Niekiedy sytuacja życiowa zmusza rodziców do przeniesienia dziecka do innej szkoły. Czasami działa to także w drugą stronę – nauczyciele wychodzą z inicjatywą, by uczeń zmienił placówkę, np. ze względu na złe zachowanie. Należy jednak pamiętać o tym, że taka decyzja nie powinna być podejmowana pochopnie. Decyzję o przeniesieniu dziecka do innej szkoły warto skonsultować z pedagogiem szkolnym. Być może podpowie on mniej radykalne rozwiązanie.

Reklama

Wielu rodziców zastanawia się także, kiedy można przenieść dziecko do innej szkoły. Nie ma w tej kwestii ograniczeń – dziecko może mieć zmienioną szkołę, do której uczęszcza, zarówno w czasie trwania roku szkolnego, jak i po jego zakończeniu. Poniżej dokładnie tłumaczymy, jak przenieść dziecko do innej szkoły.

Spis treści

 1. Uzasadnienie przeniesienia dziecka do innej szkoły
 2. Pismo o przeniesienie dziecka do innej szkoły
 3. Przeniesienie dziecka do innej szkoły – dokumenty
 4. Ile trwa przeniesienie dziecka do innej szkoły?
 5. Czy dyrektor może odmówić przeniesienia dziecka do innej szkoły?

Uzasadnienie przeniesienia dziecka do innej szkoły

Przeniesienie dziecka do innej szkoły, choć wydaje się ostatecznością, w niektórych sytuacjach jest najlepszym wyjściem z sytuacji. Taka decyzja może być spowodowana wieloma czynnikami: przeprowadzką, niezadowoleniem z poziomu nauczania, konfliktami klasowymi.

Pozostałe powody przeniesienie dziecka do innej szkoły:

Zobacz także
 • brak porozumienia z rówieśnikami,
 • zmiana profilu nauczania,
 • zbyt niski lub zbyt wysoki poziom nauczania,
 • konflikty z nauczycielami,
 • prześladowanie dziecka przez rówieśników,
 • indywidualne kwestie.

O przeniesienie dziecka do innej szkoły mogą ubiegać się jego opiekunowie prawni, ale także nauczyciele. W tym drugim przypadku dzieje się tak, gdy uczeń ma negatywny wpływ na pozostałą część grupy lub bardzo źle się zachowuje.

Pismo o przeniesienie dziecka do innej szkoły

Pismo o przeniesienie dziecka do innej szkoły powinno zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • dane prawnego opiekuna,
 • adresata dokumentu (dyrektora placówki),
 • imię i nazwisko ucznia, jego rok urodzenia,
 • profil i numer klasy, do której uczęszcza uczeń,
 • placówkę, do której uczeń ma zostać przeniesiony,
 • uzasadnienie prośby o przeniesienie dziecka do innej szkoły,
 • podpis opiekuna prawnego.

Możesz skorzystać z naszego gotowego wzoru podania o przeniesienie dziecka do innej szkoły. Kliknij w miniaturę obrazka, żeby go wydrukować lub zapisać w oryginalnym rozmiarze.

podanie o przeniesienie dziecka do innej szkoły

Opiekunowie prawni ucznia muszą złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Jeżeli uczeń ma skończone 18 lat – podanie może napisać i złożyć osobiście.

Przeniesienie dziecka do innej szkoły – dokumenty

Po złożeniu podania o przeniesienie dziecka do innej szkoły należy pobrać z sekretariatu druk przeniesienia i go wypełnić. Do druku należy dołączyć:

 • kartę zdrowia dziecka,
 • kartę szczepień dziecka,
 • dowód wpłat na ubezpieczenie dziecka,
 • arkusz ocen (jeśli przeniesienie dziecka do innej szkoły odbywa się w czasie trwania roku szkolnego).

Całość dokumentów rodzic lub opiekun prawny dziecka musi zanieść do nowej placówki. Czasami zdarza się jednak, że szkoły same przesyłają między sobą te dokumenty.

Ile trwa przeniesienie dziecka do innej szkoły?

Jeżeli rozmowa rodziców ucznia z dyrektorem docelowej placówki zakończy się pozytywną opinią ze strony dyrekcji – rodzicom pozostaje jedynie dopełnienie formalności. Cała procedura może potrwać 1-2 dni. W dużej mierze czas ten zależy od tego, jak szybko rodzice złożą odpowiednie dokumenty do nowej szkoły.

Czy dyrektor może odmówić przeniesienia dziecka do innej szkoły?

Dyrektor placówki, do której rodzice chcą przenieść dziecko, może odmówić przyjęcia ucznia z kilku następujących powodów:

 • w danym oddziale nie ma już wolnych miejsc,
 • są znaczące różnice między programem realizowanym w aktualnej szkole dziecka, a placówce, do której chcą przenieść ucznia rodzice,
 • uczeń nie uzyskał wystarczającej liczby punktów podczas czerwcowej rekrutacji do wybranego oddziału,
 • rodzice nie dostarczyli wszystkich wymaganych dokumentów.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama