko nie powinno jednak samo chodzić do szkoły i ze szkoły, jeśli nie jest na tyle dojrzałe, żeby poradzić sobie w trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Musisz mieć pewność, że twoje dziecko podoła temu, by bezpiecznie przemierzyć całą trasę.

Zobacz także

Powrót dziecka ze szkoły – przepisy 2022

Przepisy o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: DzU z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm) mówią, że dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7. roku życia nie może samo korzystać z drogi, musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub dziecka, które skończyło już 10 lat (nie dotyczy to strefy zamieszkania, ani drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych – czyli sytuacji, kiedy szkoła znajduje się np. na osiedlu, na którym mieszka uczeń i droga jest wyłączona z ruchu kołowego).

Rodzice mają obowiązek odprowadzania dziecka do szkoły, jeśli nie skończyło ono 7 lat lub nie jest na tyle dojrzałe, by poradzić sobie samodzielnie. Art. 89 kodeksu wykroczeń mówi, że „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Kara grzywny może wynosić nawet 5 tysięcy złotych. W zależności od okoliczności przepis dotyczy nie tylko rodziców, ale również np. nauczycieli, pod których opieką znajduje się dziecko.

Jak przygotować dziecko do samodzielnego powrotu ze szkoły?

Przede wszystkim musisz ocenić jego świadomość w kwestii zagrożeń panujących na drodze. Porozmawiaj z dzieckiem o wszystkich niebezpieczeństwach, jakie mogą go spotkać. Dokładnie wytłumacz, jak musi reagować w sytuacjach kryzysowych. Dobrym pomysłem jest także, żebyś kilka razy przećwiczyła z dzieckiem drogę „w tę i z powrotem” i obserwowała, jak maluch sobie radzi. Koniecznie też naucz dziecko zasad bezpiecznego poruszania się chodnikiem, na przejściach dla pieszych itd. Nie wystarczy jednak, że mu o tym opowiesz – musisz sprawdzić podczas różnych wyjść z domu, czy dziecko rzeczywiście zna te zasady i czy je stosuje.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama