Uczestnicy 392. Zebrania Plenarnego Episkopatu są zaniepokojeni skutkami zmian, które zachodzą w sferze religijnej, społecznej i kulturowej. Kościół chce przeciwdziałać kryzysowi wiary w rodzinie, organizując dodatkowe lekcje religii przy parafiach.

Reklama

Dlaczego Episkopat chce więcej katechez?

„Wszyscy jesteśmy świadomi intensywnych przemian, jakie stoją przed katechizacją w Polsce. Mamy bardzo intensywne przemiany kulturowe, społeczne, religijne. A to rodzi różnorodne trudności i kryzys wiary” – powiedział biskup Wojciech Osiał, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego.

Zdaniem biskupa Osiała na postawach religijnych Polaków silne piętno odcisnęła również pandemia koronawirusa.

W związku z tym, że zasady dotyczące organizacji lekcji religii mają 20 lat, władze kościelne uznały, że najwyższy czas je unowocześnić. Powołano specjalny zespół redaktorów, który ma opracować dyrektorium katechetyczne na miarę aktualnych potrzeb.

Religia w szkole i przy parafii

Prócz religii w szkołach katechezy mają odbywać się również przy parafiach kościelnych. Czy to oznacza, że dzieci będą mogły uczęszczać na religię albo w szkole, albo w kościele? Nie. Chodzi o to, by uczniowie brali udział w katechezie w szkole i… poza szkołą, czyli przy parafii.

Zobacz także

„Nie wolno ograniczać się do lekcji religii w szkole, ponieważ prawdziwe i najgłębsze wychowanie w wierze dokonuje się w środowisku wiary, jakim jest parafia” – tłumaczył biskup Osiał.

Dodał, że w szkole trudno wejść w głębszą relację z Panem Bogiem.

Frekwencja na religii coraz niższa

Według statystyk prowadzonych przez Kościół frekwencja dzieci i młodzieży na lekcjach religii spada zwłaszcza w Polsce centralnej, zachodniej i północnej.

Są diecezje, gdzie już organizuje się specjalne szkoły dla katechistów, których zadaniem będzie odwrócić tę tendencję. W pierwszej kolejności szkoły takie powstają w diecezji poznańskiej, katowickiej i łódzkiej. Następnie powstaną w wielu innych diecezjach.

Na katechezę w szkole uczęszcza 90 proc. uczniów szkół podstawowych. Wraz z wiekiem spada zainteresowanie lekcjami religii. Wśród uczniów liceów to już zaledwie 60 proc. Na religię w szkole uczęszcza nieco więcej uczniów techników, bo 70 proc.

źródło: interia.pl, gazeta.pl

Piszemy też o:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama