GIS poinformował, że służby wykryły w jajach obecność antybiotyku lazalocyd w ilościach przekraczających maksymalny dopuszczalny poziom. Jaja nie nadają się do spożycia i należy zwrócić je do sklepu - informuje Inspekcja Weterynaryjna.

Reklama

Antybiotyk lazalocyd w jajach

Nawet małe pozostałości antybiotyków w artykułach spożywczych mogą negatywnie oddziaływać na organizm człowieka. Antybiotyki spożywane z żywnością przez dłuższy okres mogą powodować u ludzi odporność na lek (tzw. antybiotykoodporność), stanowiącą poważne zagrożenie dla zdrowia, oraz wywoływać reakcje alergiczne. Inspekcja Weterynaryjna wydała decyzję o wycofaniu partii jaj z obrotu. Chodzi o 4,3 mln sztuk jaj.

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, dotyczy to jajek konsumpcyjnych klasy A oznaczonych na skorupkach kodem:

  • 3 - PL 30211306 30211306
  • z terminami przydatności do spożycia od 15.06.2018 do 06.07.2018 roku.

Jaja zostały sklasyfikowane i zapakowane po 6, 10, 20, 30 sztuk w zakładzie pakowania jaj o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym 30215904, który jest naniesiony na opakowaniu.

Pomylono pasze

W gospodarstwie, w którym doszło do nieprawidłowości, znajdują się cztery kurniki. Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk poinformował, że ustalono, iż przyczyną była "pomyłka właściciela gospodarstwa", polegająca na podaniu paszy przeznaczonej do odchowu kurcząt, kurom nioskom (stosowanie lazalocydu, jako dodatku paszowego, w paszach dla kur niosek jest zabronione, ale można go stosować u kurcząt hodowanych na nioski).

Zobacz także

UWAGA! Szukamy idealnego ojca! Zagłosuj w naszym plebiscycie!

Jaja znajdujące się w magazynie zostały zabezpieczone i są pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu. Właściciel kurników powiadomił wszystkich odbiorców drogą mailową o konieczności zabezpieczenia kwestionowanej partii towaru i niewprowadzania jej do obrotu.

Skażone jaja w sieciach handlowych

Służby weterynaryjne ustaliły, że odbiorcami tej partii jaj były wyłącznie firmy położone na terenie Polski - m.in. największe supermarkety. Służby weterynaryjne zalecają, aby w przypadku kupienia skażonych jaj, nie spożywać ich i zwrócić je do sklepu.

Zgodnie z istniejącym prawem, antybiotyków do leczenia lub profilaktyki zwierząt hodowlanych można używać tylko za zgodą i pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii. To lekarz ustala proces leczenia zwierząt, dobiera odpowiednie środki farmakologiczne i ich dawki. Jaja, które znoszą kury w trakcie podawania leków, nie mogą być wprowadzane do sprzedaży.

Na rynek mogą trafić jaja zniesione dopiero po upływie określonego przez lekarza okresu karencji. Zachowanie okresu karencji przez hodowców jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ono na całkowitą eliminację pozostałości antybiotyków w jajku lub pozostawienia ich na minimalnym poziomie, bezpiecznym dla człowieka.

Źródło: Business Insider Polska, Farmio

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama