Paszport dla dziecka
Adobe Stock/NicoElNino
Prawo i finanse

Paszport dla dziecka: jak wyrobić paszport i jakie dokumenty są potrzebne?

Paszport dla dziecka jest wymagany w krajach poza Unią Europejską. Aby go wyrobić, należy złożyć stosowne dokumenty i uiścić opłatę. Wyjaśniamy, w jakim wieku można wyrobić dziecku paszport, gdzie złożyć wniosek i jaka jest cena paszportu.

Paszport dla dziecka jest potrzebny, jeśli twój maluch będzie podróżował do kraju poza Unią Europejską. W krajach UE wystarczy dowód osobisty. Formalności nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Wyjaśniamy, gdzie się wyrabia paszport dla dziecka, ile się czeka i czy dziecko musi być przy tym obecne.

Jak wyrobić paszport dla dziecka:

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Gdzie się wyrabia paszport dla dziecka?

Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim (w punktach paszportowych lub delegaturach urzędu). Za granicą organem właściwym do wydania polskiego paszportu jest konsulat. Nie ma możliwości złożenia wniosku o paszport online.

Podczas składania wniosku o paszport dla dziecka wymagana jest obecność obojga rodziców (jeśli mają pełnię władzy rodzicielskiej) lub jednego rodzica (jeśli drugi ma ograniczoną władzę rodzicielską lub nie żyje). Taki wniosek mogą również złożyć opiekunowie dziecka ustanowieni przez sąd.

Jeśli oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, ale jedno z nich nie może być obecne przy składaniu wniosku, wówczas należy dołączyć do wniosku pisemną zgodę drugiego rodzica, poświadczoną przez notariusza, organ paszportowy lub konsula. Taka zgoda na wyjazd powinna zawierać sformułowanie: „Wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka)”. Jeśli jeden z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie lub został pozbawiony tych praw w ogóle, należy przedłożyć prawomocne orzeczenie sądu.

W przypadku, gdy jedno z rodziców odmawia udzielenia zgody na wydanie paszportu albo uzyskanie takiej zgody jest znacznie utrudnione, należy sprawę skierować do sądu rodzinnego. Orzeczenie sądowe w tym zakresie zastępuje zgodę rodzica.

Czy dziecko jest potrzebne do wyrobienia paszportu? 

Dziecko nie musi być obecne podczas wyrabiania paszportu, jeśli ma mniej niż 5 lat. Z kolei dziecko, które skończyło 6 lat, trzeba zabrać ze sobą. Od dzieci od 12. roku życia podczas przyjmowania wniosku o paszport pobiera się odciski palców. 

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu dla dziecka?

Aby wyrobić dziecku paszport, musisz mieć:

 • Formularz paszportowy (jest on dostępny w urzędach wojewódzkich). Musi być podpisany przez oboje rodziców (uwaga, rodzice podpisują wniosek dopiero w obecności urzędnika!), a także przez dziecko, które ukończyło 13. rok życia – w przypadku młodszych dzieci taki podpis nie jest wymagany. Ważne! Wniosek paszportowy nie może być wydrukowany ze strony internetowej.
   
 • Zdjęcie dziecka (kolorowa fotografia paszportowa o wymiarach 35x45 mm) wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Takie zdjęcie najlepiej wykonać w profesjonalnych zakładach fotograficznych, ponieważ oprócz wymiarów musi ono spełniać szereg innych wymagań (m.in. osoba na zdjęciu paszportowym musi mieć otwarte oczy, widoczne uszy nieprzesłonięte włosami, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta).
  Ważne! Osoby z niepełnosprawnością lub osoby, które nie mogą spełnić powyższych wytycznych z powodów religijnych, mogą przedstawić inne zdjęcie, ale pod warunkiem, że dołączą do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce. Dokładne wytyczne dotyczące zdjęcia znajdziesz na stronach urzędów wojewódzkich.
 • Dowód opłaty paszportowej (oryginał) oraz dokument potwierdzający prawo do opłaty ulgowej, np. legitymacja szkolna, akt urodzenia. W każdym urzędzie są okienka, w których można dokonać takiej opłaty. Osoby przyjmujące wpłaty zwykle cierpliwie tłumaczą, co i w którą rubrykę trzeba wpisać. Na szybach punktu są również wywieszone przykładowo wypełnione druki. Opłatę paszportową można również uiścić przelewem internetowym, ale podczas składania wniosku trzeba już okazać wydrukowane potwierdzenie przelewu.
   
 • Stary paszport dziecka, o ile taki już posiada, a chcesz wyrobić mu nowy. Paszport jest potrzeby do wglądu. Przy odbiorze nowego dokumentu stary zostanie zniszczony (najczęściej jest dziurawiony).
   
 • Rodzice składający wniosek paszportowy dla dziecka muszą mieć przy sobie ważne dowody tożsamości (dowody osobiste lub paszporty). Opiekunowie prawni muszą przedłożyć zaświadczenia o ustanowieniu opieki prawnej.

Termin ważności paszportu dla dziecka

Od czerwca 2012 r. dzieciom poniżej 13. roku życia wydawane są paszporty biometryczne na okres 5 lat. Zawierają one:

 • dane dziecka,
 • linie papilarne,
 • wzór siatkówki oka,
 • cyfrowe zdjęcie twarzy.
Pamiętaj o sprawdzeniu przed wyjazdem za granicę terminu ważności paszportu. To bardzo ważne, bo w niektórych państwach wymagane są paszporty z co najmniej sześciomiesięcznym terminem ważności (na przykład w Egipcie, Turcji, Indiach czy w Maroku).

Paszport dla dziecka: cena

 • W przypadku dzieci do 5. roku życia pełna opłata za wydanie paszportu wynosi 30 zł. Z Kartą Dużej Rodziny ta opłata wynosi 15 zł.
 • W przypadku dzieci w wieku 5-13 lat pełna opłata za wyrobienie paszportu wynosi 60 zł, z legitymacją szkolną 30 zł, a z Kartą Dużej Rodziny tylko 15 zł.
 • Paszport dla dziecka w wieku od 13 do 17 lat jest najdroższy i kosztuje 140 zł; z ulgą (legitymacją szkolną) zapłacisz 70 zł, a z Kartą Dużej Rodziny – 35 zł.
 • Dodatkowo trzeba się liczyć z kosztem wyrobienia zdjęcia do paszportu (to kilkanaście złotych).

 

Zapłacisz mniej za paszport dla dziecka, jeśli wymieniasz go przed upływem jego ważności, bo:

 • zmienił się wygląd dziecka,
 • zmieniły się dane dziecka, np. nazwisko,
 • w paszporcie dziecka nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

 

Nie zapłacisz za paszport dla dziecka, jeśli:

 • dziecko przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem lub operacją,
 • paszport dziecka ma wadę techniczną, np. nie można odczytać danych z mikroprocesora.
Uwaga! Jeśli stracisz lub zniszczysz paszport dziecka z własnej winy, opłata za wyrobienie nowego będzie trzykrotnie wyższa. 

Ile się czeka na paszport dla dziecka?

Czas oczekiwania na paszport nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Tyle zwykle czeka się w okresie przedwakacyjnym. Poza tym okresem paszport można odebrać nawet po 20 dniach. Na stronach internetowych – po otrzymaniu potwierdzenia złożenia wniosku – można sprawdzać, jaki jest status paszportu. Wystarczy jedynie wpisać numer sprawy w Paszportowym Portalu Informacyjnym.

Jeśli pilnie potrzebujesz paszportu dla dziecka, możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Będziesz czekać na niego krócej niż na zwykły paszport. Paszport tymczasowy ma jednak krótszy termin ważności – do 12 miesięcy.

Przy odbiorze paszportu dla dziecka nie jest konieczna obecność obojga rodziców, ale osoba odbierająca musi mieć przy sobie dowód tożsamości, potwierdzenie złożenia wniosku i – ewentualnie – stary paszport dziecka.

Źródło: gov.pl

Zobacz też:

dziewczynka, dziecko, paszport,
© Gennadiy Poznyakov - Fotolia.com
Prawo i finanse
Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?
Co należy zrobić, by móc wyjechać z dzieckiem za granicę? Czy zawsze wymagana jest zgoda obojga rodziców? Co zrobić, gdy jeden rodzic nie zgadza się na wyjazd dziecka za granicę?

Aby dziecko mogło wyjechać za granicę , musi mieć wyrobiony dokument tożsamości . Może to być tymczasowy dowód osobisty lub paszport. Z tymczasowym dowodem osobistym dziecko może przekraczać granice państw Unii Europejskiej , państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw, które zawarły umowy ze Wspólnotą Europejską stosowne umowy (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W pozostałych przypadkach wymagany jest paszport . Aby wyrobić dziecku jakikolwiek dokument tożsamości, potrzebna jest zgoda obojga rodziców (o ile żadne z nich nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej) lub opiekunów prawnych. Zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych jest wymaga przy składaniu wniosku o dokument tożsamości, np. paszportu dla dziecka (natomiast przy odbiorze paszportu może być już tylko jeden rodzic). I nie ma znaczenia to, czy chodzi o wyjazd na stałe, czy tylko na określony czas (np. wakacje). Oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły. Zgoda jednego rodzica jest wystarczająca, gdy: jedno z rodziców nie żyje; jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej lub ma tę władzę ograniczoną i jej zakres nie obejmuje podejmowanie decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę; ojcostwo nie zostało ustalone . Przykład Jeśli rodzice dziecka są małżeństwem, ale ojcu władza rodzicielska została ograniczona przez sąd rodzinny i przysługuje mu jedynie prawo do kontaktów z dzieckiem, to w takiej  sytuacji   matka może samodzielnie decydować o wyjeździe z dzieckiem za granicę. Jeśli rodzic sam wyjeżdża z dzieckiem za granicę , powinien mieć przy sobie zgodę na taki wyjazd wyrażoną przez drugiego rodzica. Najlepiej byłoby, gdyby taka zgoda miała formę aktu notarialnego. Zabezpiecza ona rodzica przed zarzutem o uprowadzenie dziecka za granicę, w przypadku konfliktu między rodzicami czy wycofania zgody przez drugiego rodzica na wyjazd...

dowód osobisty dla dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Dowód osobisty dla dziecka: koszt, ile trwa wyrobienie, jak wypełnić wniosek
Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po krajach Unii Europejskiej z maluchem, który nie ma wyrobionego paszportu. Wyrobienie takiego dowodu jest bezpłatne i zajmuje około miesiąca. Warto więc pomyśleć o tym przed terminem zbliżającym się wyjazdem.

Żeby wyrobić dowód osobisty dla dziecka, należy złożyć odpowiedni wniosek. Podpowiadamy, w jaki sposób go wypełnić, a także jakie dokumenty są potrzebne, by został on pozytywne rozpatrzony. Wyjaśniamy również, przez ile ważny jest taki dowód i jak długo trzeba czekać na możliwość jego odebrania.  Spis treści:  Gdzie wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Po co wyrobić dowód i jak długo jest ważny? Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty dla dziecka? Potrzebne dokumenty do wyrobienia dziecku dowodu Zdjęcia do dowodu dla dziecka Ile trwa wyrobienie dowodu dla dziecka? Kto może odebrać dokument? Gdzie wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Dowód osobisty dla dziecka można wyrobić na terenie całej Polski (nie obowiązuje rejonizacja) w urzędach gminy lub urzędach dzielnicy (w miastach). Możesz także wyrobić dowód osobisty dla dziecka online – wystarczy, że złożysz wniosek przez internetowy system ePUAP. W tym przypadku potrzebujesz jednak profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego.  Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego może złożyć jeden z rodziców, konieczna jednak jest wtedy pisemna zgoda drugiego z rodziców   poświadczona za zgodnością podpisu przez organ gminy lub notariusza (a więc dowód osobisty dla dziecka nie może być wyrobiony np. bez zgody ojca ). Po co wyrobić dowód i jak długo jest ważny? Dzieci poniżej 18. roku życia nie muszą mieć dowodu. Ten dokument tożsamości wyrabia się jedynie na wniosek rodzica, opiekuna prawnego czy kuratora, np. jeśli dziecko ma podróżować po Europie (pamiętaj, że poza tą strefą konieczny jest dla dziecka paszport). Można go wyrobić nawet dla kilkutygodniowego niemowlęcia. Przy składaniu wniosku obecność dziecka poniżej 5. roku życia nie jest konieczna. Jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat, musi...

Fotolia.pl
Czas wolny
6 trików jak sprawić, by dziecko lepiej zniosło podróż samolotem
Co zrobić, by dziecko „przeżyło” podróż samolotem? Poznaj nasze sposoby i zabawy na płacz i dziecięcą nudę kilkanaście kilometrów nad ziemią.
Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj