Józef Piłsudski bardzo często wypowiadał się na tematy, które wciąż są aktualne. Poniżej przedstawiamy cytaty dotyczące Polski i jej wolności, a także dzieci.

Reklama

Spis treści:

Cytaty Józefa Piłsudskiego o ojczyźnie

Polacy mają w sobie instynkt wolności. Ten instynkt ma wartość i ja tę wartość cenię. W Polsce nie można rządzić terrorem.

J. Piłsudski

***

Zobacz także

Gdy patrzę na historię mojej ojczyzny, nie wierzę – naprawdę – aby można było rządzić w niej batem.

J. Piłsudski

***

Choć nie raz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę.

J. Piłsudski

***

Moja koncepcja streszcza się w tylko jednym słowie: pokój.

J. Piłsudski

Józef Piłsudski o walce o niepodległość

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem lub bez mocy.

J. Piłsudski

***

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.

J. Piłsudski

***

Tylko ten wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem.

J. Piłsudski

***

Siła bez wolności i sprawiedliwości jest tylko przemocą i tyranią.

J. Piłsudski

***

Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli.

J. Piłsudski

***

Państwa przez gadanie nie tworzy się…

J. Piłsudski

***

Demokratyczne państwo polskie chce i musi przestrzegać kulturalnych praw wszystkich swych obywateli.

J. Piłsudski

Cytaty Józefa Piłsudskiego o dzieciach i rodzinie

Zawsze miałem słabość do dzieci i ludzi nabijających sobie guzy.

J. Piłsudski

***

Gdy jestem w rozterce ze sobą, wtedy pytam się samego siebie, jak by Matka kazałaby mi w tym wypadku postąpić.

J. Piłsudski

***

Mam dzieci. Kocham dzieci […] Nie chcę, aby w sądzie historie moje dzieci ojca poznały.

J. Piłsudski

***

Rodzina psuć się może i w czasach pokoju...

J. Piłsudski

***

Patrzcie, dziecko słabe ledwo słowo wymówi, a w domu powtarzają to słabe słowo, jak słowo języka silnego.

J. Piłsudski

Józef Piłsudski: cytaty o życiu

Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych.

J. Piłsudski

***

Do niesienia nowych rzeczy […] trzeba umieć przeskoczyć przez każdą przeszkodę myślową.

J. Piłsudski

***

Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych.

J. Piłsudski

***
Człowiek powinien umieć zrobić ze sobą wewnętrznie wszystko.

J. Piłsudski

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama