Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
wniosek 500 plus 2022
AdobeStock
Prawo i finanse

Wniosek 500 plus 2023 – od kiedy? Jak go złożyć przez internet?

Wniosek o 500 plus w 2023 roku składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do tego świadczenia jest co roku ustalane na czas od 1 czerwca do 31 maja. Sprawdź, do kiedy można złożyć wniosek o 500 plus.

Wniosek o 500 plus w 2023 roku można składać tylko przez internet. Od terminu, w którym złożysz wniosek w tym roku, zależy utrzymanie ciągłości wypłat świadczenia. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do końca kwietnia. A co jeśli przegapisz termin? ZUS może wypłacić pieniądze, ale bez wyrównania za zaległe miesiące...

Spis treści:

Czy 500 + jest sprawiedliwie rozdzielane? [SONDA ULICZNA]

Do kiedy składa się wnioski na 500 plus w 2023

Wniosek o przyznanie 500 plus można składać najpóźniej do 31 kwietnia 2023 roku. Na podstawie wniosku świadczenie będzie przysługiwało na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Wnioski na to świadczenie przyjmowane są już od 1 lutego 2023 roku.

Ale uwaga! Jeśli ma być zachowana ciągłość wypłat, wniosek o 500 plus trzeba złożyć do końca kwietnia 2023. Wtedy w maju dostaniesz pieniądze z poprzedniego okresu świadczeniowego, a w czerwcu – z nowego.

Świeżo upieczeni rodzice mają na złożenie wniosku 500 plus 3 miesiące od przyjścia dziecka na świat. Jeżeli złożą wniosek w tym terminie, dostaną 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Jeśli dziecko urodziło się w 2022 roku, niezbędne może być złożenie wniosku na okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2023 roku i oddzielnie na okres od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024.

Wniosek 500 plus – termin złożenia wniosku a termin wypłaty świadczenia

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz wypłaty pieniędzy zależy od czasu, w jakim został złożony wniosek 500 plus. I tak, jeśli złożysz wniosek:

 • do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS za zachowaniem ciągłości wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
 • od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS wypłaci (z wyrównaniem za dwa miesiące) świadczenie do 31 lipca 2023 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2023 r. – ZUS wypłaci (z wyrównaniem za trzy miesiące) świadczenie do 31 sierpnia 2023 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS wypłaci (bez wyrównania!) świadczenie do 30 września 2023 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS wypłaci (bez wyrównania!) świadczenie do 31 października 2023 r.

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Aby otrzymać świadczenie, musisz prawidłowo wypełnić wniosek 500 plus i złożyć go drogą elektroniczną. Jedynie złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku uprawnia do otrzymania świadczenia.
 

Od 2022 roku, aby otrzymać świadczenie 500 plus, musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

 • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.


Wniosek 500 plus można składać:

 • poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (trzeba założyć konto);
 • Platformę Usług Elektronicznych ZUS (trzeba założyć indywidualny profil);
 • za pomocą bankowości elektronicznej.


Wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowość elektroniczną będą mogli złożyć wyłącznie rodzice mający numer PESEL. Jeśli go nie posiadają, powinni złożyć odpowiedni wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jak wypełnić wniosek o 500 plus na dziecko?

Od 2019 roku rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji finansowej. Dzięki temu formularz jest prostszy i krótszy. Wniosek 500 plus ma tylko 4 strony (kiedyś było ich 9). Jego wypełnienie nie jest trudne, należy tylko pamiętać o kilku kwestiach:

Część 1. wniosku 500 plus

Tu podajesz dane osoby ubiegającej się o świadczenie (czyli dane rodzica).

 • Koniecznie wypełnij wszystkie pola (m.in. PESEL, imię i nazwisko wnioskodawcy, pełny adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo);
 • adres zamieszkania – podajesz faktyczne miejsce, w którym mieszkasz na co dzień, a nie adres zameldowania.
Wypełniając wniosek 500 plus, pamiętaj o podaniu adresu e-mail. Dzięki temu szybciej dotrze do ciebie informacja potwierdzająca przyznanie świadczenia. Jeżeli nie masz poczty elektronicznej – taką informację otrzymasz w urzędzie.

Część 2. wniosku 500 plus

Tu podajesz dane dziecka lub dzieci, dla których ubiegasz się o przyznanie świadczenia.

 • Wpisujesz dane dziecka/dzieci, na które należy się świadczenie; pamiętaj o podaniu wszystkich wymaganych informacji (PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo itd.);
 • podaj numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymywać pieniądze;
 • podaj dane członków twojej rodziny (dziecka, współmałżonka) przebywających poza granicami Polski – imię i nazwisko, PESEL, kraj pobytu wraz z adresem zamieszkania, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju – chodzi o to, aby osoby mieszkające za granicą i tam pobierające świadczenia na dzieci nie otrzymywały już 500 plus w Polsce.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o 500 plus?

Ponieważ próg dochodowy został zniesiony, nie ma już potrzeby dołączania żadnych dokumentów do wniosku o przyznanie świadczenia 500 plus. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wnioskujący rodzic jest po rozwodzie – wtedy należy dołączyć wyrok sądu ustalający miejsce zamieszkania dzieci.

W niektórych przypadkach mogą być też potrzebne następujące dokumenty:

 • oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka;
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka;
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy (jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego);
 • decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) – jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej;
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu);
 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).


Źródło: zus.pl; Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.)

Zobacz też:

największe wypłaty 500 plus
AdobeStock
Aktualności
Rekordziści 500 plus - to do tych rodziców trafia najwięcej pieniędzy
Są rodziny, które co miesiąc mają z 500 plus kilka tysięcy złotych. Zobacz, jak duże pieniądze otrzymują od państwa i ile jest takich rodzin w Polsce.

W obiegowej opinii utarło się takie przekonanie, że wystarczy rodzić kolejne dzieci i pobierać 500 plus , aby wygodnie ustawić się w życiu. Rzeczywiście przy sporej ich gromadce można zebrać całkiem pokaźną sumę pieniędzy. Jednak polskim rodzinom dalekie jest takie myślenie. Te liczby najlepiej o tym świadczą, przekonaj się! Kilka tysięcy największych 500 plus 4,7 tys. rodzin otrzymują najwyższe świadczenie z programu Rodzina 500 plus - wynika z danych przekazanych radiozet.pl przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak podał resort, beneficjentów 500 plus podzielono na kategorie, ze względu na liczbę dzieci w rodzinie. Najwięcej pieniędzy trafia do tych posiadających szóstkę i więcej pociech. - Najwyższy przedział odnosi się do rodzin z 6. i więcej dzieci, których to rodzin w kwietniu 2019 roku było 4 765 – przekazało ministerstwo. Oznacza to, że rodziny te otrzymywały miesięcznie co najmniej 3 tys. złotych i więcej. Rodziny z dwójką dzieci najchętniej biorą 500 plus Nie są to oszałamiające cyfry. Dla porównania - liczba wszystkich rodzin otrzymujących pieniądze z 500 plus wynosiła 2,38 mln (dane za luty tego roku). 500 plus na jedno dziecko wypłacono ponad 1,5 mln rodzin. Nieustająco, od ponad 3 lat funkcjonowania programu, w największym stopniu korzystają z niego rodziny z dwójką dzieci. Najwięcej dzieci uprawnionych do świadczenia 500 plus jest w województwie mazowieckim – 534,6 tys. dzieci (dane z kwietnia). Od 1 lipca pieniądze już dla każdego dziecka 500 plus od 1 lipca tego roku będzie przysługiwać także na pierwsze dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Finansowe wsparcie trafi do 6,8 mln dzieci. Koszt rozszerzenia programu wyniesie 9 miliardów 576 mln złotych w tym roku i 19 miliardów 859 mln złotych w 2010 roku. Dotychczas świadczenie było...

PIT 2017 a 500 plus
AdobeStock
Aktualności
Czy świadczenie 500 plus należy rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT?
500 plus to duże wsparcie finansowe dla rodzin, ale czy ten przychód należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym? Wyjaśniamy.

Program Rodzina 500 plus to duże wsparcie finansowe dla rodzin, ale czy ten przychód należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym? 500 Plus a PIT Świadczenie 500 plus jest świadczeniem zwolnionym z podatku dla osób fizycznych. Oznacza to, że: wypłacana wciągu roku kwota nie podlega pobraniu zaliczki na podatek, zeznanie roczne podatnika  nie uwzględnia informacji o kwotach pobranych w ramach programu 500 plus. W praktyce rodzice wypełniają właściwe dla siebie roczne zeznanie podatkowe np. PIT-37 i wykazują w nim tylko opodatkowane przychody, pomijając przychody pochodzące właśnie programu 500 plus . Natomiast jeśli podatnik w minionym roku pobierał 500 plus, ale nie osiągnął przychodów z innych źródeł, to nie ma obowiązku składania rocznego zaznania podatkowego. Zobacz także: Uważaj, jak wypełniasz PIT. Możesz stracić 500 plus! Ulga na dziecko Kwota uzyskiwana z 500 plus nie wpływa: a wartość kwoty wolnej od podatku, nie ogranicza prawa do rozliczania się wspólnie z dzieckiem, nie spowoduje przejścia do drugiego stopnia skali podatkowej (z 18% do 32%). Podatnik pobierający 500 plus nie jest również w żaden sposób ograniczony przepisami i nadal ma możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecka. Warto wiedzieć, że uzyskiwana kwota świadczenia wychowawczego nie wpływa w tym wypadku na wartość przychodu, który będzie brany pod uwagę przy wypłacie świadczeń rodzinnych . Jeżeli ze względu na zbyt niski dochód, bądź zbyt dużą liczbę dzieci rodzice nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym, mogą ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części ulgi. Warto się jednak dobrze się zastanowić, gdyż kwotę zwrotu należy wliczyć do przychodu, którego wysokość może pozbawić prawa do świadczeń rodzinnych . Mowa tu również o świadczeniu...

500 plus nie dla wszystkich?
AdobeStock
Aktualności
Prezydent Andrzej Duda apeluje: Dobrowolnie zrezygnujcie z 500 plus!
Pieniądze z programu pomagają wielu polskim rodzinom, natomiast z uwagi na epidemię koronawirusa czeka nas kryzys gospodarczy. Czy w tej sytuacji zachowanie świadczenia w obecnej formie będzie możliwe?

Program 500+ jest jednym z ważniejszych tematów w debacie prezydenckiej przed zbliżającymi się wyborami. Poszczególni kandydaci na urząd prezydenta są często pytani o tę kwestię, ponieważ niewykluczone, że ich stanowisko w sprawie programu może przesądzić o sukcesie lub porażce w wyborach. Co o świadczeniu 500 plus myśli obecnie urzędujący prezydent, Andrzej Duda? „Nie wolno podcinać korzeni materialnego bytu rodziny” Na pytanie dziennikarza Polsat News o to, czy w dobie koronawirusa powinniśmy spodziewać się zmiany zasad w przyznawaniu rodzinom pieniędzy w ramach programu 500 plus , prezydent Andrzej Duda powiedział stanowczo, że jeśli trzeba będzie poczynić jakieś ograniczenia , to na pewno w innych obszarach, np. w inwestycjach, a nie w sztandarowym programie obecnego rządu, ponieważ „nie wolno podcinać korzeni materialnego bytu rodziny”. Dodał też, że nigdy nie podpisze ustawy, która odbierze obywatelom 500 plus. Na poparcie tych słów prezydent podpisał w poniedziałek deklarację o nazwie „Obronimy Polskę Plus”, zgodnie z którą jeśli Andrzej Duda zostanie ponownie wybrany na urząd, programy takie jak 500+, 13. emerytura i zachowanie obecnego wieku emerytalnego zostaną zachowane. 500 plus nie dla wszystkich w czasie epidemii? W rozmowie z dziennikarzem Polsatu Andrzej Duda zapewnił obywateli, że mogą czuć się spokojni, jeśli chodzi o ciągłość otrzymywania świadczenia. „Dzisiaj program 500 plus to jest taka materialna kotwica dla wielu polskich rodzin wychowujących dzieci” – powiedział. Prezydent nie zamierza więc odbierać Polakom pieniędzy z programu 500+, natomiast uważa, że nie wszyscy powinni z niego korzystać w czasie kryzysu gospodarczego, jaki może nas spotkać z uwagi na pandemię koronawirusa . Zadeklarował, że będzie apelował do najbardziej zamożnych obywateli, by dobrowolnie rezygnowali z pobierania...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak