W dzisiejszych czasach prawdziwa przyjaźń jest dobrem luksusowym. Zanim odnajdziemy szczerą i uczciwą osobę, to może nas czekać wiele rozczarowań. Przysłowia o przyjaźni zawierają starą mądrość ludową, która pomoże ci w budowaniu takich relacji i ukoi ból po rozczarowaniach.

Reklama

Przysłowia o przyjaźni:

  1. Mądre przysłowia o przyjaźni
  2. Przyjaźń – przysłowia o fałszywych przyjaciołach
  3. Wzruszające przysłowia o przyjaźni szczerej

Mądre przysłowia o przyjaźni

Podobno prawdziwa przyjaźń zdarza się wyłącznie raz. W dzisiejszych czasach, gdzie pogoń za pieniądzem wiedzie prym, bardzo ciężko ją znaleźć i docenić. Poniżej znajdziesz mądre przysłowia o przyjaźni, które przypomną ci, jak wielką wartość ma ten rodzaj relacji.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Kto szuka przyjaciela bez wad, pozostanie bez przyjaciela.

Przyjaźń bez zaufania nic nie warta.

Przyjaźń nie ma tytułów, ale serca potrzebuje.

Ten przyjaciel, co prawdę mówi.

Silny przyjaciel będzie też silnym wrogiem.

Gdy nie masz dobrych przyjaciół, staraj się ich dobrymi uczynić.

Przyjaźń zanika, gdy ginie równość.

Jeden prawdziwy przyjaciel lepszy niż wielu krewnych.

Przyjaciela trudno znaleźć, a prędko stracić można.

Lepiej być na łańcuchach z przyjaciółmi niż w ogrodzie z obcymi.

Przyjaźń – przysłowia o fałszywych przyjaciołach

Nierzadko zdarza się, że przyjaźń kończy się wielkim zawodem. Fałszywa przyjaźń może być bardzo dotkliwa. Mamy nadzieję, że poniższe przysłowia o przyjaźni pomogą ci choć trochę ukoić ból w trudnych chwilach.

Przyjaźń wielkiej liczby nie lubi.

Szczęście ma wielu przyjaciół.

Przyjaciel się zmieni, gdy pusto w kieszeni.

Gdzie interes dmucha, tam przyjaźń krucha.

Tam tylko przyjaciele, gdzie w piwnicy wiele.

Lepszy jest jawny gniew, niż zmyślona przyjaźń.

Gdzie złe przypadki, tam przyjaciel rzadki.

Dziesięciu przyjaciół - to dziesięć spróchniałych gałęzi.

Kto szuka stałego przyjaciela, powinien udać się na cmentarz.

Wzruszające przysłowia o przyjaźni szczerej

Jeśli masz przyjaciela, to wiedz, że znalazłeś skarb, który w dzisiejszych czasach niewielu udaje się odnaleźć. Poniżej znajdziesz wzruszające powiedzenia, które podkreślają wartość prawdziwej przyjaźni. Wykorzystaj je i wyślij bliskiej osobie miłą wiadomość, która podkreśli jej obecność w twoim życiu.

Zobacz także

Przyjaźń szczera nie umiera.

Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł.

Co dasz dobremu przyjacielowi, nie zginie.

Nie ten przyjaciel, co cię chwali, ale ten, co ci prawdę mówi.

Przyjaźń najwyborniejszą jest przyprawą życia.

Troska mniej boli, gdy ją przyjaciel podzieli.

Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo: tym lepsza, im bardziej gorzka.

Jeden stary przyjaciel jest lepszy od dwóch nowych.

Kto nie ma przyjaciół, żyje tylko połowicznie.

Nie pozwalaj staremu przyjacielowi odjeżdżać, bo nowy mu nie dorówna.

Prawdziwego przyjaciela trzymaj obiema rękami.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama