rekrutacja do szkół podstawowych
Adobe Stock
Aktualności

Rekrutacja do szkoły podstawowej 2022: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?

Rekrutacja do szkoły podstawowej 2022 obejmie dzieci, które w tym roku kończą 7 lat. Na wniosek rodziców sześciolatki, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzednim lub uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, także mogą zapisać się do klas pierwszych. Wyjaśniamy, jak przebiega nabór do szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji z 2004 roku i poprawką do niej wprowadzoną w 2009 roku. Poza tym każda placówka udostępnia rodzicom opracowane przez siebie zasady zapisów do szkoły. Warto się z nimi zapoznać jeszcze przed złożeniem wniosku do wybranej placówki. Zasady rekrutacji to m.in. informacje o liczbie miejsc przygotowanych na nowy rok szkolny we wszystkich klasach pierwszych oraz o językach obcych, jakie będą w nich nauczane.


Spis treści:

Jakie błędy popełniają młodzi rodzice? Opowiada mama 1,5-rocznej Michaliny

Kryteria rekrutacji do szkoły podstawowej

Nabór do szkoły podstawowej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu MEiN. W skład komisji wchodzą przede wszystkim pracownicy danej placówki. Komisja rekrutacyjna ustala zasady rekrutacji do szkoły podstawowej zgodnie z zapisami rozporządzenia.

Dziecko może chodzić do szkoły obwodowej lub innej wybranej, jeśli spełnia kryteria przyjęcia. Głównym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rejonizacja. Z urzędu do danej szkoły przyjmowane są dzieci mieszkające (zameldowane) w obwodzie danej placówki oraz na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci spoza obwodu, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Oznacza to, że w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, a na pozostałe wolne miejsca dzieci spoza niego zgodnie z zasadami rekrutacji.

Zasady rekrutacji udostępnione przez placówkę powinny zawierać:

 • kolejność przyjęć uczniów,
 • zasady przydzielania uczniów do poszczególnych klas,
 • dokumentację, jaką powinni dostarczyć rodzice,
 • terminarz dostarczania dokumentów,
 • terminy posiedzeń komisji rekrutacyjnej,
 • termin i sposób ogłoszenia wyników rekrutacji.


Niektóre szkoły przyznają dodatkowe punkty podczas rekrutacji – warto sprawdzić, czy wybrana placówka także planuje stosować dodatkowe kryteria. Podczas naboru do szkoły podstawowej można dostać dodatkowe punkty np. za:

 • samotne wychowywanie dziecka przez rodzica,
 • rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki,
 • miejsce pracy rodzica w obwodzie placówki,
 • rozliczanie podatku w gminie, na której terenie znajduje się szkoła,
 • fakt, że dziecko chodziło do oddziału przedszkolnego w danej szkole.

Zasady rekrutacji: jak złożyć wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy?

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej składa się w szkole pierwszego wyboru. Można wnioskować o przyjęcie do kilku szkół, ustalając listę preferencji, czyli podać listę szkół w kolejności, jaka najbardziej interesuje rodzica i dziecko. Wtedy wniosek z listą preferowanych szkół składa się i tak tylko w jednej placówce – pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej z wybranych placówek, automatycznie trafi do szkoły obwodowej.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • wniosek – można go otrzymać w sekretariacie szkoły lub wydrukować z jej strony internetowej,
 • dokumenty do wglądu: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica/opiekuna,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkaniu dziecka (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń) lub potwierdzenie zameldowania dziecka.


Wniosek należy złożyć w oficjalnie wyznaczonym przez MEiN terminie na dany rok.

Aby skorzystać z systemu internetowej rekrutacji, która w wielu placówkach jest wymagana, należy się zarejestrować w systemie. Tam też rejestruje się wniosek, podając dane dziecka. Zarejestrowany wniosek trzeba wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Zapisy do szkoły podstawowej: kolejność i terminy

Cały proces rekrutacji do szkół podstawowych podzielony jest na etapy – informacja o nich oraz o terminach dostępna jest w zasadach rekrutacji każdej placówki.

 • Etap I: przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej,
 • Etap II: publikacja list przyjętych i nieprzyjętych dzieci,
 • Etap III: przyjmowanie oświadczeń woli podjęcia nauki przez dziecko w danej placówce,
 • Etap IV: publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.


Rodzice mogą składać do dyrektora szkoły odwołanie, jeśli ich dziecko nie zostanie przyjęte do placówki. Najpierw składa się wniosek o uzasadnienie decyzji do komisji rekrutacyjnej, a później ewentualnie odwołanie do dyrektora szkoły. Na złożenie wniosku o uzasadnienie najczęściej jest 7 dni od opublikowania wyników rekrutacji, a na złożenie odwołania 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor po rozpatrzeniu odwołania wydaje ostateczną decyzję, od której można się odwoływać już tylko w trybie skargi do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca do szkoły podstawowej

Zwykle w czerwcu przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca. Rodzice mogą ponownie składać wnioski elektroniczne i wnioski papierowe w szkole pierwszego wyboru (tym razem należy już wybierać wyłącznie szkoły, które dysponują wolnymi miejscami).

Szkoły następnie opublikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a rodzice powinni złożyć oświadczenia woli o podjęciu nauki w placówce, do której dziecko się zakwalifikowało. W systemie rekrutacyjnym opublikowana zostanie lista placówek, w których jeszcze pozostały wolne miejsca.

Źródło: infor.pl, portaloswiatowy.pl, gov.pl

Zobacz też:

Dni wolne od pracy i szkoły 2021
AdobeStock
Czas wolny
Dni wolne od pracy i szkoły 2021: kalendarz dni wolnych
Przedstawiamy dni wolne od pracy i szkoły 2021, które przysługują nam ustawowo. W tym roku z 13 dni świątecznych, 7 wypada w dni powszednie, 2 w soboty, a 4 w niedziele. Biorąc jedynie kilka dodatkowych dni urlopu, możemy zaplanować kilka całkiem długich weekendów.

Dni wolne od pracy i szkoły w 2021 roku układają się dość pomyślnie. Wiele z nich wypada w dni powszednie, więc czeka nas sporo dodatkowego odpoczynku, poza weekendami. Dni ustawowo wolnych jest 13, a doliczając soboty i niedziele – 113. Dodatkowo można skorzystać z kilku długich weekendów. Sprawdź w naszym kalendarzu dni wolnych od pracy 2021, kiedy je zaplanować! Spis treści: Dni wolne od pracy 2021 Dni wolne od szkoły 2021 Kalendarz dni wolnych od pracy 2021 Długie weekendy 2021 Dni wolne od pracy 2021 W kalendarzu na rok 2021 mamy  13 dni ustawowo wolnych od pracy, które wypadają: 1 stycznia: Nowy Rok 6 stycznia: Święto Trzech Króli 4 kwietnia: Niedziela Wielkanocna 5 kwietnia: Poniedziałek Wielkanocny 1 maja: Święto Pracy 3 maja: Święto Konstytucji 3 Maja 23 maja: Zesłanie Ducha Świętego 3 czerwca: Boże Ciało 15 sierpnia: Święto Wojska Polskiego (a także Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) 1 listopada: Wszystkich Świętych 11 listopada: Święto Niepodległości 25 grudnia: Boże Narodzenie 26 grudnia: drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Dni wolne od szkoły 2021 Uczniów czeka jeszcze więcej wolnego. Oprócz wyżej wymienionych dni wolnych mają również  ferie zimowe oraz wakacje, a także dłuższe przerwy w okresie wielkanocnym (od 1 do 6 kwietnia 2021) i bożonarodzeniowym. Ferie odbywają się dla wszystkich uczniów w jednym terminie, czyli od 4 do 15 stycznia. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 zakończenie zajęć planowane jest na piątek, 25 czerwca, czyli od 26 czerwca do 31 sierpnia będą wakacje. Dodatkowo zwykle dyrektorzy szkół wyznaczają dzień wolny od szkoły na piątek po Bożym Ciele (czyli w tym roku 4 czerwca). Mają też do dyspozycji 3 dodatkowe dni, które mogą rozdysponować według uznania. W szkołach średnich uczniowie mają również wolne...

Kiedy dzieci mogą same wracać ze szkoły
Adobe Stock
Prawo i finanse
Czy dzieci mogą same wracać ze szkoły? Nowe obostrzenia i prawo drogowe!
Premier sprecyzował na Twitterze, że nowe obostrzenia w związku z koronawirusem obejmują zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży bez opieki dorosłych – jednak z wyjątkiem dojścia lub powrotu ze szkoły.

Wraz z rozszerzeniem strefy czerwonej na całą Polskę , ogłoszony został zakaz przemieszczania się młodzieży do 16. roku życia bez opieki osoby dorosłej. Jako że regulacja obejmuje godziny 8-16, wielu rodziców zaczęło zastanawiać się czy oznacza to zakaz samodzielnego powrotu ze szkoły. Koronawirus: czy dziecko może samo wracać ze szkoły? Zgodnie z wydanym w piątek 23.10 rozporządzeniem, dzieci do lat 16 mogą obecnie przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską. Dotyczy to godzin 8-16. Na szczęście dalsza część rozporządzenia doprecyzowuje: obowiązek ten nie dotyczy przemieszczania się w celu dotarcia do szkoły albo powrotu z niej (prosto do miejsca zamieszkania). Prawo drogowe a dzieci Jednak nie tylko najnowsze regulacje w zakresie przeciwdziałania COVID-19 decydują o tym, kiedy dziecko może samodzielnie wracać ze szkoły . Ogólne zasady reguluje prawo o ruchu drogowym. W artykule 43 ust. 1 i 3 możemy przeczytać, że dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi (także chodnika i przejścia dla pieszych) wyłącznie pod opieką osoby starszej, która skończyła min. 10 lat. Obowiązek ten nie dotyczy strefy mieszkaniowej (wewnętrznych uliczek osiedlowych) oraz dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych (deptaków). Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły W trosce o bezpieczeństwo uczniów, niektóre szkoły umieszczają informację o możliwości samodzielnego powrotu ucznia ze szkoły w swoich statutach. Wiele placówek utrzymuje, że uczniowie nawet do 10 roku życia muszą być odbierani ze szkoły przez osoby pełnoletnie. Mogą to być rodzice lub inne osoby wskazane w pisemnej zgodzie : dziadkowie, ciocie, rodzeństwo czy opiekunki. Granica wieku może być wyższa lub niższa w zależności od wewnętrznych ustaleń danej placówki – jednak zgodnie z prawem o ruchu drogowym dziecko nie może mieć mniej niż 7 lat....

śniadaniówka do szkoły
Adobe Stock
Zakupy
Śniadaniówka do szkoły: najlepsza z przegródkami i z bidonem [TANIE MODELE]
Śniadaniówka do szkoły lub przedszkola to bardzo przydatny gadżet. W śniadaniówce z przegródkami zmieści się pożywny posiłek na cały dzień, a śniadaniówka w komplecie z bidonem pozwoli ci przygotować także zdrowy napój dla dziecka do szkoły.

Duża śniadaniówka do szkoły to nie powinien być zakup, który robisz w ciemno. Wybierając śniadaniówkę dla dziecka, weź pod uwagę, co dziecko będzie w niej nosić, gdzie najczęściej będzie jadło i wreszcie – czy będzie nosić śniadaniówkę w plecaku, czy może zostawiać ją w szkole. Zwykle rodzice wolą śniadaniówki z przegródkami niż zwykłe plastikowe pudełka. A może zamiast śniadaniówki przyda się termiczna torba? Polecamy nasz ranking śniadaniówek do szkoły. Spis treści: Śniadaniówka do szkoły: torba czy pudełko? Śniadaniówka: na co zwrócić uwagę? Śniadaniówka do szkoły dla dzieci: ranking Śniadaniówka pudełko Śniadaniówka do szkoły z bidonem Śniadaniówka do szkoły z torbą Duża śniadaniówka do szkoły z przegródkami Śniadaniówka do szkoły: torba czy pudełko? Niełatwo znaleźć idealną śniadaniówkę do szkoły, ale torebki termiczne są bardzo funkcjonalne. Są na tyle wytrzymałe i sztywne, że kanapkom, owocom i warzywom nic się nie stanie, a dodatkowo jedzenie nie traci swoich wartości odżywczych. Takie śniadaniówki w formie torebek zajmują jednak sporo miejsca, więc najlepiej zostawić je w szafce, o ile dziecko będzie taką dysponować. Z kolei śniadaniówka-pudełko zajmuje niewiele miejsca i dziecko nie musi zostawiać go w szafce – może mieć je pod ręką w plecaku. Jednak w upały pudełko nie ochroni jedzenia przed wysoką temperaturą , a torba termiczna – już tak. Śniadaniówka dla dziecka: na co zwrócić uwagę? Śniadaniówka do szkoły musi być szczelna, ale zamknięcie nie powinno być kłopotliwe dla dziecka. Wieczko musi dobrze pasować do pojemnika, a ewentualne zatrzaski gładko się dopasowywać. Bardzo praktyczna jest śniadaniówka z przegródkami: wszelkie dodatkowe pojemniczki w śniadaniówce pozwalają lepiej...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
cytaty na urodziny
Cytaty i przysłowia
Mądre i piękne cytaty na urodziny –​ 22 sentencje urodzinowe
Joanna Biegaj
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile wypada dać na chrzciny w 2022 roku? – kwoty dla rodziny, chrzestnych i gości
Luiza Słuszniak
gdzie nad morze z dzieckiem
new badge ranking small
Niemowlę
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Hanna Szczesiak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki (urlop na dziecko) – wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym urlopie
Joanna Biegaj
pesel po 2000
Prawo i finanse
PESEL po 2000 - zasady jego ustalania
Agnieszka Majchrzak
hiszpańskie imiona
Imiona
Najczęściej nadawane hiszpańskie imiona - ich znaczenie oraz polskie odpowiedniki
Joanna Biegaj
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
przedmioty w 4 klasie
Aktualności
Jakie są przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? [LISTA]
Ewa Janczak-Cwil
300 plus
Prawo i finanse
300 plus 2022 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Małgorzata Wódz
na komary dla niemowląt
Zdrowie
Co na komary dla niemowląt: co wolno stosować, czego unikać?
Ewa Janczak-Cwil
urwany kleszcz
Zdrowie
Urwany kleszcz: czy usuwać główkę kleszcza, gdy dojdzie do jej oderwania?
Ewa Janczak-Cwil
Bon turystyczn atrakcje dla dzieci
Czas wolny
Bon turystyczny – atrakcje dla dzieci, za które można płacić bonem
Ewa Janczak-Cwil
300 plus dla zerówki 2021
Aktualności
300 plus dla zerówki w 2022 roku – czy Dobry Start obejmuje sześciolatki?
Joanna Biegaj
rekrutacja do liceum
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Joanna Biegaj