Minimalne alimenty na dziecko powinny pokrywać podstawowe koszty utrzymania małoletniego. Dziecko musi mieć zapewnione wyżywienie, ubranie, prawidłowy rozwój i ochronę zdrowia. Zaspokajanie wszelkich innych, dodatkowych potrzeb zależy m.in. od zamożności rodziców. Warto przy tym pamiętać, że dziecko ma prawo żyć na tym samym poziomie materialnym, na jakim żyją jego mama i tata.

Reklama

Ile zatem wynoszą minimalne alimenty? Niektóre sądy przyjmują, że granicą jest 500 zł miesięcznie na dziecko. Na wysokość tej kwoty inflacja — póki co — nie ma żadnego wpływu. Ale wiele wskazuje na to, że po 16 latach samotni rodzice wreszcie doczekają się waloryzacji zasiłku alimentacyjnego.

Spis treści:

Minimalne alimenty na dziecko: przepisy obowiązujące w 2024

Przepisy 2024 nie określają konkretnej kwoty, na jaką powinny opiewać minimalne alimenty na dziecko. O wysokości alimentów każdorazowo decyduje sąd, kierując się różnymi wytycznymi. Alimenty mają zapewnić dziecku środki utrzymania, a pod uwagę bierze się m.in. usprawiedliwione potrzeby dziecka, stopień zamożności rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów oraz jego możliwości zarobkowe.

Czy da się więc obliczyć minimalne alimenty na dziecko? To teoretycznie możliwe, jeśli się pamięta, że każde dziecko musi mieć zagwarantowane podstawowe środki egzystencji:

Zobacz także
 • wyżywienie zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odpowiednią odzież,
 • ochronę zdrowia,
 • kształcenie podstawowe lub zawodowe,
 • ochronę swojej osoby oraz majątku.

Rodzice muszą zatem łożyć na zaspokajanie potrzeb fizycznych i duchowych dziecka. Powinni też zapewnić małoletniemu środki wychowania (w tym rozrywki i wypoczynek). Wszystkie potrzeby dziecka wychodzące poza ten zakres (ale niebędące przejawem zbytku) mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości alimentów. Zależy to od warunków materialnych i możliwości zarobkowych rodziców.
Uwaga! Dzieci mają prawo żyć na równej stopie życiowej z rodzicami. Rodzice zaś są zobowiązani dzielić się z dziećmi każdym, nawet najmniejszym dochodem.

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko?

Nie istnieje przepis, który określałby minimalne alimenty na dziecko. Niektóre sądy przyjmują jednak zasadę, zgodnie z którą nie przyznają alimentów niższych niż 500 zł miesięcznie na dziecko. To umowna suma, która ma pokryć podstawowe potrzeby dziecka, i którą można uznać za pewien punkt wyjścia przy ustalaniu wysokości alimentów. Mimo wszystko warto pamiętać, że żaden sąd nie jest prawnie zobowiązany do zasądzania takich właśnie minimalnych alimentów.

Jeśli chodzi o zasądzanie najniższej kwoty alimentów, w praktyce często wynosi ona 700 lub 800 zł. Sąd nakłada taki obowiązek alimentacyjny nawet w przypadku rodzica, który deklaruje, że nie ma pracy i nie jest w stanie płacić co miesiąc takiej kwoty.

Minimalne alimenty na byłego współmałżonka

O alimenty może ubiegać się również współmałżonek (żona lub mąż), jeśli w wyniku rozwodu doszło do pogorszenia jej/jego sytuacji materialnej. Uzyskanie ich jest możliwe pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o alimenty nie jest winna rozpadowi rodziny.

Podobnie jak w przypadku alimentów na dziecko – minimalna kwota alimentów dla byłego współmałżonka nie jest regulowana przez obowiązujące przepisy. Jednocześnie, sąd może zasądzić płacenie alimentów na rzecz poszkodowanego współmałżonka dożywotnio lub do czasu, w którym osoba ta nie wejdzie w kolejny związek małżeński. W przypadku gdy do rozwodu doszło bez orzekania o winie — można starać się o alimenty, które bogatszy współmałżonek będzie wypłacać przez 5 lat.

Minimalne alimenty na dziecko a fundusz alimentacyjny — podwyżka

Samotni rodzice często nie wiedzą, ile wynoszą minimalne alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Pieniądze należą się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 209 zł (wcześnie było to 900 zł), a jednocześnie uzyskanie alimentów od drugiego rodzica jest niemożliwe. Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł miesięcznie.

Przykład:

 • zasądzone alimenty wynoszą 400 zł – dziecko otrzyma z Funduszu 400 zł;
 • zasądzone alimenty wynoszą 500 zł – dziecko otrzyma z Funduszu 500 zł;
 • zasądzone alimenty wynoszą 600 zł – dziecko otrzyma z Funduszu 500 zł.

Przy wyliczaniu alimentów z Funduszu stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”: jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota samego świadczenia, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Ale uwaga! Jeśli ta różnica jest niższa niż 100 zł, alimenty nie przysługują! Oznacza to, że minimalne alimenty z Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 100 zł.

Do zasiłku alimentacyjnego mają prawo rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy nie otrzymali w ciągu dwóch miesięcy alimentów zasądzonych przez sąd. Pieniądze wypłacane są:

 • do 18. roku życia dziecka,
 • do 25. roku życia dziecka, jeśli się uczy,
 • bezterminowo, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek alimentacyjny: zmiany 2024

Ministerstwo Rodziny od jesieni 2024 roku planuje przeprowadzić waloryzację zasiłku alimentacyjnego. Ma być to już nie maksymalnie 500 zł a... dwa razy więcej, czyli 1000 zł na dziecko. W związku z tym, że kwoty zasiłku nie zmieniały się od 2008 roku, rząd uznał, że najwyższy czas na podwojenie kwoty zasiłku.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama