18 lutego rozpoczyna się II edycja wyjątkowego konkursu „Piórko 2016”, który organizuje sieć sklepów Biedronka". Konkurs wyłoni najlepszy tekst dla dzieci, który zostanie wybrany z prac wysłanych przez autorów, którzy wcześniej niczego nie publikowali. Nagrodą dla zwycięzcy jest publikacja jego tekstu oraz pieniężne wynagrodzenie – 100 tys. złotych. Oprócz tego – tekst autora posłuży w drugim etapie konkursu, który jest skierowany do ilustratorów. Ich zadaniem będzie zilustrowanie bajki, która wygrała I etap konkursu „Piórko 2016”. Kolejny krok to wydanie tekstu i ilustracji w formie książki w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Zwycięską pracę będzie można kupić w sklepach Biedronka w całej Polsce.

Reklama

Czytanie dziecku książek…

…jest bardzo ważne! Dlatego motywem przewodnim tegorocznej edycji jest budowanie relacji w rodzinie poprzez wspólne czytanie książek. Konkurs „Piórko 2016. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci“ skupia się na tym, by zwracać uwagę na to, że czytanie książek jest w Polsce dużym problemem. Dlatego warto zarażać dzieci czytaniem już od najmłodszych lat – konkurs zachęca rodziców by czytali dzieciom, ponieważ książki pomagają w życiu – dzięki nim rozumiemy lepiej świat, rozwijamy swoją wyobraźnię, poszerzamy wiedzę i horyzonty. Z tego powodu patronat nad konkursem objął również Rzecznik Praw Dziecka.

Szary Domek

W poprzedniej edycji konkursu nagrodę zdobyły: w kategorii tekst – Katarzyna Szestak, w kategorii ilustracje – Natalia Jabłońska. Obie otrzymały po 100 tysięcy złotych nagrody. Zwieńczeniem konkursu stało się wydanie książki z nagrodzoną opowieścią i ilustracjami w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy. Książkę można było kupić w ponad 2600 sklepach Biedronki w całej Polsce. „Szary domek” cieszył się tak ogromną popularnością, że w maju tego roku będzie wznowiona jego sprzedaż w sklepach Biedronka.
Opowieść porusza każdego, kto się z nią zetknął, opowiada w sposób ciekawy i wzruszający, a także pobudzający wyobraźnię. Ilustracje natomiast zachwycają swoją oryginalnością i magicznym elementem tajemniczości.

Zasady konkursu na książkę

Jak wziąć udział w konkursie?

Zobacz także
Reklama
  • Tekst powinien mieć objętość od 20 tys. do 60 tys. znaków.
  • Pracę należy nadesłać do 29 marca 2016 r. za pośrednictwem strony internetowej www.piorko2016.biedronka.pl
  • Oceną prac zajmie się specjalnie powołane jury, w którym zasiadają osoby związane z literaturą dziecięcą oraz jej popularyzacją (m.in. dziennikarz Jarosław Gugała, autorka książek dla dzieci Renata Piątkowska, autor opowieści, wierszy i słuchowisk radiowych dla dzieci Rafał Witek oraz autorka, która wygrała pierwszą edycję – Katarzyna Szestak).
  • W efekcie obrad jury wyłoniony zostanie najlepszy tekst książki dla dzieci w wieku 4–10 lat, a nagrodzony autor otrzyma 100 tysięcy złotych na dalszy rozwój swojego talentu.
  • Wyniki tego etapu konkursu zostaną podane 6 czerwca 2016 r.
  • Zwycięska opowieść otworzy drugi etap konkursu skierowanego (na tych samych warunkach) do ilustratorów, których zadanie będzie polegało na przygotowaniu ilustracji do nagrodzonego tekstu.
  • Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone w sierpniu. Wśród jury jest Katarzyna Nowowiejska, Bohdan Butenko, a także m.in. laureatka pierwszej edycji konkursu – Natalia Jabłońska.
  • Najlepszy ilustrator również otrzyma nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.
  • Książka powinna trafić do sprzedaży pod koniec listopada 2016 roku.
  • W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których prace literackie lub graficzne nigdy wcześniej nie były publikowane. Tekst opowieści dla dzieci może być napisany prozą, ale również wierszem. Każdy uczestnik może zgłosić prace w jednej lub w obu kategoriach. Jeśli osoba brała udział w pierwszej edycji, ale jej praca nie wygrała, może wziąć udział powtórnie. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez rejestrację na stronie: www.piorko2016.biedronka.pl
Reklama
Reklama
Reklama