Wysokie raty kredytów, rosnące koszty życia, niskie pensje, tzw. śmieciówki sprawiają, że młodzi ludzie usamodzielniają się później niż ich rodzice. Niektóre osoby jednak nigdy nie mają zamiaru „pójść na swoje” i oczekują nieustającego finansowego wsparcia. Czy rodzice muszą utrzymywać dorosłe już dzieci i do kiedy mają obowiązek utrzymania dziecka?

Reklama

Obowiązek utrzymania dziecka uczącego się – do kiedy?

Zgodne przepisami polskiego prawa rodzice nie mogą odmówić dziecku wsparcia finansowego, jeśli dziecko się uczy. Nie ma jednak wyznaczonej górnej granicy wiekowej, a każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Zazwyczaj gdy dziecko kończy studia lub inną formę nauki podjętą po ukończeniu 18. roku życia i podejmuje pracę (a zatem jest zdolne do samodzielnego utrzymania), z rodziców zostaje zdjęty obowiązek alimentacyjny lub utrzymania dziecka. Jednak gdy dorosłe dziecko kontynuuje naukę np. w ramach aplikacji prawniczej lub stażu lekarskiego, rodzice są nadal zobowiązani łożyć na dziecko. A zatem rodzic ma obowiązek utrzymywać dziecko do momentu osiągnięcia przez nie samodzielności finansowej.

Obowiązek utrzymywania dorosłego dziecka nie ma zastosowania jeśli:

  • dziecko studiuje w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w weekendy), co umożliwia mu podjęcie pracy,
  • dziecko studiuje w trybie dziennym, ale ma możliwość podjęcia pracy,
  • dziecko ma wyuczony zawód oraz pracuje i nagle chce rozpocząć studia wyższe,
  • dziecko rozpoczyna kolejny kierunek studiów tylko po to, aby nadal otrzymywać wsparcie finansowe od rodziców.

Czy rodzice mają obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?

Zgodnie z obowiązującym prawem rodzic nie może przestać utrzymywać swojego dziecka, jeśli ono nie osiągnie pełnoletności. Jednak gdy dziecko ukończy 18. rok życia, obowiązek utrzymania dziecka nie znika. Art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdza, że:

Zobacz także

„Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Co istotne, samodzielne utrzymanie się dziecka odnosi się nie tylko do kwestii ekonomicznych. Jeśli stan zdrowia dziecka uniemożliwia mu samodzielne funkcjonowanie, obowiązek utrzymania dziecka (jak i alimentacyjny) nie gaśnie, nawet jeśli dziecko jest dorosłe.

Do kiedy rodzice mają obowiązek utrzymywać dorosłe dziecko?

Regulacje prawne w tym zakresie nie wskazują górnej granicy wiekowej tego obowiązku, co jednak nie oznacza, że rodzice mają obowiązek utrzymywać swoje dzieci „w nieskończoność”. Rodzice mogą odmówić wsparcia finansowego w sytuacji, gdy dorosłe dziecko:

  • nie znajduje się w niedostatku – wtedy musi udowodnić na drodze sądownej, że nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać,
  • nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (np. celowo nie podejmuje pracy, rozpoczyna wciąż nowe kierunki studiów),
  • wyszło za mąż/ożeniło się – wówczas w pierwszej kolejności utrzymanie dorosłego dziecka spada na męża/żonę,
  • zachowuje się sprzecznie z zasadami współżycia społecznego: stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną wobec rodziców, kradnie ich oszczędności, sprzedaje przedmioty należące do rodziców – w tej sytuacji dorosłe dzieci mogą stracić także prawo do spadku,
  • wydaje pieniądze na używki i hazard

oraz

  • finansowanie potrzeb dorosłego dziecka negatywnie odbija się na sytuacji finansowej rodziców.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama