500 zł na dziecko
Fotolia
Prawo i finanse

Czego nie wiesz o 500 zł na dziecko? Ministerstwo wyjaśnia dla nas wszystkie sporne kwestie

Ruszył pogram 500 zł na dziecko. Kiedy do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia o dochodach, kiedy alimenty wlicza się do dochodu, co w sytuacji, gdy rodzic stracił pracę albo pracuje zagranicą, co z rodzinami patchworkowymi - ministerstwo odpowiada na pytania Babyonline.

Zgodnie z założeniami, 500 zł na dziecko dostaną rodzice na drugie i kolejne dzieci do ukończenia 18. roku życia. Na pierwsze dziecko - jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
Po artykułach na ten temat na Babyonline zadawaliście wiele pytań. Zadaliśmy je Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie zaświadczenia trzeba załączyć do wniosku o 500 zł na dziecko?

Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  • oświadczenia członków rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku utraty lub uzyskania dochodu  - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Tu możesz pobrać wszystkie druki niezbędne do uzyskania 500 zł na dziecko.
Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Wykaz konkretnych dokumentów, w tym oświadczeń potwierdzających dochód, zależy od indywidualnej sytuacji rodziny. Najlepiej zwrócić do organu właściwego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) - ostateczna ocena i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy należy do niego.

Czy muszę załączyć akt urodzenia dzieci?

Nie,  nie jest potrzebny akt urodzenia dziecka.

Czy trzeba załączać PIT?

Nie. Potrzebne dane z PIT uzyska sama gmina.

Jaki dochód będzie brany pod uwagę przy obliczaniu 500 zł na pierwsze dziecko?

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r., a kończy 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014.
Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Zobacz, co to jest utrata i uzyskanie dochodu oraz jak obliczyć swoje dochody.

Jeśli teraz zarabiam mniej niż w 2014 roku, to czy dodatek 500 zł będzie mi się teraz należał?


Jeśli dochód z 2014 r. jest już nieaktualny, gdyż sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie uwzględnia się.
Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego.
Obniżka wynagrodzenia w ramach wykonywanej pracy nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Czytaj też: Nie proś szefa o obniżkę pensji - nie zyskasz 500 zł na dziecko

Jeśli teraz zarabiam więcej niż w 2014 roku i przekraczamy 800 zł, ale w 2014 roku nie przekraczaliśmy, to czy dostanę 500 zł na dziecko?

To zależy od sytuacji. Podwyżka wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest uzyskaniem dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Dochodem uzyskanym jest sytuacja, gdy w 2014 roku rodzic nie miał pracy, a obecnie pracuje. Wtedy trzeba uwzględnić obecną sytuację: liczy się obecne zarobki.

500 plus - kto dostanie, a kto nie

500 zł na dziecko
Fotolia
Prawo i finanse
Ministerstwo wyjaśnia: dla kogo i kiedy 500 zł na dziecko
Nie trzeba będzie stać po pieniądze w kolejce, a zgłoszenie będzie można wysłać przez Internet. Ministerstwo odpowiada na najczęściej zadawane pytania o projekt "Rodzina 500+", czyli 500 zł na dziecko.

Projekt Rodzina 500+, zwany powszechnie 500 zł na dziecko, ma wkrótce trafić do konsultacji społecznych . Od kwietnia 2016 roku mogą ruszyć pierwsze wypłaty. Kto dostanie 500 zł na dziecko i na jakich zasadach: informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Kto otrzyma świadczenie 500 zł? Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu ukończenia 18 lat . W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł na osobę . Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, kryterium rośnie do 1200 zł na osobę . Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma jedno z nich. Czytaj też: 500 zł na dziecko: wiemy, kto zyska, kto straci Kto będzie wypłacał świadczenie 500 zł? Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. O terminie składania wniosku obowiązkowo informować będzie nas organ wydający świadczenie. Czy trzeba będzie przedstawić zaświadczenie o dochodach? Tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko. W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. Sprawdź: Czy dostaniesz 500 zł na dziecko: ministerstwo wyjaśnia wątpliwości Czy wniosek trzeba będzie zanieść osobiście? Nie. Wnioski będzie można...

luka prawna w 500+ na dziecko
Fotolia
Prawo i finanse
Uwaga! Duża luka prawna w programie 500+! Sprawdź, czy cię dotyczy
W programie 500+ odkryto poważną lukę prawną, która pozwala pobierać 500 zł na pierwsze dziecko, nawet kiedy wnioskodawca zarabia dużo więcej niż zakładają przepisy. Jak to możliwe?

500 + na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł. Jednak, jak donosi dziennik "Rzeczpospolita", nawet otrzymując duże wyższe dochody można otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko, jeśli wykorzysta się lukę w prawie. Jest to możliwe w przypadku rodziców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z urzędem skarbowym ryczałtem. Okazuje się, jak potwierdził właśnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, że mogą odliczać koszty uzyskania przychodu przy wnioskowaniu o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko. 500 + na pierwsze dziecko nie tylko dla uboższych rodzin? Wspomniany sąd rozpatrywał sprawę przedsiębiorcy, którego roczny przychód wyniósł prawie 208 tys. zł, a jednak wnioskował o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko. We wniosku o świadczenie oświadczył, że jego dochód wynosi tylko 13,8 tys. zł, bo odliczył od przychodu koszty jego uzyskania, czyli prowadzenia działalności gospodarczej – w jego przypadku były to usługi transportowe, mężczyzna odliczył więc koszty amortyzacji i eksploatacji pojazdu, które przekroczyły 186 tys. zł. Gmina odmówiła przyznania świadczenia, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację przedsiębiorcy . We wniosku podaje się dochód, a nie przychód.  To nie pierwszy taki przypadek, co potwierdza w wypowiedzi dla "Rzeczpospolitej" Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Płocku. Urzędniczka przyznaje, że w jej ośrodku zdarzali się już przedsiębiorcy, którzy pomimo kilkuset tysięcy przychodu, otrzymywali 500 zł na pierwsze dziecko, bo kwalifikował ich do tego zadeklarowany we wniosku dochód. Problem polega na tym, że tego dochodu urzędnicy nie mogą sprawdzić, muszą wierzyć w uczciwość wnioskodawcy. W deklaracji PIT, w przypadku opodatkowania ryczałtem , wpisuje się bowiem wyłącznie...

Alimenty z funduszu
Adobe Stock
Prawo i finanse
Alimenty z funduszu: co trzeba zrobić, żeby otrzymać pieniądze?
Aby uzyskać alimenty z funduszu, trzeba spełnić określone kryteria, w tym dochodowe i złożyć wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje na dzieci tylko do pewnego wieku (wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne).

Nieotrzymywanie alimentów, mimo ich sądowego przyznania, to ogromny kłopot życiowy dla wielu samotnych matek w Polsce. Aby zapewnić im w takich sytuacjach środki niezbędne do życia, powstał  fundusz alimentacyjny. Wyjaśniamy, kto i na jakiej podstawie może ubiegać się o alimenty z funduszu. Spis treści: Kto może ubiegać się o pieniądze z funduszu a limentacyjnego? Na kogo można pobierać pieniądze z funduszu alimentacyjnego? Co trzeba zrobić, aby otrzymać pieniądze z f unduszu? Jak obliczyć dochód do funduszu alimentacyjnego? W jakiej wysokości można otrzymać alimenty z funduszu? Kiedy wypłata pieniędzy z funduszu alimentacyjnego? Kto może ubiegać się o pieniądze z funduszu a limentacyjnego? Samotna mama może ubiegać się o wypłatę pieniędzy z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, kiedy otrzymanie alimentów od ojca dziecka jest niemożliwe, bo np. mężczyzna nie pracuje, ukrywa się, nie ma nieruchomości, którą można by było zająć na poczet wypłaty alimentów. Wówczas komornik może wydać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Aby otrzymać alimenty z funduszu, trzeba spełnić dwa kryteria: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 złotych netto miesięcznie ( od 1 października 2020 próg dochodowy wzrośnie do 900 zł netto ); egzekucja komornicza, czyli ściągnięcie pieniędzy jest niemożliwe (w ciągu 2 miesięcy  komornik nie wyegzekwował  pełnej należności z zaległych i bieżących alimentów). Na kogo można pobierać pieniądze z funduszu alimentacyjnego? Świadczenie przysługuje: dziecku do 18 roku życia; dziecku do ukończenia 25 lat, pod warunkiem, że nadal uczy się w szkole lub szkole wyższej; dziecku z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności , bez ograniczenia co do jego wieku. Co trzeba zrobić, aby...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
cytaty na urodziny
Cytaty i przysłowia
Mądre i piękne cytaty na urodziny –​ 22 sentencje urodzinowe
Joanna Biegaj
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile wypada dać na chrzciny w 2022 roku? – kwoty dla rodziny, chrzestnych i gości
Luiza Słuszniak
gdzie nad morze z dzieckiem
new badge ranking small
Niemowlę
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Hanna Szczesiak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki (urlop na dziecko) – wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym urlopie
Joanna Biegaj
pesel po 2000
Prawo i finanse
PESEL po 2000 - zasady jego ustalania
Agnieszka Majchrzak
hiszpańskie imiona
Imiona
Najczęściej nadawane hiszpańskie imiona - ich znaczenie oraz polskie odpowiedniki
Joanna Biegaj
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
przedmioty w 4 klasie
Aktualności
Jakie są przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? [LISTA]
Ewa Janczak-Cwil
300 plus
Prawo i finanse
300 plus 2022 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Małgorzata Wódz
na komary dla niemowląt
Zdrowie
Co na komary dla niemowląt: co wolno stosować, czego unikać?
Ewa Janczak-Cwil
urwany kleszcz
Zdrowie
Urwany kleszcz: czy usuwać główkę kleszcza, gdy dojdzie do jej oderwania?
Ewa Janczak-Cwil
Bon turystyczn atrakcje dla dzieci
Czas wolny
Bon turystyczny – atrakcje dla dzieci, za które można płacić bonem
Ewa Janczak-Cwil
300 plus dla zerówki 2021
Aktualności
300 plus dla zerówki w 2022 roku – czy Dobry Start obejmuje sześciolatki?
Joanna Biegaj
rekrutacja do liceum
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Joanna Biegaj