obowiązek przedszkolny
fotolia
Edukacja

Obowiązek przedszkolny: kto mu podlega i od jakiego wieku trzeba iść do przedszkola?

Na każdym dziecku w Polsce spoczywa obowiązek przedszkolny. Może on zostać dwukrotnie odroczony, jednak bez przekraczania pewnego wieku dziecka. O tym, kto podlega obowiązkowi przedszkolnemu oraz w jakiej formie ma być on realizowany, mówią zapisy prawa.

W obliczu wielu zmian, które zachodziły w ostatnich latach, rodzicom może być ciężko nadążać za nowymi wytycznymi. Oto aktualne zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Spis treści: 

 1. Obowiązek przedszkolny w Polsce
 2. Obowiązek przedszkolny – od ilu lat?
 3. Obowiązek przedszkolny u młodszych dzieci
 4. Odroczenie obowiązku przedszkolnego
 5. Obowiązek przedszkolny - ustawa
 6. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Obowiązek przedszkolny w Polsce

Roczne przygotowanie przedszkolne obowiązuje dzieci w wieku 6 lat. Rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole lub zapewnić mu możliwość spełnienia tego obowiązku w innej formie. Dodatkowo muszą zadbać o to, żeby dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia, a jeśli realizuje ono obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w innej formie (np. w ramach edukacji domowej), rodzice są zobowiązani stworzyć dziecku odpowiednie warunki do nauki.

Obowiązek przedszkolny – od ilu lat?

Wychowanie przedszkolne jest dostępne dla dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym skończą 7 lat.

Sześciolatki mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:

 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 • innej formie wychowania przedszkolnego.


Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Jest to istotne w kontekście przywrócenia rozpoczynania obowiązku szkolnego w wieku 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Obowiązek przedszkolny u młodszych dzieci

Czy czterolatek ma obowiązek przedszkolny? A jak wygląda sytuacja z pięciolatkami i obowiązkiem przedszkolnym? Czy trzylatek musi iść do przedszkola? Czterolatki oraz pięciolatki mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Gdy zdarzy się sytuacja, że dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz danej dzielnicy powinien wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który musi przyjąć dziecko.

Od dnia 1 września 2017 r. także wszystkie chętne dzieci 3-letnie mają zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz danej dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który musi przyjąć dziecko. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Gmina jednak nie ma obowiązku przyjęcia takiego dziecka.

Odroczenie obowiązku przedszkolnego

Odroczenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązek przedszkolny można odroczyć 2 razy i należy zrobić to do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Taki wniosek należy złożyć do 31 sierpnia danego roku. Wniosek trzeba złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, jeżeli rodzice chcą znowu odroczyć obowiązek przedszkolny - powinni złożyć wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Działa to tak samo, jak odroczenie obowiązku szkolnego, jeśli dziecko nie jest gotowe do pójścia do szkoły.

Obowiązek przedszkolny – ustawa

Podstawami prawnymi, które mówią o rocznym obowiązku przygotowania przedszkolnego, są dwie ustawy:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zwana dalej „prawo oświatowe”,
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.


Te właśnie zapisy w prawie regulują wiek dzieci w kwestii obowiązku przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także określają, jakie warunki dziecko powinno mieć zapewnione, by taki obowiązek spełniać. Mówią również o tym, gdzie dziecko powinno odbyć przygotowanie przedszkolne.

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego placówka może wydać dopiero, gdy dziecko rzeczywiście zacznie spełniać ten obowiązek, czyli uczęszcza do przedszkola.  Zazwyczaj dyrektorzy - na wniosek rodziców - wydają takie zaświadczenie na okres do końca roku szkolnego. Potwierdza ono, że dziecko spełniło obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Jest to wiarygodny dokument z pieczęcią i podpisem dyrektora. Dzięki takiemu zaświadczeniu dziecko może korzystać np. z różnego rodzaju ulg. 

Zobacz także:

Czy uważasz, że łatwo jest zapisać dziecko do żłobka i przedszkola? [SONDA ULICZNA]

dziecko, szkoła, uczeń, tablica
yuryimaging - Fotolia.com
Edukacja
Czy twoje dziecko jest gotowe do szkoły? - test
Edukacja
Zmiany w kryteriach naboru dzieci do przedszkoli 2015/2016
Ubiegasz się o miejsce dla swojego dziecka w przedszkolu? Sprawdź, jakie kryteria zmieniono w tym roku i czy masz szanse na przyjęcie dziecka do przedszkola.

5 stycznia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych branych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Za każde z kryteriów osoba ubiegająca się o przyjęcie do przedszkola dostaje określoną liczbę punktów. Jeśli twoje dziecko spełnia kryteria o dużej ilości punktów, ma większą szansę na przyjęcie dziecka do przedszkola . Pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli bez zmian Na tym etapie brane będą pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj.: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność dziecka starającego się o przyjęcie do przedszkola lub jego rodziców (jednego lub obojga), a także rodzeństwa; samotne wychowywanie dziecka; objęcie kandydata pieczą zastępczą. Zmiany w kryteriach naboru dzieci do przedszkoli 2015/2016 Kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka jest nowym kryterium wprowadzonym przez Radę m.st. Warszawy. Będzie ono najmniej punktowanym kryterium . Istotnym będzie, gdy kilkoro kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola uzyska taką samą liczbę punktów za pozostałe kryteria. Spełnianie kryterium dochodu potwierdzane będzie oświadczeniem rodzica dziecka.  Rodzice, którzy nie zechcą z niego skorzystać, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.   Kryteria samorządowe m.st. Warszawy   Najwięcej, bo aż 130 pkt uzyskasz, jeśli jesteś rodzicem pięciolatka (objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym) oraz dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które stara się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości max. 3 km od miejsca zamieszkania Kandydat pochodzący z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny otrzyma 64 pkt; Jeśli oboje pracujecie...

zmiany w ustawie oświatowej
fotolia.com
Aktualności
3-latki do przedszkola, 6-latki do zerówek. Zobacz, co się zmieni w oświacie!
Gwarantowane miejsca w przedszkolach dla wszystkich 3-latków od 2017 roku, powrót 7-latków do pierwszych klas, 6-latków do zerówek, z możliwością pójścia do szkoły. Oto proponowane zmiany w ustawie oświatowej.

W nocy z 2 na 3 grudnia nowa minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała zmiany w ustawie o systemie oświaty. Według obecnie obowiązującej ustawy oddziały przedszkolne działające w szkołach miałyby zostać przekształcone w przedszkola już 1 września 2016 roku. Jednak nowa minister uznała, że jest na to zbyt mało czasu i przesunęła planowaną zmianę o trzy lata, na 2019 rok.    Przedszkola dla wszystkich, szkoły dla siedmiolatków Do 1 września 2017 roku gminy mają czas na zapewnienie miejsc w przedszkolach wszystkim trzylatkom. Nie oznacza to jednak obowiązku posyłania ich do przedszkoli w tym wieku, a jedynie prawo do wychowania przedszkolnego.  To jednak nie koniec nowości. Minister Zalewska, zgodnie z zapowiedzią wyborczą, przywraca obowiązek szkolny od siódmego roku życia. Jest to spowodowane protestami części rodziców i specjalistów, przekonaniem o emocjonalnej niedojrzałości tak małych dzieci do pełnienia obowiązku szkolnego oraz niedostosowaniem niektórych szkół do ich przyjęcia. Minister w swoim nocnym przemówieniu zwróciła także uwagę na to, że przy obniżeniu wieku szkolnego do szóstego roku życia "nie były respektowane rola i wola rodziców w wychowaniu", gwarantowane przez konstytucję.    Sześciolatki w szkole? Miło widziane! Mimo zdecydowanego odwrotu od idei posyłania dzieci sześcioletnich do pierwszych klas, minister zapewnia, że w przyszłym roku szkoły "będą stały otworem" także dla nich.  Od nowego roku tylko od rodziców będzie zależało czy zdecydują się posłać maluchy do pierwszej klasy. Dla wielu z nich taka możliwość będzie bardzo atrakcyjna ze względu na mało liczne oddziały klasowe. Resort edukacji szacuje także, że aż 15 proc. sześciolatków, które rozpoczęły naukę w szkołach w tym roku, zostanie ponownie zapisanych przez rodziców do pierwszej klasy w przyszłym roku. ...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj