W naszym artykule znajdziesz przysłowia niemieckie o każdej ważnej życiowej sferze – o miłości, o przyjaźni, pracy czy pieniądzach. Możesz się mocno zdziwić, jak wiele z nich jest bliźniaczych z polskimi mądrościami ludowymi.

Reklama

Przysłowia niemieckie i ich polskie odpowiedniki

 1. „Absicht ist die Seele der Tat.” – polski odpowiednik: „Cel uświęca środki.”
 2. „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.” – polski odpowiednik: „Do odważnych świat należy.”
 3. „Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte.” – polski odpowiednik: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.”
 4. „Alte Liebe rostet nicht.” – polski odpowiednik: „Stara miłość nie rdzewieje.”
 5. „Reden ist Silber, schweigen ist Gold.” – polski odpowiednik: „Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.”
 6. „Die Wahrheit liegt in der Mitte.” – polski odpowiednik: „Prawda leży pośrodku.”
 7. „Liebe deinen Nächsten.” – polski odpowiednik: „Kochaj bliźniego, jak siebie samego.”
 8. „Auf Regen folgt Sonnenschein.” – polski odpowiednik: „Po deszczu przychodzi słońce.”
 9. „Wie die Arbeit, so der Lohn.” – polski odpowiednik: „Jaka praca, taka płaca.”
 10. „Wissen ist Macht.” – polski odpowiednik: „Wiedza to potęga.”
 11. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.” – polski odpowiednik: „Gdzie chęć, tam i droga.”
 12. „Viele Köche verderben den Brei.” – polski odpowiednik: „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma, co jeść.”
 13. „Das Lüge hat kurze Beine.” – polski odpowiednik: „Kłamstwo ma krótkie nogi.”
 14. „Durch Fehler kann man lernen.” Durch Schaden wird man klug.” – polski odpowiednik: „Każdy się uczy na własnych błędach.”
 15. „Man ändert sich oft und bessert sich selten.” – polski odpowiednik: „Człowiek często się zmienia, ale rzadko na lepsze.”
 16. „Allzuviel ist ungesund.” – polski odpowiednik: „Co za dużo, to niezdrowo.”
 17. „Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.” – polski odpowiednik: „Nie od razu Rzym zbudowano.”
 18. „Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinen anderen zu.” – polski odpowiednik: „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.”
 19. „Besser spät als nie.” – polski odpowiednik: „Lepiej późno niż wcale.”
 20. „Ein Esel schimpft den anderen Langohr.” – polski odpowiednik: „Przyganiał kocioł garnkowi.”
 21. „Überall ist es schön, aber am schönsten ist es zu Hause.” – polski odpowiednik: „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.”
 22. „Jung gewöhnt, alt getan.” – polski odpowiednik: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.”
 23. „Male den Teufel nicht an die Wand.” – polski odpowiednik: „Nie wywołuj wilka z lasu.”
 24. „Wie du mir, so ich dir.” – polski odpowiednik: „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.”
 25. „Hoffen und Harren macht manchen zum Narren.” – polski odpowiednik: „Nadzieja jest matką głupich.”
 26. „Ein jeder Mann ist Kaiser auf seinem Land.” – polski odpowiednik: „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.”
 27. „Die Katze soll man nicht im Sack kaufen.” – Nie kupuj kota w worku.”
 28. „Der Zweck heiligt die Mittel.” – polski odpowiednik: „Cel uświęca środki.”
 29. „Dem Mutigen gehört die Welt.” – polski odpowiednik: „Do odważnych świat należy.”
 30. „Ohne Fleiß kein Preis.” – polski odpowiednik: „Bez pracy nie ma kołaczy.”
 31. „Was sich liebt, das neckt sich.” – polski odpowiednik: „Kto się lubi, ten się czubi.”
 32. „Vorsicht ist die Mutter der Weisheit.” – polski odpowiednik: „Ostrożności nigdy za wiele.”
 33. „Die Liebe geht durch den Magen.” – polski odpowiednik: „Przez żołądek do serca.”
 34. „Übung macht den Meister.” – polski odpowiednik: „Praktyka czyni mistrza.”
 35. „Ohne Arbeit kein Erfolg.” – polski odpowiednik: „Bez pracy nie ma kołaczy.”
 36. „Kleider machen Leute.” – polski odpowiednik: „Jak cię widzą, tak cię piszą.”
 37. „Wie man sich bettet, so schläft/ liegt man.” – polski odpowiednik: „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.”
 38. „Der Zorn ist ein schlechter Ratgeber.” – polski odpowiednik: „Gniew jest złym doradcą.”
 39. „Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann.” – polski odpowiednik: „Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.”
 40. „Keine Flamme ohne Rauch.” – polski odpowiednik: „Nie ma dymu bez ognia.”
