Niepłacenie alimentów
AdobeStock
Prawo i finanse

Niepłacenie alimentów: gdzie zgłosić i co za to grozi?

Niepłacenie alimentów jest karalne. Osoba, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, może zostać ukarana m.in. karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności.

Obowiązek alimentacyjny nie zawsze jest respektowany. Bywa, że choć alimenty są sądownie przyznane, osoba, która powinna je płacić, nie czuje się do tego zobowiązana albo robi wszystko, by uchylić się od odpowiedzialności. Polskie prawo pozwala na szybkie i dotkliwe ukaranie dłużnika za niepłacenie alimentów. Wystarczą 3 miesiące zwłoki, by osoba, która nie otrzymuje należnych kwot, miała prawo do złożenia do prokuratury zawiadomienia o tym fakcie.

Spis treści:

Gdzie zgłosić zawiadomienie o niepłaceniu alimentów?

Jeśli mamy do czynienia z 3-miesięczną zwłoką, możemy zgłosić ten fakt do prokuratury. Robi to rodzic lub opiekun, który jest upoważniony do odbioru alimentów na rzecz danego dziecka. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z opisem całej sytuacji należy złożyć w prokuraturze, która jest właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka (a nie dłużnika). Procedura związana ze złożeniem zawiadomienia o niepłaceniu alimentów na dziecko została możliwie uproszczona po to, by takie sprawy nie ciągnęły się miesiącami, ale były jak najszybciej rozstrzygane i dochodziło do egzekucji należnych alimentów.

Zobacz też: Egzekucja alimentów od rodzica przebywającego za granicą

Dokumenty niezbędne do złożenia zawiadomienia o niepłaceniu alimentów

Aby zgłosić do prokuratury fakt, że ktoś uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, trzeba przygotować:

  • odpis orzeczenia sądowego, w którym jest mowa o przyznaniu alimentów (lub ugodę zawartą przed sądem, opatrzoną klauzulą wykonalności)
  • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji,
  • zaświadczenie o kwocie zadłużenia.
Gdy prokurator otrzyma wszystkie niezbędne dokumenty, wezwie osobę, która składała zawiadomienie, w celu uzupełnienia wszelkich niezbędnych informacji, a następnie wezwie dłużnika w charakterze oskarżonego.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Jeśli dłużnik po przesłuchaniu przez prokuratora zobowiąże się do wpłacenia zaległej kwoty alimentacyjnej na rzecz poszkodowanego w ciągu 30 dni, wówczas uniknie kary. W przeciwnym razie grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2. Kara może być przeprowadzona w systemie dozoru elektronicznego (dłużnikowi zakłada się elektroniczną bransoletę), wówczas dłużnik ma możliwość wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Inne przewidziane przez prawo sposoby ukarania osoby uchylającej się od płacenia alimentów to:

  • dozór domowy,
  • kara ograniczenia wolności,
  • zatrzymanie prawa jazdy,
  • grzywna pieniężna w wysokości do 2000 zł.


Zobacz także:

Co pyli w lipcu: lista roślin i okresy pylenia [WIDEO]

Alimenty z funduszu
Adobe Stock
Prawo i finanse
Alimenty z funduszu: co trzeba zrobić, żeby otrzymać pieniądze?
Aby uzyskać alimenty z funduszu, trzeba spełnić określone kryteria, w tym dochodowe i złożyć wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje na dzieci tylko do pewnego wieku (wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne).

Nieotrzymywanie alimentów, mimo ich sądowego przyznania, to ogromny kłopot życiowy dla wielu samotnych matek w Polsce. Aby zapewnić im w takich sytuacjach środki niezbędne do życia, powstał  fundusz alimentacyjny. Wyjaśniamy, kto i na jakiej podstawie może ubiegać się o alimenty z funduszu. Spis treści: Kto może ubiegać się o pieniądze z funduszu a limentacyjnego? Na kogo można pobierać pieniądze z funduszu alimentacyjnego? Co trzeba zrobić, aby otrzymać pieniądze z f unduszu? Jak obliczyć dochód do funduszu alimentacyjnego? W jakiej wysokości można otrzymać alimenty z funduszu? Kiedy wypłata pieniędzy z funduszu alimentacyjnego? Kto może ubiegać się o pieniądze z funduszu a limentacyjnego? Samotna mama może ubiegać się o wypłatę pieniędzy z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, kiedy otrzymanie alimentów od ojca dziecka jest niemożliwe, bo np. mężczyzna nie pracuje, ukrywa się, nie ma nieruchomości, którą można by było zająć na poczet wypłaty alimentów. Wówczas komornik może wydać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Aby otrzymać alimenty z funduszu, trzeba spełnić dwa kryteria: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 złotych netto miesięcznie ( od 1 października 2020 próg dochodowy wzrośnie do 900 zł netto ); egzekucja komornicza, czyli ściągnięcie pieniędzy jest niemożliwe (w ciągu 2 miesięcy  komornik nie wyegzekwował  pełnej należności z zaległych i bieżących alimentów). Na kogo można pobierać pieniądze z funduszu alimentacyjnego? Świadczenie przysługuje: dziecku do 18 roku życia; dziecku do ukończenia 25 lat, pod warunkiem, że nadal uczy się w szkole lub szkole wyższej; dziecku z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności , bez ograniczenia co do jego wieku. Co trzeba zrobić, aby...

alimenenciarze zalegają miliardy złotych
Adobe Stock
Aktualności
Alimenciarze masowo nie płacą - winni są swoim dzieciom miliardy złotych!
Nie płacą, bo mówią, że nie będą utrzymywać byłych żon - tak według komorników próbujących wyegzekwować pieniądze tłumaczą się ojcowie.

Mimo wielu zmian w przepisach, dokonanych przez rząd PiS, które na pewno „przykręciły śrubę" alimenciarzom, trudno mówić na razie o sukcesie. Pieniędzy, jak nie było, tak nadal nie ma, a zaległości w regulowaniu alimentów wynoszą kilkanaście milionów złotych. Zobacz, kto nie płaci na własne dzieci. Alimenciarze nie zapłacili już 12 mld złotych Z danych stowarzyszenia „Alimenty To Nie Prezenty" wynika, że alimentów na dzieci nie płaci aż 84 procent zobowiązanych. Tylko w tym roku nie zapłacili oni miliarda złotych. Pieniądze te powiększyły olbrzymią już pulę długów. W 2015 roku zadłużenie alimentacyjne wynosiło niecałe 6 mld złotych. Przez ostanie laat zwiększyło się ponad dwukrotnie i wynosi obecnie 12 miliardów złotych. O 6 tys. mniej alimenciarzy Dane Krajowego Rejestru Długów pokazują, że zmniejszyła się nieco liczba rodziców niepłacących alimentów na dzieci. W 2017 roku było ich 307,7 tys. Obecnie jest 301,3 tys. Ale stale wzrasta zadłużenie statystycznego alimenciarza, które wynosi 40,7 tys. złotych. Jak mówią komornicy, którzy egzekwują alimenty, prawie 80 procent dłużników alimentacyjnych jednoznacznie deklaruje: Na „byłe dzieci" płacić nie będę, bo byłej żony nie będę utrzymywał. Jak wygląda alimenciarz Statystki Krajowego KRD potwierdzają, że alimenciarzami są przede wszystkim mężczyźni - 284 tys ., w tak zwanym wieku produkcyjnym - między 36 a 55 rokiem życia. Ich dług przekracza 5 mld złotych. Od płacenia na własne dzieci najbardziej uchylają się mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Kto może dostać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego W uzyskaniu pieniędzy na utrzymanie dziecka pomaga Fundusz Alimentacyjny i to wobec niego jest największe zadłużenie niepłacących ojców. Trzeba pamiętać, że maksymalne świadczenie z Funduszu to 500...

władza rodzicielska
Fotolia
Prawo i finanse
Władza rodzicielska: na czym polega, kiedy ustaje, komu przysługuje po rozwodzie?
Władza rodzicielska przysługuje obu rodzicom, mogą ją jednak stracić lub mieć ograniczone prawa rodzicielskie, jeśli nie wypełniają praw i obowiązków z nią związanych. Przepisy dotyczące władzy rodzicielskiej opisuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Władza rodzicielska oznacza sprawowanie opieki przez rodziców (rodzica) nad małoletnim dzieckiem. Wygasa, kiedy dziecko staje się pełnoletnie. Rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej mają obowiązek dbania o dobro dziecko, o jego wychowanie, opiekę nad nim i odpowiednie zarządzanie jego majątkiem. Władzę rodzicielską można jednak utracić. Ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie praw rodzicielskich może zostać orzeczone przez sąd, np. po rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa lub w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków przez rodziców lub jednego rodzica. Na czym polega władza rodzicielska? Zgodnie z zapisami w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym rodzice wykonujący władzę rodzicielską mają obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem oraz jego majątkiem, a także poszanowania godności i praw dziecka. Muszą postępować zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Czas trwania władzy rodzicielskiej jest ograniczony do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Ważne! Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W istotnych sprawach dotyczących dziecka rodzice podejmują decyzje wspólnie. Jeśli nie mogą dojść do porozumienia, rozstrzyga sąd opiekuńczy. Obowiązki rodziców Mając władzę rodzicielską, rodzice są ustawowymi przedstawicielami dziecka . Zobowiązani są do: troszczenia się o emocjonalny i fizyczny rozwój dziecka , zapewnienia dziecku edukacji odpowiedniej do jego uzdolnień, tak by w przyszłości mogło podjąć pracę, szanowania praw dziecka, zarządzania majątkiem dziecka. Uwaga! Zarządzanie majątkiem nie obejmuje zarobków dziecka ani przedmiotów, które otrzymało. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz