obowiązek przedszkolny
fot. fotolia

Obowiązek przedszkolny: kto mu podlega i od jakiego wieku trzeba iść do przedszkola?

Na każdym dziecku w Polsce spoczywa obowiązek przedszkolny. Może on zostać dwukrotnie odroczony, jednak bez przekraczania pewnego wieku dziecka. O tym, kto podlega obowiązkowi przedszkolnemu oraz w jakiej formie ma być on realizowany, mówią zapisy prawa.
Marta Kabulska
obowiązek przedszkolny
fot. fotolia
W obliczu wielu zmian, które zachodziły w ostatnich latach, rodzicom może być ciężko nadążać za nowymi wytycznymi. Oto aktualne zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Spis treści: 
 1. Obowiązek przedszkolny w Polsce
 2. Obowiązek przedszkolny – od ilu lat?
 3. Obowiązek przedszkolny u młodszych dzieci
 4. Odroczenie obowiązku przedszkolnego
 5. Obowiązek przedszkolny - ustawa
 6. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Obowiązek przedszkolny w Polsce

Roczne przygotowanie przedszkolne obowiązuje dzieci w wieku 6 lat. Rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole lub zapewnić mu możliwość spełnienia tego obowiązku w innej formie. Dodatkowo muszą zadbać o to, żeby dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia, a jeśli realizuje ono obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w innej formie (np. w ramach edukacji domowej), rodzice są zobowiązani stworzyć dziecku odpowiednie warunki do nauki.
Redakcja poleca: Czy uważasz, że łatwo jest zapisać dziecko do żłobka i przedszkola? [SONDA ULICZNA]
Zapytałyśmy przechodniów, czy uważają, że łatwo jest zapisać dziecko do żłobka lub przedszkola. Jesteście ciekawi odpowiedzi? Zobaczcie sondę!

Obowiązek przedszkolny – od ilu lat?

Wychowanie przedszkolne jest dostępne dla dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym skończą 7 lat.

Sześciolatki mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:
 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 • innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Jest to istotne w kontekście przywrócenia rozpoczynania obowiązku szkolnego w wieku 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Obowiązek przedszkolny u młodszych dzieci

Czy czterolatek ma obowiązek przedszkolny? A jak wygląda sytuacja z pięciolatkami i obowiązkiem przedszkolnym? Czy trzylatek musi iść do przedszkola? Czterolatki oraz pięciolatki mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Gdy zdarzy się sytuacja, że dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz danej dzielnicy powinien wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który musi przyjąć dziecko.

Od dnia 1 września 2017 r. także wszystkie chętne dzieci 3-letnie mają zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz danej dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który musi przyjąć dziecko. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Gmina jednak nie ma obowiązku przyjęcia takiego dziecka.

Odroczenie obowiązku przedszkolnego

Odroczenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązek przedszkolny można odroczyć 2 razy i należy zrobić to do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Taki wniosek należy złożyć do 31 sierpnia danego roku. Wniosek trzeba złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, jeżeli rodzice chcą znowu odroczyć obowiązek przedszkolny - powinni złożyć wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Działa to tak samo, jak odroczenie obowiązku szkolnego, jeśli dziecko nie jest gotowe do pójścia do szkoły.

Obowiązek przedszkolny – ustawa

Podstawami prawnymi, które mówią o rocznym obowiązku przygotowania przedszkolnego, są dwie ustawy:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zwana dalej „prawo oświatowe”,
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

Te właśnie zapisy w prawie regulują wiek dzieci w kwestii obowiązku przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także określają, jakie warunki dziecko powinno mieć zapewnione, by taki obowiązek spełniać. Mówią również o tym, gdzie dziecko powinno odbyć przygotowanie przedszkolne.

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego placówka może wydać dopiero, gdy dziecko rzeczywiście zacznie spełniać ten obowiązek, czyli uczęszcza do przedszkola.  Zazwyczaj dyrektorzy - na wniosek rodziców - wydają takie zaświadczenie na okres do końca roku szkolnego. Potwierdza ono, że dziecko spełniło obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Jest to wiarygodny dokument z pieczęcią i podpisem dyrektora. Dzięki takiemu zaświadczeniu dziecko może korzystać np. z różnego rodzaju ulg. 

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 9 głosy

Zobacz także

Popularne tematy