 41. „Not macht erfinderlich.” – polski odpowiednik: „Potrzeba matką wynalazku.”
 42. „Steter Tropfen höhlt den Stein.” – polski odpowiednik: „Kropla drąży skały.”
 43. „Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.” – polski odpowiednik: „Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.”
 44. „Borgen macht Sorgen.” – polski odpowiednik: „Dobry zwyczaj nie pożyczaj.”
 45. „Einen Schwalbe macht noch keinen Frühling.” – polski odpowiednik: „Jedna jaskółka wiosny nie czyni.”
 46. „Ein Unglück kommt selten allein.” – polski odpowiednik: „Nieszczęścia chodzą parami.”
 47. „Gelegenheit macht Diebe.” – polski odpowiednik: „Okazja czyni złodzieja.”
 48. „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.” – polski odpowiednik: „Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.”
 49. „Der dümmste Bauer hat die großten Kartofeln.” – polski odpowiednik: „Głupi ma zawsze szczęście.”
 50. „Den Freund erkennt man in der Not.” – polski odpowiednik: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.”
 51. „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nie mehr.” – polski odpowiednik: „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.”
 52. „Ausnahmen bestätigen die Regel.” – polski odpowiednik: „Wyjątek potwierdza regułę.”
 53. „Der Mensch ist des Menschen Wolf.” – polski odpowiednik: „Człowiek człowiekowi wilkiem.”
 54. „Narren haben gut Glück.” – polski odpowiednik: „Głupi ma zawsze szczęście.”
 55. „Arm oder Reich, der Tod macht alle gleich.” – polski odpowiednik: „Bogaci czy biedni, przed Bogiem wszyscy są równi.”
 56. „Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.” – polski odpowiednik: „Kiedy kota nie ma, myszy tańcują.”
 57. „Keine Flamme ohne Rauch, kein Rauch ohne Feuer.” – polski odpowiednik: „Nie ma ognia bez dymu, nie ma dymu bez ognia.”
 58. „Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.” – polski odpowiednik: „Szczęśliwi czasu nie liczą.”
 59. „Den Teufel an die Wand malen.” – polski odpowiednik: „Wywoływać wilka z lasu.”
 60. „Aus dem Augen, aus dem Sinn.” – polski odpowiednik: „Co z oczu to z serca.”
 61. „Arbeit schändet nicht.” – polski odpowiednik: „Żadna praca nie hańbi.”
 62. „Der Appetit kommt beim Essen.” – polski odpowiednik: „Apetyt rośnie w miarę jedzenia.”
 63. „Das Ei will klüger sein als die Henne.” – polski odpowiednik: „Jajko chce być mądrzejsze od kury.”
 64. „Jeder ist seines Glückes Schmeid.” – polski odpowiednik: „Każdy jest kowalem własnego losu.”
 65. „Alle Wege führen nach Rom.” – polski odpowiednik: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.”
 66. „Morgenstunde hat Gold im Munde.” – polski odpowiednik: „Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.”
 67. „Man muss auf das Beste hoffen und das Böse erwarten.” – polski odpowiednik: „Wierz w najlepsze, oczekuj najgorszego.”
 68. „Gleich und gleich gesellt sich gern.” – polski odpowiednik: „Ciągnie swój do swego.”
 69. „Andere Länder, andere Sitten.” – polski odpowiednik: „Co kraj, to obyczaj.”
 70. „Jede Medaille hat zwei Seiten.” – polski odpowiednik: „Każdy medal ma dwie strony.”
 71. „Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.” – polski odpowiednik: „Co masz zrobić jutro, zrób dziś.”
 72. „Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.” – polski odpowiednik: „Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.”
 73. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.” – polski odpowiednik: „Niedaleko pada jabłko od jabłoni.”
 74. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.” – polski odpowiednik: „Co się odwlecze, to nie uciecze.”
 75. „Die Narren schwatzen viel, die Klugen schweigen still.” – polski odpowiednik: „Głupi wiele mówi, mądry milczy.”
 76. „Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist.” – polski odpowiednik: „Kuj żelazo, póki gorące.”
 77. „Ende gut, alles gut.” – polski odpowiednik: „Wszystko dobre, co się dobrze kończy.”
 78. „Aus den Augen, aus dem Sinn.” – polski odpowiednik: „Co z oczu, to z serca.”
 79. „Vögel die am Morgen singen, fängt am Abend die Katze.” – polski odpowiednik: „Nie chwal dnia przed zachodem słońca.”
 80. „Keine Rose ohne Dornen.” – polski odpowiednik: „Nie ma róży bez kolców.”
 81. „Wie die Mutter, so die Tochter.” – polski odpowiednik: „Jaka matka, taka córka.”
 82. „Viele zum Rat, wenige zur Tat.” – polski odpowiednik: „Wielu do radzenia, niewielu do czynu.”
 83. „Stille Wasser sind tief.” – polski odpowiednik: „Cicha woda brzegi rwie.”
 84. „Durch Schaden wird man klug.” – polski odpowiednik: „Mądry Polak po szkodzie.”
 85. „Es ist nicht alles Gold, was glänzt.” – polski odpowiednik: „Nie wszystko złoto, co się świeci.”
 86. „Der Neid ist die schlimmste Krankheit.” – polski odpowiednik: „Zazdrość, to najgorsza choroba.”
 87. „Viel im Munde, wenig in der Tat.” – polski odpowiednik: „Mocny w gębie, ale nie w czynach.”
 88. „Irren ist menschlich.” – polski odpowiednik: „Błądzenie jest rzeczą ludzką.”
 89. „Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.” – polski odpowiednik: „Póty dzban wodę nosi, póki ucho mu się nie urwie.”
 90. „An seinem Umgang erkennt man den Menschen .” – polski odpowiednik: „Poznasz człowieka po jego towarzystwie.”
 91. „Auge um Auge, Zahn um Zahn.” – polski odpowiednik: „Oko za oko, ząb za ząb.”
 92. „Gott gibt, Gott nimmt.”.” – polski odpowiednik: „Bóg daje, Bóg zabiera.”
 93. „Wer ernten will, muss säen.” – polski odpowiednik: „Kto chce zbierać plony musi siać.”
 94. „Der Mensch denkt und Gott lenkt.” – polski odpowiednik: „Człowiek strzela, Pan Bóg kule onosi.”
 95. „Heute rot, morgen tot.” – polski odpowiednik: „Dziś się żyje, jutro się gnije.”
 96. „Mit dem Kopf kommt man nicht durch die Wand.” – polski odpowiednik: „Głową muru nie przebijesz.”
 97. „Jeder Topf findet seinen Deckel.” – polski odpowiednik: „Każda potwora znajdzie swego amatora.”
 98. „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.”.” – polski odpowiednik: „Nikt się mistrzem nie urodził.”
 99. „Scherben bringen Gluck.” – polski odpowiednik: „Potłuczone szkło przynosi szczęście.”
 100. „Ein gesunger Geist in einem gesunden Körper.” – polski odpowiednik: „W zdrowym ciele zdrowy duch.”
 101. „Morgen, morgen nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.” – polski odpowiednik: „Jutro, jutro, byle nie dzisiaj, mówią tak wszyscy leniwi ludzie.”
 102. „Aller Anfang ist schwer.” – polski odpowiednik: „Wszystkie początki są trudne.”
 103. „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.” – polski odpowiednik: „Gdzie jest wola, jest i wyjście.”
 104. „Wer A sagt, muss auch B sagen.” – polski odpowiednik: „Jak się powie A, to trzeba powiedzieć B.”
 105. „Alter schützt vor Torheit nicht.” – polski odpowiednik: „Wiek nie chroni przed głupotą.”
 106. „Mit den Wölfen muss man heulen.” – polski odpowiednik: „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.”
 107. „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.” – polski odpowiednik: „Czego nie wiem, o to mnie głowa nie boli.
 108. „Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn malt.” – polski odpowiednik: „Nie taki diabeł straszny, jak go malują.”
 109. „Dunkeln ist gut munkeln.” – polski odpowiednik: „Jak ciemno, to przyjemno.”
 110. „Hunde, die bellen, beissen nich.” – polski odpowiednik: „Psy, które szczekają, nie gryzą.”
 111. „Aller guten Dinge sind drei.” – polski odpowiednik: „Do trzech razy sztuka.”
 112. „Wer die Wahl hat, hat die Qual.” – polski odpowiednik: „Źle wyboru nie czynić.¨
 113. „Wer sich zum Lamm macht, den fressen die Wölfe.” – polski odpowiednik: „Kto się czyni barankiem, tego wilk zje.”
 114. „Probieren geht über Studieren.” – polski odpowiednik: „Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.”
 115. „Wer das Laub fürchtet, bleibe aus dem Walde.” – polski odpowiednik: „Kto się zwierza boi, niech do lasu nie chodzi.”
 116. „Ordnung muss sein.” – polski odpowiednik: „Porządek musi być.”
 117. „Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.” – polski odpowiednik: „Trzeba kuć żelazo, póki gorące.”
 118. „Wenn keiner weiß, worum es geht, da geht es hundertprozentig um Geld.” – polski odpowiednik: „Kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.”
 119. „Wer reich ist, hat viele Freund e” – polski odpowiednik: „Gdy pieniędzy wiele, wokoło przyjaciele.”
 120. „Jeder soll sich an die eigene Nase fassen.” – polski odpowiednik: „Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy.”

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama