alimenty, sprawy rodzinne, pieniądze
Fotolia
Prawo i finanse

Sprawa o alimenty: gdy miejsce pobytu rodzica nie jest znane

Co zrobić, gdy nieznany jest adres osoby pozwanej o alimenty? Czy można w takiej sytuacji wnioskować o ustanowienie kuratora? Jaką rolę pełni taki kurator i kto nim może być? Wyjaśnia prawniczka Aleksandra Partyka.
Aleksandra Partyk, prawnik
dr n. praw. Aleksandra Partyk
Konsultacja merytoryczna

Jedna z naszych czytelniczek napisała: "Złożyłam do sądu pozew o alimenty i zostałam wezwana do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Nie znam tego adresu, co mam zrobić?"


Aleksandra Partyk: W każdym pozwie lub wniosku kierowanym do sądu należy podać aktualny adres osoby pozwanej, aby mogła ona brać udział w postępowaniu i przedstawić swoje stanowisko. Brak takiego adresu jest tzw. brakiem formalnym pozwu lub wniosku. Oznacza to, że sąd będzie wzywał do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.
Jeśli adres nie zostanie wskazany w tym terminie, pismo zostanie zwrócone i sąd nie zajmie się sprawą. Czasami jednak nie można ustalić aktualnego adresu osoby pozwanej, gdyż osoba ta wyprowadziła się i nie przekazała nikomu informacji o miejscu swojego pobytu. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli taka osoba jest uznana za zaginioną lub poszukiwaną listem gończym. W takim przypadku osoba inicjująca postępowanie sądowe może skorzystać z instytucji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego lub uczestnika.

Czemu służy instytucja kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu strony?

Aleksandra Partyk: Jeśli nie jest możliwe ustalenie aktualnego adresu pozwanego lub uczestnika postępowania, nie jest możliwe nadanie biegu sprawie. Oznaczałoby to w praktyce niemożność wydania wyroku w sprawie o alimenty czy postanowienia o władzy rodzicielskiej, na przykład wtedy, gdy ojciec dziecka się ukrywa. Dlatego też przepisy kodeksu postępowania cywilnego pozwalają na prowadzenie takiej sprawy sądowej z udziałem kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, która będzie ją reprezentowała.

Warto przeczytać: Alimenty i ustalenie ojcostwa – odpowiedzi prawnika na wasze pytania

Co zrobić żeby sąd ustanowił kuratora dla pozwanego (np. w sprawie o alimenty)?

Aleksandra Partyk: Jeśli nie jest znany aktualny (i faktyczny) adres pozwanego, należy w pozwie złożyć stosowny wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. Wniosek taki należy uprawdopodobnić – na przykład wskazując, iż pozwany został wymeldowany z ostatnio znanego adresu lub wyprowadził się nie podając najbliższym, gdzie zamierza zamieszkać. Warto dołączyć stosowne dowody potwierdzające tę okoliczność, np. pisma urzędowe. Sąd zweryfikuje takie informacje – zwróci się do urzędów o ustalenie adresu pozwanego. Jeśli sąd ustali, że rzeczywiście nie jest znany adres osoby pozwanej, ustanowi dla pozwanego kuratora.

Kto może być kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu?

Aleksandra Partyk: Najlepiej, gdy powód wskaże kandydaturę osoby bliskiej – krewnego lub przyjaciela pozwanego. Jeśli jednak osoby te nie chcą pełnić funkcji lub są skonfliktowane z pozwanym, można złożyć wniosek o ustanowienie kuratora spośród osób obcych – adwokatów lub radców prawnych lub też pracowników sądu. Sąd wówczas wyda stosowne zarządzenie i ustanowi konkretną osobę kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego, osoba ta "zastąpi" go przed sądem i proces będzie mógł się toczyć. Osoba ta może np. wnosić o oddalenie powództwa i przedstawiać racje za pozwanego.

Czy osoba pozywająca ponosi koszty pracy takiego kuratora?

Aleksandra Partyk: Jeśli kurator pozwanego złoży do sądu wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia lub zwrotu poniesionych kosztów (np. na dojazdy, korespondencję w sprawie), sąd rozpozna taki wniosek. Z reguły przyznawane kuratorowi wynagrodzenie odpowiada taryfowej stawce honorarium adwokackiego. W sprawach rodzinnych koszty wynagrodzenia kuratora z reguły są zasądzane od Skarbu Państwa, a osoba, która zainicjowała postępowanie sądowe zasadniczo nie jest nimi obciążana.  

Co stanie się jeśli w toku sprawy odnajdzie się ojciec dziecka?

Aleksandra Partyk: Jeśli po ustanowieniu kuratora ujawniony zostanie aktualny adres pozwanego, osoba ta zostanie wezwana do sądu, a kurator – zwolniony z pełnienia swojej funkcji. Oczywiście należy pamiętać, że niedopuszczalne jest zatajanie znanego miejsca pobytu pozwanego i wnioskowanie o ustanowienie kuratora dla uzyskania korzystniejszego dla siebie wyroku. Takie działanie może spowodować, że proces sądowy zostanie uznany za nieważny i postępowanie będzie prowadzone ponownie.

Polecamy: Jak przebiega proces o ustalanie ojcostwa?

Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]

alimenty smutne dziecko
Fotolia.pl
Prawo i finanse
Jak uzyskać alimenty na dziecko: w sądzie, przez komornika, czy z funduszu alimentacyjnego
Co zrobić, gdy ojciec/matka dziecka miga się od płacenia alimentów? Podpowiadamy krok po kroku, co powinnaś zrobić, by dostać pieniądze należne na dziecko.

Nie miej wyrzutów, że prosisz o pieniądze. Pamiętaj, że walczysz dla dziecka Zgodnie z prawem oboje rodzice powinni dbać o utrzymanie dziecka . Jeśli ty zajmujesz się nim na co dzień, wypełniasz swój obowiązek opieki. Drugi z rodziców powinien natomiast płacić na jego potrzeby. Dobrze, jeśli robi to dobrowolnie. Bywa jednak, że uchyla się od tego obowiązku, wymyślając różne wymówki. Wtedy musisz ustalić alimenty przez sąd. I nie ma znaczenia, czy jesteś mężatką/żonaty, czy samotną mamą/tatą. Podpowiadamy, co powinnaś/powinieneś zrobić, by dostać należne dziecku pieniądze .   Krok 1: Jak złożyć pozew? Pozew możesz napisać sama/sam albo skorzystać z gotowego wzoru. Jeśli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego wzoru. Pobierz wzór ze strony: Pozew o alimenty:wzór. W pozwie należy podać:  Imię i nazwisko dziecka oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego; Dane pozwanego, czyli ojca/matki dziecka; Wartość przedmiotu sporu, to znaczy kwotę alimentów , o jakie się ubiegasz (masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz). Takie żądanie musisz uzasadnić. Opisz krótko swoje warunki (gdzie pracujesz, ile zarabiasz) oraz sytuację, w jakiej jest drugi rodzic dziecka (wskaż źródła i kwoty dochodów, jakie osiąga, opisz jego stan majątkowy, np. czy posiada własne mieszkanie). Nie zapomnij zaznaczyć, że prosisz o rozpatrzenie sprawy pod twoją nieobecność (możesz nie móc przyjść na rozprawę). Koniecznie własnoręcznie podpisz pozew. Do pozwu dołącz: Skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa, Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci), Skrócony odpis rozwodu lub orzeczenia o separacji, Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy jest pozamałżeńskie, Zaświadczenie o zarobkach z twojego zakładu pracy lub zaświadczenie, że jesteś osobą...

prawo, sąd, prawnik, wniosek do sądu, alimenty
© apops - Fotolia.com
Prawo i finanse
Sprawa o alimenty: kiedy sąd może przyznać pełnomocnika z urzędu
Nie zawsze osobę występującą przed sądem stać na opłacenie kosztów adwokata lub radcy prawnego. W takich sytuacjach można się ubiegać o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Jak to zrobić, radzi prawniczka Aleksandra Partyk.

Nasza czytelniczka napisała, że chciałaby wystąpić do sądu z pozwem o alimenty, ale nie potrafi napisać uzasadnienia pozwu, nie wie także jak powinna zachować się w sądzie. Czy jest szansa, że sąd uwzględni jej wniosek o pełnomocnika z urzędu, szczególnie, że nie ma ona środków na opłacenie adwokata czy radcy prawnego "z wyboru"? Aby móc skorzystać z instytucji pełnomocnika z urzędu, należy złożyć stosowny wniosek do sądu . Można to zrobić albo w piśmie inicjującym postępowanie, albo w trakcie procesu, albo nawet przed wytoczeniem powództwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest możliwe, jeśli wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów zastępstwa pełnomocnika bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny. Ustanowienie pełnomocnika jest możliwe, gdy: strona korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych (np. w sprawach alimentacyjnych), sąd zwolnił ją od kosztów na jej wniosek, nie jest zwolniona od kosztów sądowych. Warto wiedzieć: Sprawa o alimenty: gdy miejsce pobytu rodzica nie jest znane Czy wystarczy, że strona złoży sam wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu? Nie. Do wniosku konieczne jest załączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzory oświadczeń znajdują się w sądach i w Internecie (przykładowe oświadczenie o stanie majątkowym ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości). Należy pamiętać, że niedołączenie do wniosku oświadczenia stanowi jego brak formalny, a zatem sąd będzie domagał się dołączenie go w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.  Oświadczenie o stanie majątkowym należy wypełnić czytelnie, w sposób zgodny z prawdą. Nie wolno zataić żadnych okoliczności wskazujących na posiadanie majątku czy dochodów. Koniecznie trzeba pamiętać o podpisaniu wniosku. Do oświadczenia warto...

alimenty na dziecko
Adobe Stock
Prawo i finanse
Alimenty na dziecko: wszystko o alimentach, na co są, od kiedy, jak je wyliczyć?
Aby otrzymać alimenty na dziecko, trzeba złożyć pozew do sądu i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty. Można też ubiegać się o alimenty z Funduszu, jeżeli sądownie przyznane alimenty nie są wypłacane. Wyjaśniamy, na co są przeznaczone alimenty na dziecko, jak się o nie starać i jak wyliczyć ich kwotę.

Alimenty na dziecko to często drażliwa kwestia. Ich wysokość oraz zasady przyznawania zależą od wielu czynników. Z reguły alimenty są ustanawiane przez sąd, ale nie zawsze. Jeżeli rodzice zgadzają się co do wysokości i sposobu wypłacania alimentów, wystarczy, że zawrą stosowną umowę, najlepiej w formie aktu notarialnego. Może się również zdarzyć, że osoba sądownie zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku. W takich przypadkach przysługuje prawo do ubiegania się o środki z Funduszu Alimentacyjnego. Podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, by starać się o alimenty na dziecko. Sprawdź, kiedy alimenty na dziecko nie przysługują. Wszystko o alimentach na dziecko: Jak starać się o alimenty: jakie dokumenty złożyć? Alimenty natychmiastowe na dziecko: od kiedy? Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Alimenty na dziecko: co zrobić, gdy ojciec dziecka nie płaci? Co grozi za niepłacenie alimentów na dziecko? Alimenty na dziecko: kto jeszcze może je płacić? Alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego: dla kogo? Czy alimenty na dziecko wliczają się do dochodu? Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko? Jak starać się o alimenty: jakie dokumenty złożyć? Alimenty przysługują dziecku zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wysokość alimentów ustala sąd. Aby jednak uzyskać alimenty na dziecko, musisz przede wszystkim wnieść do sądu pozew o alimenty . Trzeba do niego dołączyć: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka; wyrok rozwodowy lub akt ślubu (jeżeli nadal jesteś mężatką); oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku); zaświadczenie o zarobkach z twojego zakładu pracy lub z urzędu pracy, jeżeli jesteś bezrobotna i pobierasz zasiłek; wyliczenie kosztów utrzymania dziecka (warto...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko
Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!
Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka
Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz