Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Przysłowia łacińskie
Adobe Stock/ FoeRodensPhotography
Cytaty i przysłowia

Najpiękniejsze sentencje i przysłowia łacińskie

Łaciński to jedyny język, który nie podlega ewolucji. Z tego powodu przysłowia łacińskie mają unikatowy wymiar, gdyż nie są obarczone wieloznacznością nowożytnej mowy. Poznaj z nami mądrości starożytne, które zachowały się w wielu aforyzmach i przysłowiach.

Łaciński aforyzm „Latine dictum sit, altum videtur”, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Cokolwiek powiesz po łacinie, brzmi mądrze.” Język ten przez lata był kojarzony głównie z kościołem, co budowało jego prestiżowy wizerunek. Skojarzenie łacina = prestiż pozostało z nami do dziś, dlatego, jeśli chcesz zrobić wrażenie na swoich rozmówcach, to mogą ci w tym pomóc poniższe przysłowia w języku łacińskim.

Sentencje i przysłowia łacińskie:

  1. O życiu
  2. O przyjaźni
  3. O miłości
  4. O mądrości i nauce
  5. O zdrowiu
  6. O śmierci
  7. O pieniądzach
  8. O wojnie
  9. Zbiór najpopularniejszych sentencji

Czym jest miłość? Te cytaty mówią wszystko! Z którym się zgadzacie?

Sentencje łacińskie o życiu 

Błądzić jest rzeczą ludzką. (Errare humanum est)

Bóg i  natura nic nie robią na próżno. (Deus et natura nihil faciunt frustra)

Cieszyć się z cudzego nieszczęścia to radość nieludzka. (Alienis delectari malis - voluptas inhumana)

Co innego zrobić, co innego mówić. (Aliud est facere, aliud dicere)

Cudze bardziej podoba się nam, nasze innym. (Aliena nobis, nostra plus aliis placent)

Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. (Aliena vtia in óculis habemus, a tergo nostra sunt)

Dwa razy daje, kto szybko daje. (Bis dat, qui cito dat)

Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo. (Duo cum faciunt idem, non est idem)

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. (Duobus litigantibus tertius gaudet)

Koniec wieńczy dzieło. (Finis coronat opus)

Kto spiera się z pijanym, jakby kłócił się z nieobecnym. (Absentem laedit, qui cum ebrio litigat)

Nic nie wysycha szybciej od łez. (Nihil citius arescit quam lacrimae)

Nic, co ludzkie, nie hańbi. (Humana non sunt turpia)

Nieobecny sam sobie szkodzi. (Absens carens)

Orzeł nie poluje na muchy. (Aquila non capit muscas)

Początki są trudne. (Ardua prima via est)

Póki oddycham, nie tracę nadziei. (Dum spiro, spero)

Przeciwności uczą pobożności. (Adversae res admonent religionem)

Przez ciernie do gwiazd. (Per aspera ad astra)

Przyzwyczajenie się jest drugą naturą. (Consuetudo est altera natura)

Radź się przeszłości, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość. (Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus.)

Rozkazywać sobie jest najwyższą władzą. (Imperare sibi maximum imperium est)

To, co rzadkie, jest cenne. (Carum est, quod rarum est)

Ufaj, ale bacz, komu ufasz. (Fide, sed cui, vid)

W sprawach smaku (gustów, upodobań) nie ma dyskusji. (De gustibus non est disputandum

Z deszczu pod rynnę. (Ab equis ad asinos)

Powiedzenia o przyjaźni

Co robisz drugiemu, oczekuj od niego. (Vita brevis, ars longa)

Dopóki kipi w garnku, trwa przyjaźń. (Fervet olla, vivit amicitia)

Dla wroga pierś, dla przyjaciół serce. (Hosti pectus, cor amico)

Jasne układy tworzą wiernych przyjaciół. (Clara pacta claros faciunt amicos)

Pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej. (Amicus certus in re incerta cernitur)

Przyjaciel to największy skarb w życiu. (Amicus optima vitae possesio )

Przyjaciele to złodzieje czasu. (Amici fures temporum)

U przyjaciół wszystko jest wspólne. (Amicorum omnia communia)

Stracić przyjaciela to największa ze strat. (Amicum perdere est damnorum maximum)

Źli przyjaciele przynoszą złe owoce. (Amicus certus in re incerta cernitur)

Sentencje łacińskie o miłości

Bądź wierny temu, kto wierny tobie. (Fac fideli sis fidelis)

Gniewy kochanków są odnową miłości. (Amantium irae amoris integratio)

Małżeństwo bez potomstwa jest jak dzień bez słońca. (Coniugium sine prole est quasi dies sine sole)

Miłość nie szuka, miłość znajduje. (Amor non quaerit, amor reperit)

Miłość wszystko zwycięża. (Omnia vincit amor)

Miłość najlepszym nauczycielem. (Amor magister optimus)

Miłować z całego serca i z całej duszy. (Diligere ex toto corde, et in tota anima)

Miłość usuwa strach. (Amor tollit timorem)

Miłość nie szuka, miłość znajduje. (Amor non quaerit, amor reperit)

Zazdrość jest ślepa. (Caeca invidia est)

Przysłowia łacińskie o mądrości i nauce

Broda rośnie, rozumu nie przybywa. (Barba crescit, caput nescit)

Do wielkich osiągnięć przez trudności. (Ad augusta per angusta)

Historia nauczycielką życia. (Historia vitae magistra est)

Każdy człowiek może się mylić, ale tylko głupiec trwa w błędzie. (Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare)

Kogo los chce zgubić, tego czyni głupcem. (Stultum facit fortuna, quem perdere vult)

Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy. (Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi sed saepe studendo)

Leniwi zawsze mają wakacje. (Ignavis semper feriae)

Łysina to nie wada, ale oznaka mądrości. (Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium)

Młodość jest czasem nauki, ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki. (Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum)

Módl się i pracuj. (Ora et labora)

Rozważać trzeba wiele razy, postanawiać tylko raz. (Deliberandum est saepe, statuendum semel)

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. (Non scholae, sed vitae discimus)

Wierzę, aby zrozumieć. (Credo ut intellegam)

Sentencje łacińskie o zdrowiu

Dobra diagnoza, dobre leczenie. (Bona diagnosis, bona curati)

Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo. (Bona valetudo melior est quam maximae divitiae)

Lekarz leczy, natura uzdrawia. (Medicus curat, natura sanat)

Najlepszym lekarstwem jest spokój. (Optimum medicamentum quies est)

W winie prawda, w wodzie zdrowie. (In vino veritas in aqua sanitas)

Łacińskie przysłowia o śmierci

Pamiętaj o śmierci. (Memento mori)

Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach. (Contra vim mortis non est medicamen in hortis)

Śmierć wszędzie puka tak samo. (Aequo pulsat pede)

Sentencje o pieniądzach

Jeśli wiesz, jak używać pieniędzy, to są one twoim niewolnikiem. Jeśli nie wiesz, są twoim mistrzem. (pecunia, si uti scis, ancilla est; si nescis, domina)

Nie ten jest biedny, kto mało ma, lecz ten, co więcej pragnie. (Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est)

Pieniądze są nerwem wojny. (Pecunia nervus belli)

Równie źle jest, kiedy się ma pieniądze, jak i kiedy się ich nie ma. (Tam malum est habere nummos, non habere quam malum est)

Łacińskie przysłowia o wojnie

Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. (Si vis pacem, para bellum)

Twarde prawo, ale prawo. (Dura lex, sed lex)

Zgoda obywateli to mur obronny miast. (Concordia civium murus urbium)

Zgodą rosną małe sprawy, niezgodą choćby i największe upadają. (Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabantur)

Zgoda tworzy prawo. (Consensus facit legem)

Najpopularniejsze łacińskie przysłowia

Błądzić jest rzeczą ludzką. (Errare humanum est)

Chwytaj dzień. (Carpe diem)

Marność nad marnościami i wszystko marność. (Vanitas vanitatum et omnia vanitas)

Myślę, więc jestem. (Cogito ergo sum)

Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Homo sum, humani nihil a me alienum puto)

Spiesz się powoli. (Fides sine operibus mortua est)

Zobacz także:

przysłowia o pieniądzach
Adobe Stock/ nastia1983
Cytaty i przysłowia
Przysłowia o pieniądzach
Przysłowia o pieniądzach na stałe weszły do języka potocznego. Już małe dziecko wie, że jak będzie odkładać „grosz do gorsza”, to będzie „kokosza”. Jednak pieniądze często są także tematem tabu. Utarło się, że w pewnych kręgach nie wypada o nich mówić i niestety można się o nie pokłócić.

O pieniądzach powiedziano – i napisano – chyba już wszystko. Oto najlepsze przysłowia o pieniądzach – można wykorzystać je jako życzenia urodzinowe lub imieninowe. Z pewnością przydadzą się również uczniom rozmawiającym w szkole o wartości pieniądza. Spis treści: Przysłowia o pieniądzach Czy szczęście uwarunkowane jest przez pieniądze? Przysłowia do refleksji Powiedzenia o oszczędzaniu pieniędzy Przysłowia o pożyczaniu pieniędzy Przysłowia o pieniądzach W przysłowiach o pieniądzach można znaleźć wskazówki dotyczące tego, jak powinniśmy podchodzić do pieniędzy. Być może ukryty jest w nich też klucz do bogactwa? Od przybytku głowa nie boli. Z ciężkim portfelem lekko się chodzi. Gdy pieniędzy wiele, wokół przyjaciele. Lepszy wróg za darmo niż przyjaciel za pieniądze. Ciężkie pieniądze nie gwarantują lekkiego życia. Nie zasypia w nocy śmiele, ten kto ma pieniędzy wiele. Z pieniędzmi nie jest tak dobrze, jak jest źle bez nich. Kto chodzi bez groszy, kij go wypłoszy. Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, a bogatemu diabeł dzieci kołysze. Czy szczęście uwarunkowane jest przez pieniądze? Przysłowia do refleksji Faktem jest to, że w dzisiejszych czasach pieniądz rządzi światem. A przecież pieniądze szczęścia nie dają... Kiedy pieniądze mówią, prawda milczy. Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pieniądze zarobisz, lecz zdrowia nie. Pieniądz dobry sługa, ale zły przewodnik. Powiedzenia o oszczędzaniu pieniędzy Te przysłowia o pieniądzach przypominają o tym, że – by osiągnąć bogactwo – warto rozpocząć od oszczędzania małych kwot. Z drugiej strony: małe wydatki na błahe, niekoniecznie potrzebne rzeczy oddalają nas od bogactwa. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Ziarnko do...

przysłowia o kobietach
Adobe Stock/ Drobot Dean
Cytaty i przysłowia
Przysłowia o kobietach – zbiór aforyzmów z różnych stron świata
Przysłowia o kobietach można spotkać w każdym zakątku świata. Co ciekawe, jest ich zdecydowanie więcej niż powiedzeń o mężczyznach. Poznaj je razem z nami i dowiedz się, jak przedstawia się kobiety w różnych kulturach świata.

Przysłowia o kobietach nie zawsze są sprawiedliwe i odzwierciedlają prawdę, ale trzeba pamiętać o tym, że są ściśle związane z czasami i kulturą, w której powstały. Inne są mądrości ludowe w kulturze Wschodu, a inne w krajach afrykańskich. Warto je poznać, aby zobaczyć różnice i poszukać wspólnego mianownika. Spis treści: Przysłowia o kobietach z różnych części świata Polskie przysłowia o kobietach Przysłowia o kobietach z różnych części świata Uwarunkowania kulturowe i religijne wpływają na to, jak postrzegana jest rola kobiety w społeczeństwie. Przysłowia o kobietach doskonale odzwierciedlają, jaki stereotypowy stosunek do płci pięknej mają mężczyźni z różnych stron świata. Angielskie przysłowia o kobiecej naturze Kobieta ujawnia swój wiek przed śniadaniem, mężczyzna po kolacji. Dyskretna kobieta nie ma oczu i uszu. Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają, chcą wszystkiego. Dziewczęta są do oglądania, a nie do słuchania. Kobiety – przysłowia z Francji Kiedy kobieta czegoś chce, nawet Bóg drży. Powiedz kiedyś kobiecie, że jest piękna, a diabeł powie jej to dziesięć razy dziennie. Nie ma oziębłych kobiet, są tylko niezdarni mężczyźni. Kobieta śmieje się, kiedy może i płacze, kiedy chce. Wystarczy kobiecie trzy razy powiedzieć, że jest ładna, aby za pierwszym razem podziękowała, uwierzyła za drugim, a wynagrodziła za trzecim. Kobieta z niczego zrobi kapelusz, sałatkę i scenę małżeńską. Czego kobieta chce, tego chce i Bóg. Włoskie przysłowia o kobietach O losie kobiety decyduje miłość, na jaką się godzi. Uśmiechy ładnej niewiasty są łzami portmonetki. Nie goń za kobietą, tak jak za tramwajem. Przyjedzie następny. Japończycy o kobietach – przysłowia ze wschodu Serca kobiet są zmienne jak...

Mądre przysłowia
Adobe Stock
Cytaty i przysłowia
Najbardziej znane przysłowia [TŁUMACZENIE ZNACZENIA]
Znane przysłowia zawierają w sobie wiele mądrości, które są sumą doświadczeń przeszłych pokoleń. Ich znajomość może pomóc w podjęciu trudnych życiowych decyzji. Przedstawiamy najbardziej znane przysłowia wraz z tłumaczeniem ich znaczenia.

Te znane przysłowia skłaniają do refleksji i mogą pomóc spojrzeć na konkretne sytuacje z innej perspektywy. Czy znasz ich znaczenie? Spis treści: Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Bez pracy nie ma kołaczy. Co dwie głowy, to nie jedna. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Czuć się jak ryba w wodzie. Fortuna kołem się toczy. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Kto pyta, nie błądzi. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Znane przysłowia wraz z ich wyjaśnieniem Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chociaż przysłowie związane jest z jedzeniem, to jego znaczenie jest zupełnie inne. Chodzi w nim o chęć posiadania. Im więcej mamy, tym więcej chcemy – pieniędzy, ubrań, kosmetyków, sprzętów elektronicznych. Po prostu wszystkiego, co wcale nie jest dobre. Nadmiar, czy to rzeczy, czy władzy, sprawia, że człowiek nie potrafi cieszyć się tym, co ma. Bez pracy nie ma kołaczy. Znane polskie powiedzenie, które przypomina, że wyłącznie dzięki ciężkiej pracy możemy osiągnąć upragniony cel. Oczywiście, nie należy brać tej mądrości dosłownie, bo nie chodzi tylko o zarobki. W tym przysłowiu chodzi o to, że każdy, nawet najmniejszy cel w życiu wymaga wysiłku i pracy nad nim. Mądrość ta nawiązuje do słowiańskiej tradycji wypiekania weselnego pieczywa obrzędowego – kołaczy. To bardzo smaczny wypiek, lecz jego przygotowanie zajmuje dużo czasu. Co dwie głowy, to nie jedna. Popularne przysłowie, które nawiązuje do tego, że w grupie jest prawdziwa siła. Dwóm osobom zdecydowanie prościej będzie znaleźć rozwiązanie problemu niż jednej. Omówienie tej samej sprawy z kilku perspektyw pozwala na szybsze znalezienie rozwiązania. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Każdy człowiek ma jakieś...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz